Skip to content

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării (MCID) supune dezbaterii publice proiectele de acte normative iniţiate.

Persoanele interesate pot trimite, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare asupra proiectelor de acte normative, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului, la adresa de email consultare@mcid.gov.ro, fax +4021 312.66.17, sau depunere la sediul Ministerului Cercetării Inovării și Digitalizăƒrii (MCID) din str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362, Bucuresti.


Data publicării
Propunere act normativ în dezbatere publică
Contact
12.07.2024
Proiect hotărâre de Guvern și Nota de fundamentare privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc în termen de 10 zile de la data publicării.
Propune aici
05.07.2024
Proiect hotărâre de Guvern și Nota de fundamentare privind înființarea și administrarea Registrului Aplicațiilor Informatice

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc în termen de 10 zile de la data publicării.
Propune aici
04.07.2024
Proiect hotărâre de Guvern pentru aprobarea Cadrului de competențe digitale pentru cetățenii României

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc în termen de 10 zile de la data publicării.
26.06.2024
Proiect hotărâre de Guvern, Nota de fundamentare și Organigrama pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1313/2021 privind înființarea Centrului Național de Coordonare și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului

Propune aici
25.06.2024
Proiect hotărâre de Guvern și Nota de fundamentare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024 al
Companiei Naționale „Poșta Română” S.A.

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc în termen de 10 zile de la data publicării.
Propune aici
03.06.2024
Proiect hotărâre de Guvern și Nota de fundamentare privind recunoașterea Asociației CODE FOR ROMANIA – CODEAZĂ PENTRU ROMÂNIA ca fiind de utilitate publică

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc în termen de 10 zile de la data publicării.
Propune aici
10.05.2024
Planul Național de Acțiune privind deceniul digital pentru România

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc până la data de 22.05.2024.
Propune aici
30.04.2024
Proiect Hotărâre de Guvern și Notă de fundamentare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024 al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A.

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării.
Propune aici
30.04.2024
Proiect Hotărâre de Guvern și Notă de fundamentare privind aprobarea cuantumului și plata contribuției pentru participarea României la Consorțiul european EUROPEUM EDIC, pentru anul 2024

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc până la data de 07.05.2024.
Propune aici
26.04.2024
Proiect Hotărâre de Guvern, Notă de fundamentare și Strategie privind aprobarea Strategiei naționale pentru dezvoltarea și susținerea Centrelor de Inovare Digitală din România 2024-2027

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării.
Propune aici
25.04.2024
Proiect de Ordin al Ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării și Norme pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de acreditare a administratorilor de arhivă electronică și procedura de avizare a sistemelor electronice de arhivare, și pentru abrogarea Ordinului ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 493/2009 privind normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării.
Propune aici
16.04.2024
Proiect Hotărâre de Guvern și Nota de fundamentare privind aprobarea Strategiei naționale în domeniul tehnologiilor cuantice pentru perioada 2024-2029

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 30 zile de la data publicării.

Minuta CDS 29.05.2024
Propune aici
08.04.2024
GHIDUL APLICANTULUI aferent Competiției 2024 pentru Subvenționarea Literaturii tehnico-științifice


Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc până la data de 22.04.2024.
Propune aici
04.04.2024
Planul Național de Acțiune privind deceniul digital pentru România

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc până la data de 18.04.2024.
Propune aici
27.03.2024
Proiect Hotărâre de Guvern, Nota de fundamentare, Strategie și Anexa 2 privind aprobarea Strategiei Naționale în domeniul Inteligenței Artificiale 2024-2027

Varianta revizuită, a proiectului de act normativ, ca urmare a preluării observațiilor şi propunerilor transmise în perioada dezbaterii publice.
27.03.2024
Proiect de Lege și Expunere de motive pentru modificarea Legii nr. 307/2013 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010.

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării.
Propune aici
25.03.2024
Proiect hotărâre de guvern și Nota de fundamentare, privind stabilirea criteriilor de acuratețe și fiabilitate a informației de localizare determinată, asociată apelurilor de urgență inițiate din rețelele publice de comunicații electronice mobile către Sistemul național unic pentru apeluri de urgență, precum și a mecanismului de finanțare a furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice mobile, în scopul îmbunătățirii acurateței și fiabilității informațiilor de localizare asociate apelurilor de urgență

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării.
Propune aici
19.03.2024
Ghidul aplicantului privind sustinerea de evenimente stiintifice nationale si internationale 2024, privind lansarea “Competiției pentru finanțarea manifestărilor științifice naționale și internaționale precum și a evenimentelor asociate în anul 2024”, Programul 5.10 Știință și Societate din cadrul Planului National de Cercetare – Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2022-2027(PNCDIV)

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 30 zile de la data publicării.
Propune aici
12.03.2024
Proiect hotărâre de guvern și Nota de fundamentare, privind actualizarea denumirii, a datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale “Victor Babeş”, care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, precum și pentru comasarea poziţiilor MF ale acestor bunuri imobile la poziţia cu nr. MF 168287

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării.
Propune aici
11.03.2024
Proiect ordonanță de urgență și Nota de fundamentare, pentru susținerea transformării digitale a autorităților publice locale

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării.
04.03.2024
Proiect hotărâre de guvern și Nota de fundamentare, pentru stabilirea categoriilor de persoane prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 58/2023 privind securitatea şi apărarea cibernetică a României, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării.
Propune aici
04.03.2024
Proiect de lege, Expunerea de motive și Tabel comparativ, pentru modificarea și completarea Legii nr. 163/2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării reţelelor 5G
Proces verbal al ședinței de dezbatere publică din data de 01.04.2024
Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării.
Propune aici
21.02.2024
Proiect Hotărâre de Guvern și Nota de fundamentare privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pentru anul 2024, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării.
Propune aici
31.01.2024
Proiect Hotărâre de Guvern, Nota de fundamentare, Strategie și Anexa 2 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Inteligența Artificială

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării.
Propune aici
30.01.2024
Proiect Hotărâre de Guvern și Nota de fundamentare privind actualizarea valorii de inventar și modificarea descrierii tehnice a bunului imobil cu nr. MF 26327, aparținând domeniului public al statului şi aflat în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – INMA, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară, precum și aprobarea închirierii unei suprafețe de 801 mp din acest bun imobil

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării.
Propune aici
26.01.2024
Proiect de Lege ,Expunerea de motive și Tabel comparativ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 pentru autorizarea plăţii cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării.
Propune aici
22.12.2023
Proiect de Hotărâre de Guvern ,Nota de fundamentare și Organigrama pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării.
Propune aici
22.12.2023
Proiect de Hotărâre de Guvern și Nota de fundamentare privind înființarea și administrarea Registrului Sistemelor Informatice.

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării.
Propune aici
15.12.2023
Proiect de Hotărâre de Guvern și Nota de fundamentare privind reorganizarea și funcționarea Agenției Spațiale Române.

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării.
Propune aici
12.12.2023
Proiect de lege și Expunerea de motive privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare și inovare. Versiune finală
Minuta ședinței Comisiei de Dialog Social din data de 14 decembrie 2023


Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
11.12.2023
Proiect de Hotărâre de Guvern și Notă de fundamentare privind înființarea si administrarea Registrului Național al Datelor de Contact.

Propunerile, sugestiile și opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării
Propune aici
24.11.2023
Proiect de lege și Expunerea de motive pentru modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 pentru autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte.

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
23.11.2023
Proiect de Hotărâre de Guvern și Notă de fundamentare privind aprobarea închirierii unor spaţii temporar disponibile dintr-un imobil aparţinând domeniului public al statului şi aflat în administrarea Institutului de Fizică Atomică.

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
22.11.2023
Proiect de lege și Expunerea de motive privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare și inovare.

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
27.10.2023
Proiect de Hotărâre de Guvern și Notă de fundamentare privind reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării – I.N.C.D.M.T.M. Bucureşti

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
24.10.2023
Proiect de Hotărâre de Guvern și Notă de fundamentare pentru aprobarea normelor metodologice privind evaluarea performanței pentru integrarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică a organizațiilor de cercetare, precum și pentru stabilirea criteriilor specifice de desemnare a experților evaluatori prevăzute la art. 19 din Legea nr. 25/2023 privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul European de Cercetare, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică
Anexa 1, Anexa 2, Norme metodologice

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicăriiMinuta ședinței Comisiei de Dialog Social din 15.11.2023
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
20.10.2023
Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind o piață unică pentru serviciile digitale și de modificare a Directivei 2000/31/CE, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 365/2002 privind comerţul electronic, republicată – însoțit de Expunerea de motive

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc până la data de 31 octombrie 2023, de către ANCOM
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
19.10.2023
Proiect de Ordonanță de Urgență și Notă de fundamentare pentru modificarea şi completarea Ordonanței de Urgență nr. 89/2022 privind înffințarea, administrarea şi dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor informatice de tip cloud utilizate de autoritățile și instituțiile publice

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
11.10.2023
Proiect de Hotărâre de Guvern și Notă de fundamentare
privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizarii

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
11.08.2023
Proiect de Hotărâre de Guvern și Notă de fundamentare
pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1188/2022 privind aprobarea Planului național de cercetare, dezvoltare și inovare 2022-2027

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicăriiMinuta ședinței Comisiei de Dialog Social din data de 5 septembrie 2023Minuta ședinței Comisiei de Dialog Social din data de 11 octombrie 2023
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
09.08.2023
Proiect de Hotărâre de Guvern și Notă de fundamentare
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.526/2023 privind aprobarea programului „Gala Cercetării Românești”

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
27.06.2023
Proiect de Ordin de Ministru MCID privind aprobarea Normelor de referință pentru realizarea interoperabilității în domeniul tehnologiei informației și al comunicațiilor (NRRI)

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 30 zile de la data publicării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
12.06.2023
Proiect de Hotărâre de Guvern și Notă de fundamentare pentru aprobarea normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de persoane prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 58/2023 privind securitatea şi apărarea cibernetică a României, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
12.06.2023
Proiect de Hotărâre de Guvern și Notă de fundamentare pentru aprobarea Normelor metodologice privind solicitarea și comunicarea datelor și informațiilor prevăzute la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 58/2023 privind securitatea şi apărarea cibernetică a României, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
10.06.2023
Proiect de Hotărâre de Guvern și Notă de fundamentare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023 al Societății „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANSˮ- S.A. – Anexă

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
23.05.2023
Proiect de Hotărâre de Guvern privind aprobarea actualizării valorii de inventar și modificarea descrierii tehnice a unui bun imobil aparţinând domeniului public al statului şi aflat în administrarea Institutului de Fizică Atomică, care funcţionează în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară, precum și aprobarea închirierii unor spaţii temporar disponibile din acest imobil

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 30 zile de la data publicării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
18.05.2023
Proiect de Hotărâre de Guvern și Notă de fundamentare privind aprobarea actualizării valorii de inventar și modificarea descrierii tehnice a unui bun imobil aparţinând domeniului public al statului şi aflat în administrarea Institutului de Fizică Atomică, care funcţionează în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară, precum și aprobarea închirierii unor spaţii temporar disponibile din acest imobil

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 30 zile de la data publicării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
15.05.2023
Proiect de Hotărâre de Guvern și Notă de fundamentare pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 786/2014 privind aprobarea Listei instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național, finanțate din fondurile Ministerului Educației și Cercetării. Anexa la HG

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
15.05.2023
Proiect de Hotărâre de Guvern și Notă de fundamentare privind închirierea unor spaţii din domeniul public al statului şi administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, care funcţionează în coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
27.04.2023
Proiect de Ordonanță de Urgență și Notă de fundamentare pentru modificare Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
13.04.2023
Proiect de Ordonanță de Urgență și Notă de fundamentare  pentru prorogarea termenului prevăzut în art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
11.04.2023
Proiect de Ordonanță de Urgență și Notă de fundamentare pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
11.04.2023
Proiect de Hotărâre și Notă de fundamentare pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio şi compatibilitatea electromagnetică

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
07.04.2023
Proiect de Hotărâre și Notă de Fundamentare aferenta, pentru modificarea și completarea H.G. nr. 552/1999 privind inființarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Sudură și Incercări de Materiale – ISIM Timișoara

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
31.03.2023
Proiect de Hotărâre și Notă de Fundamentare privind reorganizarea Institutului Național de Cercetare pentru Energie – ICEMENERG București, în filială cu personalitate juridică în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA București, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
22.03.2023
Ghidul aplicantului aferent Competitiei pentru Subventionarea Literaturii Tehnico Stiintifice pentru anul 2023

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind ghidul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
22.03.2023
Proiect de Hotărâre si Nota de fundamentare pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.371/1998 privind înființarea Companiei Naționale Poșta Română – S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome Poșta Română

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
16.03.2023
Proiect de Hotărâre și Nota de Fundamentare privind aprobarea Programului “Gala Cercetării Românești”

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 30 zile de la data publicării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
15.03.2023
Ghidul aplicantului privind sustinerea de evenimente stiintifice nationale si internationale

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind ghidul se primesc in termen de 30 zile de la data publicării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
20.02.2023
Proiect de Hotărâre si Nota de fundamentare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale Poşta Română S.A. care funcționează sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării Anexa1
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
20.02.2023
Proiect de Hotărâre si Nota de fundamentare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării  Anexa1
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
13.02.2023
Proiect de Hotărâre si Nota de fundamentare privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia și în administrarea Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” – IFIN – HH Bucureşti

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
13.02.2023
ORDIN privind aprobarea normelor metodologice de acordare a finanţării burselor de cercetare, a tipurilor  de cheltuieli eligibile, precum şi modelelor documentelor necesare depunerii, contractării şi monitorizării burselor de cercetare, respectiv a premiilor prin programul „Henri Coandă”

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
07.02.2023
ORDIN privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
02.02.2023
Proiect de Hotărâre si Nota de fundamentare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Implementarea infrastructurii de Cloud Guvernamental”

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
01.02.2023
Termenii de referinta pentru atribuirea conducerii si realizarii proiectului „Acces la literatura stiintifica si publicarea in regim de acces deschis”

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 30 zile de la data publicării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
01.02.2023
ORDIN si Nota de Fundamentare pentru aprobarea Strategiei Naționale privind implementarea serviciului universal in domeniul comunicațiilor electronice

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul  se primesc in termen de 10 zile de la data publicării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
31.01.2023
ORDIN privind procedura, metodele şi instrumentele încetării utilizării produselor şi serviciilor provenind direct sau indirect din Federaţia Rusă sau de la un operator economic aflat sub controlul direct sau indirect al unei persoane fizice sau juridice din Federaţia Rusă sau al cărei capital este constituit cu participaţie provenind în mod direct sau prin firme interpuse din Federaţia Rusă ori din ale cărui organe de administrare fac parte persoane din Federaţia Rusă

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
31.01.2023
ORDIN privind aprobarea criteriilor de stabilire şi lista nominală privind produsele, serviciile şi entităţile producătoare şi/sau furnizoare interzise, provenind direct sau indirect din Federaţia RusăPropunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul  se primesc in termen de 10 zile de la data publicării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
30.01.2023
Proiect de Hotărâre si Nota de fundamentare pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 150/1993 privind înființarea Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului.

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 30 zile de la data publicării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
30.01.2023
Proiect de Hotărâre si Nota de fundamentare pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea functionarea evaluarea si acreditarea entitatilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic, precum și modalitatea de susținere a acestora.
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
20.12.2022
Proiect de Hotărâre si Nota de fundamentare pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea și funcționarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informațională, in vederea supunerii acestuia procedurii de transparență decizională, conform prevederilor Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul se primesc in termen de 10 zile de la data publicării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
13.12.2022
Proiect de Hotărâre si Nota de fundamentare privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții ”Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul  se primesc in termen de 10 zile de la data publicării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
25.11.2022
Proiect de Ordin si Nota de fundamentare pentru stabilirea caracteristicilor serviciului de acces funcțional la internet în bandă largă, prin intermediul unei conexiuni la un punct fix.

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul  se primesc in termen de 10 zile de la data publicăriiMinisterul Cercetării, Inovării și Digitalizării invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind Ordinul pentru stabilirea caracteristicilor serviciului de acces funcțional la internet în bandă largă, prin intermediul unei conexiuni la un punct fix


– 07.12.2022 18:0


1
Minuta dezbaterii publice pentru Proiectul de Ordin privind stabilirea caracteristicilor serviciului de acces funcțional la internet în bandă largă, prin intermediul unei conexiuni la un punct fix.


– 16.12.2022 13:00
 
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
04.11.2022

Proiect de Lege
privind securitatea și apărarea cibernetică a României. Expunere de motive
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind Proiect de Lege privind securitatea și apărarea cibernetică a României– 15.11.2022 16:15


Anunț privind modificarea locului de desfășurare a dezbaterii publice pentru Proiectul de Lege privind securitatea și apărarea cibernetică a României– 17.11.2022 13:30
Minuta dezbaterii publice pentru Proiectul de Lege privind securitatea și apărarea cibernetică a României


– 22.11.2022 13:41
 
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
26.10.2022

Proiect de Lege
privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul european de cercetare. Expunere de motiveModificare desfășurare consultare CDS pentru Proiectul de Lege privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul european de cercetare – miercuri 02.11.2022


– 01.11.2022 12:15


Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică și a Comisiei de Dialog Social privind Proiectul de Lege privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul european de cercetare– 28.10.2022 13:5


0
Minuta ședinței Comisiei de Dialog Social din data de 2 noiembrie 2022


– 14.11.2022 16:4


0
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
14.10.2022

PHG
 şi Notă de fundamentare pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanțarea și monitorizarea Programelor Nucleu de cercetare-dezvoltare
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanțarea și monitorizarea Programelor Nucleu de cercetare-dezvoltare– 20.10.2022 14:0


0
Minută dezbatere publică privind aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanțarea și monitorizarea Programelor Nucleu de cercetare-dezvoltare


– 14.11.2022 16:4


0
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
10.10.2022

PHG
 şi Notă de fundamentare privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităţilor din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susţinere a acestora. Anexa
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
03.10.2022

PHG
 şi Notă de fundamentare pentru aprobarea acordului dintre Guvernul României și Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) privind reînnoirea Centrului Internațional pentru Pregătire Avansată și Cercetare în Fizică (CIFRA) ca centru de categoria a 2-a sub auspiciile UNESCO
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
22.09.2022

PHG
 şi Notă de fundamentare privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I”
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
20.09.2022

PHG

şi Notă de fundamentare
privind aprobarea Guvernanței Platformei de Cloud Guvernamental
Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică privind proiectul de act normativ– 26.09.2022 16:40
Minuta dezbaterii publice aferente proiectului de Hotărâre de Guvern privind guvernanța platformei de Coul Guvernamental


– 15.11.2022 12:20

Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
22.08.2022

PHG

şi Notă de fundamentare
privind aprobarea Programului „Henri Coandă”
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
31.05.2022

PHG

şi Notă de fundamentare
pentru modificarea și completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr.607/2022 privind unele măsuri necesare procesului de pregătire, organizare și găzduire a Conferinței Plenipotențialilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor ce va avea loc la București în perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
24.05.2022

PHG

şi Notă de fundamentare
pentru aprobarea Planului Național Cercetare Dezvoltare Inovare 2022-2027Minută a dezbaterii publice referitoare la proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Planului Național Cercetare Dezvoltare Inovare 2022-2027 Minuta Ședinței Comisiei de Dialog Social privind Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027


– 16.08.2022 16:10
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
24.05.2022

OUG

şi Notă de fundamentare
privind unele măsuri pentru asigurarea sălii principale de conferință pentru organizarea și desfășurarea celei de-a 21-a ediții a Conferinței Polipotențialilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor la București, în perioada 26 septembrie – 14 octombrie 2022
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
17.05.2022

PHG

şi Notă de fundamentare
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.366/2001 privind reorganizarea și schimbarea denumirilor unor unități de cercetare din subordinea Academiei Române
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
13.05.2022

PHG

şi Notă de fundamentare
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1196/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică – INOE 2000 Bucureşti
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
13.05.2022

PHG

şi Notă de fundamentare
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 546/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare –IBA Bucureşti şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
13.05.2022

OUG

şi Notă de fundamentare
privind unele măsuri pentru participarea României la Fondul NATO de Inovare
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
11.05.2022

Proiect de Lege
privind protecția sistemelor informatice ale autorităților și instituțiilor publice în contextul invaziei declanșate de Federația Rusă împotriva Ucrainei
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
19.04.2022

Proiect de Lege
pentru retragerea României din Convenția referitoare la înființarea Centrului internațional de informare științifică și tehnică, de la Moscova
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
07.04.2022

OUG

şi Notă de fundamentare
privind unele masuri pentru organizarea și functionarea Parcurilor de Specializare Inteligenta
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
31.03.2022


PHG

şi Notă de fundamentare
privind modificarea în mod corespunzător a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
16.03.2022

OUG

şi Notă de fundamentare
privind unele măsuri pentru sistemul de guvernanță al Cloud-ului Guvernamental
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
15.03.2022

Proiect de Lege
privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea platformei naționale de interoperabilitate – Expunere de motive
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
15.03.2022

PHG

şi Notă de fundamentare
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
15.03.2022

PHG

şi Notă de fundamentare
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale Poşta Română S.A. care funcționează sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
08.03.2022

PHG

şi Notă de fundamentare
pentru aprobarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind reducerea tarifelor de furnizare a serviciilor de roaming internațional și a celor de apeluri internaționale între cele două state, semnat la Chișinău la 11 februarie 2022
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
02.03.2022


PHG
 şi Notă de fundamentare
privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
23.02.2022

Ordonanță
şi Notă de fundamentare privind unele măsuri pentru consolidarea capacității instituționale și administrative a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și a Autorității pentru Digitalizarea României necesare implementării componentei C7 – Transformare Digitală din Planul Național de Redresare și Reziliență precum și alte categorii de măsuri
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
26.01.2022


PHG
 şi Notă de fundamentare
pentru reaprobarea indicatorilortehnico-economici ai obiectivului de investiții „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP)”
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
30.12.2021

Ordonanță
şi Notă de fundamentare pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
23.12.2021

PHG şi Notă de fundamentare
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara organigramei și a plafoanelor salariale pentru activitatea prestată în Task Force – Unitatea Temporară de Management al Programelor de Transformare Digitală pe durata derulării Planului Național de Redresare și Reziliență
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
13.12.2021


PHG
 şi Notă de fundamentare
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2021 al Companiei Naționale Poșta Română S.A.
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
17.11.2021


PHG
 şi Notă de fundamentare
privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Cercetare, Inovare și Specializare Inteligenta 2021 – 2027.  Anexa1 – Document Cadru privind Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2021-2027Propunerile/observațiile cu privire la proiectul de HG, inclusiv Anexa 1, se transmit în termen de 10 zile de la data postării pe site, în formatul pus la dispozitie, accesând
info-research.roTermenul de transmitere a propunerilor/observațiilor cu privire la proiectul de HG și Anexa 1 la acesta, se prelungește până la data de 03 decembrie 2021
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
15.11.2021


PHG
 şi Notă de fundamentare
pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP)”
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
12.11.2021


Proiect de Lege
pentru aderarea la „
Convenția
cu privire la înregistrarea obiectelor lansate în spațiul extraatmosferic”, deschisă pentru semnare la New York la 14 ianuarie 1975 și intrată în vigoare la 15 septembrie 1976
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
12.11.2021


PHG
 şi Notă de fundamentare privind desemnarea, organizarea si operationalizarea Autoritatii Competente pentru Serviciul Public Reglementat, în România
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
08.11.2021

PHG
 şi Notă de fundamentare privind a doua plată parțială a contribuției financiare restante a României pentru anul 2019 la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA)
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
01.11.2021

PHG
 şi Notă de fundamentare privind trecerea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Cercetarii, Inovării și Digitalizării în administrarea Autorității pentru Digitalizarea României
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
29.10.2021

PHG şi Notă de fundamentare
privind compensarea costului net aferent furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului universal în anii 2017, 2018, 2019
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
28.10.2021

PHG şi Notă de fundamentare
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), cu modificările și completările ulterioare
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
21.10.2021

PHG
 şi Notă de fundamentare privind oprirea definitivă, în vederea dezafectării, a instalației Ciclotron U-120-1 din cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” – IFIN-HH și trecerea sa din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
01.10.2021

PHG
 şi Notă de fundamentare privind plata contribuției financiare restante pentru anul 2018 și plata parțială a primei tranșe a facturii pentru anul 2019 a României la programele operaționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA)
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
23.08.2021

PHG
 şi Notă de fundamentare privind aprobarea Strategiei de Securitate Cibernetică a României și a Planului de Acțiune 2021-2026 – Anexa1, Anexa2
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
02.08.2021

PHG
 şi Notă de fundamentare privind scoaterea bunului cu nr. MF 26944 din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și din administrarea  Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”- IFIN-HH București, ca urmare a finalizării dezafectării reactorului nuclear VVR-S
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
28.07.2021

PHG
 şi Notă de fundamentare pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1196/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică – INOE 2000 Bucureşti
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
08.07.2021

PHG şi Notă de fundamentare
privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
08.07.2021

PHG
 şi Notă de fundamentare pentru aprobarea reorganizării Institutului de Cercetări Biologice Cluj-Napoca ca filială cu personalitate juridică în structura Institutului de Biologie al Academiei Române şi actualizarea caracteristicilor tehnice (codul de clasificaţie, datele de identificare precum şi a valorii de inventar) ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului de Cercetări Biologice Cluj-Napoca. Anexa
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
05.07.2021

Proiect de Lege
pentru modificarea Legii nr. 307 din 21 noiembrie 2013 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
01.07.2021

Proiect de Lege
pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
01.07.2021

POU
şi Notă de fundamentare privindratificarea Acordului între Guvernul României și Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor privind găzduirea, organizarea și finanțarea Conferinței Plenipotențiarilor a Uniunii Internaționala a Telecomunicațiilor
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
11.06.2021

Proiect de Lege
pentru ratificarea Acordului de modificare a Acordului încheiat între România și Agenția Spațială Europeană (ESA) cu privire la aderarea României la Convenția pentru înființarea unei Agenții Spațiale Europene și a termenilor și condițiilor aferente semnat la București la 20 ianuarie 2011, semnat la Paris la 14 mai 2019
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
04.06.2021

PHG şi Notă de fundamentare
 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naționale Poșta Română S.A., care funcționează sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
04.06.2021

PHG şi Notă de fundamentare
 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Naționale de Radiocomunicații S.A., care funcționează sub autoritatea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
26.04.2021

POU
şi Notă de fundamentare privind modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte.
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
23.02.2021
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publicăƒ, republicatăƒ, Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizăƒrii (MCID) supune transparenței proiectul de Hotărâre de Guvern și Nota de Fundamentare privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării Inovării și Digitalizării.Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile lucrăƒtoare de la data publicăƒrii pe siteul Ministerului Cercetăƒrii Inovării și Digitalizării, la office@research.gov.ro.
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
31.07.2019

PHG
 şi Notă de fundamentare pentru aprobarea listei categoriilor de informaţii secrete de stat, elaborate sau deținute de Ministerul Cercetării și Inovării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
12.06.2019

PHG
 şi Notă de fundamentare privind modificarea în mod corespunzător a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
07.05.2019

PHG
 şi Notă de fundamentare privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naționale de cercetare-dezvoltare
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
23.04.2019

PHG
 şi Notă de fundamentare privind modificarea în mod corespunzător a inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
22.03.2019

PHG
 şi Notă de fundamentare privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile aflate în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş”, instituție aflată în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
07.03.2019

PHG
 şi Notă de fundamentare privind trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Educației Naționale în administrarea Ministerului Cercetării și Inovării – Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției – I.G.R. București în vederea reîntregirii unui imobil, precum și transmiterea unei părți din imobilul reîntregit în folosință cu titlu gratuit Ministerului Educației Naționale
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
28.02.2019

PHG
 şi Notă de fundamentare privind instalațiile și obiectivele speciale de interes național și aprobarea Listei instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național finanțate din fondurile Ministerului Cercetării și Inovării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
15.02.2019

PHG
 şi Notă de fundamentare privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.637/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
27.11.2018

PHG
 şi Notă de fundamentare privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional finanţate din fondurile Ministerului Cercetării şi Inovării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
24.07.2018

Ordonanță
şi Notă de fundamentare privind activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare și pentru modificarea unor acte normative
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
10.05.2018

PHG
 şi Notă de fundamentare privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 403 din 31 mai 2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare „Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I” publicată în Monitorul Oficial nr. 441 din 14 iunie 2017
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
30.03.2018

PHG
 şi Notă de fundamentare pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 13 din 2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării (Anexa1)
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
28.02.2018

PHG
 şi Notă de fundamentare pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 653/2012 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP)”
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
20.12.2017

PHG
 şi Notă de fundamentare pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1318/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT Bucureşti şi actualizarea datelor de patrimoniu (Anexa1, Anexa2)
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
20.12.2017

PHG
 şi Notă de fundamentare pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1316/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GEOECOMAR Bucureşti şi pentru modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (Anexa1, Anexa2)
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
14.12.2017

PHG
 şi Notă de fundamentare pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1461/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX Petroşani (Anexa1, Anexa2)
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
13.12.2017

Ordonanță de urgență 
și Notă de fundamentare privind prorogarea unor termene
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
06.11.2017

PHG
 şi Notă de fundamentare privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1282/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE – CA Bucureşti şi actualizarea datelor de patrimoniu (Anexa3, Anexa4, Anexa5, Anexa6)
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
05.12.2017

PHG
 şi Notă de fundamentare pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 583/2015 pentru aprobarea Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III)
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
05.12.2017

PHG
 şi Notă de fundamentare pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 546/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA Bucureşti şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (ROF IBA)
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
06.11.2017

PHG
 şi Notă de fundamentare pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 81/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică – ICMET Craiova şi actualizarea datelor de patrimoniu(Anexa04.b, Anexa04.c)
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
03.11.2017

PHG
 şi Notă de fundamentare privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.637/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
02.11.2017

PHG
şi Notă de fundamentare pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 984/1999 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş” şi actualizarea datelor de patrimoniu (Anexa1, Anexa2)
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
02.11.2017

PHG
şi Notă de fundamentare pentru aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
07.08.2017

PHG
şi Notă de fundamentare privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Plantelor Bucureşti ca institut naţional de cercetare-dezvoltare, precum şi pentru actualizarea datelor de patrimoniu (Anexa1, Anexa2, Anexa2a, Anexa2b, Anexa3, Anexa4, Anexa5, Anexa6)
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
07.08.2017

PHG
şi Notă de fundamentare privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1314/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică – ICCF Bucureşti şi actualizarea datelor de patrimoniu (Anexa1, Anexa2)
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
07.08.2017

PHG
şi Notă de fundamentare privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1122/2004 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism – INCDT Bucureşti, precum şi actualizarea datelor de patrimoniu (Anexa1, Anexa2)
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
03.08.2017

PHG si Notă de fundamentare
pentru modificarea Hotărârii Guvernului României Nr.327 din 20 martie 2003, privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
22.05.2017

PHG
şi Notă de fundamentare pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fondurile publice
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
19.05.2017

Lege
şi
Expunere de motive
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307 din 21 noiembrie 2013 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
24.04.2017

PHG şi  Notă de fundamentare
pentru modificarea şi înlocuirea anexei la HG nr.327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare, cu modificările şi completările ulterioare.
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
04.04.2017

PHG
 şi Notă de fundamentare privind trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Educației Naționale în administrarea Ministerului Cercetării și Inovării – Institutul Național de Cercetare–Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei și Teledetecției – I.G.R. București
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
20.03.2017

PHG
 şi Notă de fundamentare privind aprobarea Programului  de granturi pentru cercetare-dezvoltare și inovare ”GRANTUL PENTRU TINERI CERCETĂTORI REGELE CAROL I”
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
15.03.2017

LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307 din 21 noiembrie 2013 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la construirea şi exploatarea unui Centru de cercetare în domeniul antiprotonilor şi al ionilor în Europa, semnată la Wiesbaden la 4 octombrie 2010
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
31.01.2017

PHG
 şi Notă de fundamentare pentru modificarea şi completarea HG 929/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
09.01.2017

PHG
 şi Notă de fundamentare privind privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării și Inovării
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
12.04.2016

PHG
 şi Notă de fundamentare privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
15.03.2016
L E G E de modificare si completare a Legii 307_2013 privind ratificarea Conventiei FAIR
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
08.01.2016

PHG
privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltareAnexa1-Raport de autoevaluare, Anexa2-Plan de dezvoltare, Anexa3-Raport de evaluare
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
07.01.2016

HG
privind organizarea și funcționarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
28.09.2015
Norme metodologice pentru evaluarea in vederea certificarii ( Anexa1, Anexa2, Anexa3, Anexe1-1–1-8)
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
15.09.2015

Norme Metodologice
privind contractarea, finanțarea, monitorizarea și evaluarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
24.08.2015

OUG
si
Nota de fundamentare
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
19.08.2015

OUG
si
Nota de fundamentare
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
09.07.2015

Proiect de Lege pentru ratificarea Conventiei si Protocolului CERN
( Proiect Lege CERN.doc,


CERN Convention as amended in 1971-RO.doc, CERN PROT-FIN-SIGNE-E-RO.doc)
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
22.06.2015

PHG
si
Nota de fundamentare
privind organizarea și funcționarea Institutului Naţional de Cercetare „Cantacuzino”
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
19.06.2015

OUG
si
Nota de fundamentare
privind stabilirea unor măsuri în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării  în vederea asigurării protecţiei intereselor esenţiale ale siguranţei stării de sănătate a populaţiei
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
26.01.2015

PHG
pentru modificarea HG nr. 475/2007 privind aprobarea Planului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare II, pentru perioada 2007 – 30 iunie 2014
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
03.11.2014

PHG
si
Nota de fundamentare
pentru aprobarea Planului Național de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2014-2020 – (Planul Național CDI III)
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat
22.09.2014
HG nr. 518/2014 pentru modificarea HG nr. 475/2007 privind aprobarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare II pentru perioada 2007 – 30 iunie 2014
Termenul acordat pentru propuneri si sugestii s-a incheiat

Data publicării
Act normativ în avizare interinstituțională
30.05.2023HOTĂRÂRE și Nota de fundamentare pentru aprobarea plății a doua a contribuției financiare a României pentru anul 2023 la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA)
06.01.2023HOTĂRÂRE și Nota de fundamentare pentru aprobarea plății contribuției financiare restante a României pentru anul 2021 și pentru anul 2022 și plății primei tranșe a contribuției financiare a României pentru anul 2023 la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA)
12.12.2022

HOTĂRÂRE și Nota de fundamentare pentru aprobarea plății contribuției financiare restante a României pentru anul 2021 și pentru anul 2022 și plății parțiale a contribuției financiare a României pentru anul 2023 la programele opționale ale Agenției Spațiale Europene (ESA)


22.06.2022

OUG și Nota de fundamentare privind unele măsuri pentru adoptarea sistemului de guvernanță a Platformei de Cloud Guvernamental, precum și pentru stabilirea cadrului legal de organizare și funcționare a infrastructurilor informatice și a serviciilor de tip cloud în procesul de transformare digitală


In conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, in vederea adoptarii/aprobarii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 561/2009, Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii aduce la cunostinta publicului textul proiectului de act normativ  Ordonanța de Urgență –  privind unele măsuri pentru adoptarea sistemului de guvernanță a Platformei de Cloud Guvernamental, precum și pentru stabilirea cadrului legal de organizare și funcționare a infrastructurilor informatice și a serviciilor de tip cloud în procesul de transformare digitală.


Proiectul de act normativ a fost publicat în dezbatere publică(Proiecte de acte normative inițiate – dezbatere publică) la data de 16.03.2021


17.06.2022OUG și Nota de fundamentare privind unele măsuri pentru sistemul de guvernanță al Cloud-ului Guvernamental precum si pentru stabilirea cadrului legal de organizare și funcționare a infrastructurilor informatice și a serviciilor de tip cloud în procesul de transformare digitală

Sari la conținut