Skip to content
Parteneriatul European pentru Inovare privind Îmbătrânirea Activă şi în Condiţii Bune de Sănătate 
 
Parteneriatul European pentru Inovare privind Îmbătrânirea Activă şi în Condiţii Bune de Sănătate reuneşte diverşi parteneri din sectorul public şi privat (reprezentanţi ai organizaţiilor guvernamentale şi al autorităţilor de la nivel naţional/regional, specialişti din domeniul sănătăţii şi îngrijirilor pe termen lung, din mediul industrial, din domeniul asigurărilor sociale, ONG-uri), în vederea colaborării/cooperării în diverse domenii de interes, activităţi/acţiuni şi proiecte comune, pentru atingerea obiectivelor commune, valorificarea tehnologiilor/soluţiilor inovatoare de succes (evoluţiilor tehnologice) şi promovarea procesului social şi a inovării organizaţionale. În ondiţiile tendinţei de îmbătrânire demografică de la nivel  European (a dublării populatiei in următorii 50 de ani),  Parteneriatul are ca obiectiv principal, prelungirea/creşterea cu 2 ani a speranţei medii de viaţă sănătoasă/ în condiţii bune de sănătate. 
Acest obiectiv poate fi atins prin:
– îmbunătăţirea/ameliorarea sănătăţii şi calităţii vieţii (în special a persoanelor vârstnice), 
– sprijinirea pe termen lung a sustenabilităţii şi eficacităţii/eficienţei sistemelor sociale şi de sănătate europene,
– stimularea creşterii economice şi extinderii industriei UE în acest domeniu.
Îmbătrînirea demografică reprezintă, în acelaşi timp, o oportunitate de restructurare a sistemelor sociale şi a sistemelor de sănătate, în interesul pacienţilor, dar şi a sistemelor (de îngrijiri) de sănătate şi a industriei inovatoare, pe 3 direcţii / domenii prioritare de acţiune:
– îngrijire şi tratament (care & cure)
– prevenţie / screening / diagnostic precoce
– îmbătrânirea activă / viaţa independentă (menţinerea autonomiei pentru persoanele vârstnice).
În cadrul conferinţei Parteneriatul European pentru Inovare privind Îmbătrânirea Activă şi în Condiţii Bune de Sănătate – de la plan la acţiune, care a avut loc la Bruxelles, în data de 3 aprilie 2012, a fost lansat un apel pentru angajament şi o pagina de  web-based pentru idei inovatoare:https://webgate.ec.europa.eu/eipaha . 
 
Pagina web :
La nivelul ANCS a fost creat grupul Grupului de lucru pentru elaborarea strategiei de participare la Parteneriatul European pentru Inovare privind Imbatranirea activa si in conditii bune de sanatate .Acesta va funcţiona ca subgroup al Grupului Instituţional de Sănătate şi se va baza pe aceleaşi principii, respectiv instituţiile nominalizate vor desemna câte un reprezentant care să participe la reuniuni. 
 
Responsabil: Ioana ISPAS 
Consilier afaceri europene pe probleme de bioetica, genomica si sanatate 
Tel: 021 212 77 91 
Sari la conținut