Skip to content

Structuri subordonate, sub autoritate şi în coordonare

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării are rol de sinteză şi de coordonare în domeniile cercetării ştiinţifice, dezvoltării experimentale şi tehnologice, inovării, comunicaţiilor şi digitalizării. Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării este autoritatea de stat în domeniile cercetării dezvoltării experimentale şi tehnologice, inovării, comunicaţiilor şi digitalizării, securităţii cibernetice, serviciilor poştale, radiocomunicaţiilor, tehnologiei informaţiei, societăţii informaţionale şi cadrului naţional de interoperabilitate.

 • Agenţia Spaţială Română – ROSA Bucureşti
 • Institutul de Fizică Atomică – IFA Măgurele
 • Societatea Comercială „Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS” – S.A.
 • Institutul de Cercetare-Proiectare Rulmenţi şi Organe de Asamblare – ICPROA – S.A. Braşov
 • Compania Naţională „Poşta Română” – S.A.
 • Societatea Naţională de Radiocomunicaţii – S.A.
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică – INOE 2000 Bucureşti
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare – COMOTI Bucureşti
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei – IGR Bucureşti
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie – INCDTP Bucureşti
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini Agricole şi Instalaţii Destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – INMA Bucureşti
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” – IFIN-HH Bucureşti
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei – INFLPR Bucureşti
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică – IFT Iaşi
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM Bucureşti
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului – INCDFP Bucureşti
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică – ICCF Bucureşti
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată – INCEMC Timişoara
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GEOECOMAR Bucureşti
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice – INCDSB Bucureşti
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT Bucureşti
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice – ICSI Râmnicu Vâlcea
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare – INCDTIM Cluj-Napoca
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică-Cercetări Avansate – ICPE-CA Bucureşti
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială „Elie Carafoli” – INCAS Bucureşti
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică şi Tehnica Măsurării – INCDMTM Bucureşti
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică – ICMET Craiova
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND Bucureşti
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier – IPCUP Ploieşti
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale – ISIM Timişoara
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive – ICPMRR Bucureşti
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie – ICECHIM Bucureşti
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare – IMNR Bucureşti
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – INSEMEX-S.A. Petroşani
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie – ICEMENERG Bucureşti
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă – URBAN-INCERC
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Comunicaţii – Bucureşti-INSCC Bucureşti
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” – INCDPM Bucureşti
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului – Bucureşti
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş” Bucureşti
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA Bucureşti
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA Bucureşti
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă – Fundulea
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală – IBNA Baloteşti
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism – INCDT
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” – INCDDD Tulcea
  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cercetări Marine „Grigore Antipa” – INCDM Constanţa
 • Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”
Sari la conținut