Skip to content

Competiția Programului Nucleu pentru perioada 2023-2026

Ordinul MCID nr. 21074/01.08.2022 privind aprobarea alocării de credite bugetare pentru Etapa III în anul 2022 pentru programele-nucleu de cercetare-dezvoltare; – 03.08.2022 09:00

Anexa la OMCID nr. 21074/01.08.2022 – Lista propunerilor de programe-nucleu de cercetare-dezvoltare propuse a fi finanțate în perioada 2019-2022 etapa III /2022; – 03.08.2022 09:00

Ordinul MCID nr. 20451/21.04.2022 privind aprobarea alocării de credite bugetare pentru Etapa II în anul 2022 pentru programele-nucleu de cercetare-dezvoltare; – 27.04.2022 14:34

Anexa la OMCID nr.20451/21.04.2022 – Lista propunerilor de programe-nucleu de cercetare-dezvoltare propuse a fi finanțate în perioada 2019-2022 etapa II /2022; – 27.04.2022 14:34

Lista modelelor de documente pentru programul nucleu 2019 – 2022 – reactualizat la 04.08.2022 17:00

Ordinul MCID nr. 20113/15.02.2022 privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 la Ordinul Ministrului Cercetării şi Inovării nr. 924/30.10.2018 privind aprobarea documentelor pentru propunerile de program şi a contractului de finanțare a programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare pentru perioada 2019-2022;

Ordinul MCID nr.20101/10.02.2022 privind aprobareprivind aprobarea alocării de credite bugetare pentru etapa I în anul 2022 pentru programele de cercetare-dezvoltare;

Anexa la OMCID nr.20101/10.02.2022 – Lista propunerilor de programe-nucleu de cercetare-dezvoltare propuse a fi finanțate în perioada 2019-2022 etapa I /2022;

Ordinul MCID nr.761/25.11.2021 privind modificarea Anexei nr.7, componentă a Anexei 2 la Ordinul Ministerului Cercetării și Inovării nr.924/30.10.2012 privind aprobarea documentelor pentru propunerile de program și a contractului de finanțare a programelor nucleu de cercetare-dezvoltare pentru perioada 2019-2022;

Ordinul MCID nr.533/24.09.2021 privind aprobarea alocării de credite bugetare în anul 2021 pentru programele-nucleu, etapa a III-a;

Anexa la OMCID nr.533/24.09.2021 – Lista propunerilor de programe-nucleu de cercetare-dezvoltare propuse a fi finanțate în perioada 2019-2022 etapa a III-a/2021;

Ordinul MCID nr.432/25.08.2021 privind aprobarea alocării de credite bugetare în anul 2021 pentru programele-nucleu, etapa a II-a;

Anexa la OMCID nr.432/25.08.2021 – Lista propunerilor de programe-nucleu de cercetare-dezvoltare propuse a fi finanțate în perioada 2019-2022 etapa a II-a/2021;

Institutele naționale de cercetare-dezvoltare beneficiare de finanțare a Programelor-nucleu proprii vor întocmi documentele necesare contractării etapei a 2-a pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile OMCID nr. 431/25.08.2021 si a modelelor publicate.

Pentru avizarea Anexei 1 – Lista proiectelor componente, precum si a Anexei 2 – Schema de realizare a programului-nucleu pentru etapa a 2-a/2021, respectiv Anexa 2 – Schema de realizare a programului-nucleu pentru 2021 se vor comunica datele de contact ale fiecarei comisii de specialitate din cadrul CCCDI la care institutul respectiv va fi arondat, in cel mai scurt timp dupa numirea noilor membrii CCCDI.

Mentionam că, în prezent, este în derulare procedura de selecție a membrilor CCCDI.

Ordinul MCID nr.56/12.05.2021 pentru modificarea OMCID nr.4/25.03.2021 privind aprobarea alocării de credite bugetare în anul 2021 pentru programele-nucleu;

Anexa la OMCID nr.56/12.05.2021 – Lista propunerilor de programe-nucleu de cercetare-dezvoltare propuse a fi finațate în perioada 2019-2022 și sumele alocate în anul 2021; 

Ordinul MCID nr.7/31.03.2021 privind modificarea și completarea modelului contractului de finanțare prevăzut în Anexa 2 la Ordinul MCI nr.924/30.10.2018 privind aprobarea documentelor pentru propunerile de program și a contractului de finanțare a programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare pentru perioada 2019-2020;

Ordinul MCID nr.4/25.03.2021 privind aprobarea alocării de credite bugetare în anul 2021 pentru programele-nucleu;

Anexa la OMCID nr.4/25.03.2021 – Lista propunerilor de programe-nucleu de cercetare-dezvoltare propuse a fi finanțate în perioada 2019-2022 și sumele alocate în anul 2021;

Ordinul MCID nr.2/25.03.2021 privind modificarea și completarea modelului contractului de finanțare prevăzut în Anexa2 la Ordinul Ministrului Cercetării și Inovării nr. 924/30.10.2018 privind aprobarea documentelor pentru propunerile de program și a contractului de finanțare a programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare pentru perioada 2019-2022; 

Lista modelelor de documente pentru programul nucleu 2019 – 2022 

Ordinul MEC nr.5660/30.09.2020 privind aprobarea alocării suplimentare de credite bugetare în anul 2020 pentru programele-nucleu; 

Anexa la OMEC nr.5660/30.09.2020 – Lista propunerilor de programe-nucleu de cercetare-dezvoltare propuse a fi finanțate în perioada 2019-2020 și sumele alocate suplimentar în anul 2020; 

Ordinul MEC nr.5659/30.09.2020 privind aprobarea alocării suplimentare de credite bugetare în anul 2020 pentru programele-nucleu, respectiv pentru Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” – INCAS București și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GEOECOMAR;

Anexa la OMEC nr.5659/30.09.2020 – Lista cu programele-nucleu de cercetare-dezvoltare propuse a fi finanțate în perioada 2019-2022 și suma alocată suplimentar în anul 2020 pentru Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” – INCAS București și, respectiv pentru Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GEOECOMAR;

Ordinul MEC nr.5666/30.09.2020 privind aprobarea alocării suplimentare de credite bugetare în anul 2020 pentru programele-nucleu, respectiv pentru Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” – IFIN-HH; 

Anexa la OMEC nr.5666/30.09.2020 – Lista cu programul-nucleu de cercetare-dezvoltare propus a fi finanțat în perioada 2019-2022 și suma alocată suplimentar în anul 2020 pentru Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” – IFIN-HH;

Ordinul MEC nr.3349/26.02.2020 privind modificarea și completarea modelului contractului de finanțare prevăzut în Anexa 2 la Ordinul Ministrului Cercetării și Inovării nr.924/30.10.2018 privind aprobarea documentelor pentru propunerile de program și a contractului de finanțare a programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare pentru perioada 2019-2022

Ordinul MEC nr.3285/19.02.2020 privind modificarea şi completarea modelului contractului de finanţare prevăzut în Anexa 2 la Ordinul Ministrului Cercetării şi Inovării nr. 924/30.10.2018 privind aprobarea documentelor pentru propunerile de program şi a contractului de finanţare a programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare pentru perioada 2019-2022, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordinul MEC nr.3286/19.02.2020 privind aprobarea alocării resurselor financiare în anul 2020 pentru programele-nucleu; 

Anexa la Ordinul MEC nr.3286/19.02.2020 – Lista propunerilor de programe-nucleu de cercetare-dezvoltare propuse a fi finanțate în perioada 2019-2020 și sumele alocate în anul 2020

Alocarea etapei a 3-a la Programele-nucleu 2019-2022 – aprobată prin Ordinul MCI nr. 404 din 05.07.2019.

Alocarea etapei a 2-a la Programele-nucleu 2019-2022 și Repartizarea creditelor de angajament pentru finanțarea multianuală a programelor-nucleu – aprobate prin Ordinul MCI nr. 241 din 17.04.2019. – 17.04.2019 18:39

Alocarea primei etape la Programele-nucleu 2019-2022 – aprobate prin Ordinul MCI nr. 4 din 09.01.2019. 

În urma etapei de evaluare a propunerilor de programe-nucleu s-au primit 6 contestații. După analiza acestora, rezultatul este prezentat în LISTĂ 

Rezultatele preliminare ale evaluării Programelor-Nucleu, competiția 2019-2022 

Rezultatele evaluării proiectelor componente ale Programelor-Nucleu, competiția 2019-2022

Contestațiile rezultatelor în urma evaluării Programelor-Nucleu propuse spre finanțare pot fi făcute în data de 03 ianuarie 2019, până la orele 16.00, în conformitate cu decalarea aprobată a calendarului, la sediul MCI: București, Str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, la Direcția Politici, Programe CDI, cam.212, etaj 2 și prin email la adresa Direcției Politici, Programe CDI: secretariat.dgp@research.gov.ro.

S-a lansat competiția în cadrul Programului Nucleu pentru perioada 2019 – 2022

Ghid îndrumător pentru depunerea proiectelor prin platforma program-nucleu.research.gov.ro

Lista modelelor de documente pentru programul nucleu 2019 – 2022

  • OG 57/2002 – privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, inclusiv OUG 108/2017 publicată în Monitorul oficial 1018/22.12.2017;
  • HG 1023/2015 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare;
  • HG 1062/2011 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare;
  • HG 97/2016 – privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare;
  • Ordinul MCI nr.922/30.10.2018 privind constituirea comisiei proprii precum și aprobarea metodologiei de evaluare a Programelor-Nucleu de cercetare-dezvoltare pentru perioada 2019-2022;
  • Ordinul MCI nr.923/30.10.2018 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a propunerilor de proiecte cuprinse în propunerile de Program-Nucleu depuse în vederea finanțării programelor-nucleu pentru perioada 2019-2022;
  • Ordinul MCI nr.924/30.10.2018 privind aprobarea modelelor documentelor pentru propunerile de program și a contractului de finanțare a Programelor-Nucleu de cercetare-dezvoltare pentru perioada 2019-2022.
Sari la conținut