Skip to content
 
 
 
 
 
 
Ordine de acreditare
 • Ordinul MCID nr.21598/08.12.2023 privind acordarea acreditării unor institute naționale de cercetare dezvoltare – 11.12.2023 17:00
 • Ordinul MCID nr.20287/22.02.2023 privind neacordarea reacreditării Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive – ICPMRR București – 24.02.2023 17:00
 • Ordinul MCID nr.20085/27.01.2023 privind neacordarea reacreditării Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Energie – ICEMENERG București – 24.02.2023 17:00
 • Ordinul MCID nr.20515/26.04.2023 privind acordarea acreditării Insitutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești – 24.02.2023 17:00
 
Rezultate evaluare 
Rapoartele de evaluare în vederea acreditării:
 
Ordinul MCID nr. 20240/13.02.2023 pentru îndreptarea erorii materiale constatate în Ordinul MCID nr20112/03.02.2023
 
Ordinul MCID nr. 20112/03.02.2023 privind constituirea echipei de experți evaluatori și desemnarea observatorilor pentru evaluarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Agricultură Ștefănești-Argeș în vederea acreditării – 13.02.2023 17:30 • Platformă depunere online pentru evaluarea și acreditarea INCD în 2022 (rpc.research.gov.ro)

Raport de Evaluare Institutul National de Cercetare Dezvoltare Delta Dunarii

Raport de Evaluare Institutul National de Cercetare Dezvoltare Marina Grigore Antipa

Raport de Evaluare INCD Protectia Mediului


Ordin de acreditare:

 

OMCID 20011-06.01.2023

Ordin MCID nr.21545/10.10.2022 privind componența echipelor de experți evaluatori și desemnarea observatorilor pentru evaluarea unor institute naționale de cercetare-dezvoltare
– 26.10.2022 10:23

In baza Notei DMBMC 501558/17.10.2022, aprobată de d-l ministru Sebastian-Ioan Burduja, d-na Nicoleta Sanda Brișan a fost numită în calitate de conducător al echipei de evaluare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare “Delta Dunării” în locul d-lui Adrian Stănică, conform propunerii înaintată și înregistrată la DMBMC sub nr 501568/18.10.2022.
Anunț privind începerea procedurii

 • Nota nr. 3765/13.09.2022 privind începerea procedurii de evaluare a unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare în vederea acreditării; • Nota nr. 4290/22.12.2022 privind începerea procedurii de evaluare a unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare în vederea acreditării; – 22.12.2022 13:30Documente de referinţă pentru evaluare

1.
HG nr. 477/2019
privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare

2.
Ordin MCI nr. 529/03.09.2019
pentru aprobarea instrucțiunilor de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 477/2019

3.
Raport de autoevaluare
(Anexa nr. 1 la Instructiuni – punctul A)

4.


Plan de dezvoltare institutionala (Anexa nr. 1 la Instructiuni – punctul B)

5.


Anexele 1.1, 1.2a, 1.2b, 1.3, 1.4 la Instructiuni – reactualizat la 24.10.2019 16:10

6.


Raport de evaluare – instructiuni de aplicare (Anexa nr. 2 la Instructiuni) – pentru evaluatori

7.


Raport de evaluare – structura cadru (Anexa nr. 2 la Norme) – pentru evaluatori

Rezultate evaluare:

Rapoartele de evaluare în vederea acreditării: – 06.07.2021 18:30

INCD pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont” – INCDPM Bucureşti

INCD în Turism – INCDT

INCD în domeniul Muncii si Protectiei Sociale – INCSMPS

Ordin de acreditare:

Ordin MCID nr.303/02.07.2021 privind acreditarea unor institute naționale de cercetare-dezvoltare evaluate – 29.07.2021 11:00

Componența echipelor de experți evaluatori și desemnarea observatorilor. – 19.04.2021 15:32

Anunț privind începerea procedurii

 • Nota nr. 4984/08.03.2021 privind începerea procedurii de evaluare a unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare în vederea acreditării;

Documente de referinţă pentru evaluare

1. HG nr. 477/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare

2. Ordin MCI nr. 529/03.09.2019 pentru aprobarea instrucțiunilor de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 477/2019

3. Raport de autoevaluare (Anexa nr. 1 la Instructiuni – punctul A)

4. Plan de dezvoltare institutionala (Anexa nr. 1 la Instructiuni – punctul B)

5. Anexele 1.1, 1.2a, 1.2b, 1.3, 1.4 la Instructiuni – reactualizat la 24.10.2019 16:10

6. Raport de evaluare – instructiuni de aplicare (Anexa nr. 2 la Instructiuni) – pentru evaluatori

7. Raport de evaluare – structura cadru (Anexa nr. 2 la Norme) – pentru evaluatori

Rezultate evaluare, certificare

Comunicate CCCDI

Documente de referinţă pentru evaluare

 • Decizia nr.9202/19.04.2016 privind constituirea echipelor de experţi-evaluatori pentru evaluarea în vederea certificării a INCSMPS,  INCDPM Alexandru Darabonţ Bucureşti, INCDT Bucureşti.

 • HG nr.97/2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare

Rezultate evaluare:

Rapoartele de evaluare în vederea acreditării: – 04.02.2021 16:36

INCD Agricolă Fundulea

INCD pentru Biologie si Nutritie Animala – IBNA Balotesti

INCD pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei – INFLPR Bucuresti

INCD pentru Fizica Materialelor – INCDFM Bucuresti

INCD pentru Optoelectronica – INOE 2000

INCD pentru Fizica Pamantului – INCDFP Bucuresti

INCD pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei – IFIN-HH

INCD pentru Geologie si Geoecologie Marina – Geoecomar Bucuresti

INCD pentru Imbunatatiri Funciare – ISPIF Bucuresti

INCD pentru Tehnologii Izotopice si Moleculare – INCDTIM

INCD pentru Textile si Pielarie – INCDTP

INCD pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării – INCDMTM București

Ordin de acreditare:

Ordin MEC nr.3181/26.01.2021 privind acreditarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție ANimală – IBNA Balotești – 29.07.2021 11:00

Ordin MEC nr.3226/02.02.2021 privind acreditarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare – INCDTIM Cluj-Napoca – 29.07.2021 11:00

Ordin MEC nr.3182/26.01.2021 privind acreditarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea – 29.07.2021 11:00

Ordin MEC nr.3191/27.01.2021 privind acreditarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM București – 29.07.2021 11:00

Ordin MEC nr.3222/02.02.2021 privind acreditarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie – INCDTP București – 29.07.2021 11:00

Ordin MEC nr.3223/02.02.2021 privind acreditarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GEOECOMAR București – 29.07.2021 11:00

Ordin MEC nr.3224/02.02.2021 privind acreditarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” – IFIN-HH București – 29.07.2021 11:00

Ordin MEC nr.3225/02.02.2021 privind acreditarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătățiri Funciare INCDIF – ISPIF București – 29.07.2021 11:00

Ordin MEC nr.3227/02.02.2021 privind acreditarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului – INCDFP București – 29.07.2021 11:00

Ordin MEC nr.3314/23.02.2021 privind acreditarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării – INCDMTM București – 29.07.2021 11:00

Ordin MEC nr.3183/26.01.2021 privind acreditarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației – INFLPR București – 11.10.2021 14:30

Ordin MEC nr.3190/27.01.2021 privind acreditarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică – INOE 2000 București – 11.10.2021 14:30

Componența echipelor de experți evaluatori și desemnarea observatorilor. – 16.12.2020 13:23

Componența echipei de experți evaluatori și desemnarea observatorilor pentru INCD MTM. – 20.01.2021 12:36

Anunț privind începerea procedurii

 • Nota nr. 3440/02.11.2020 privind începerea procedurii de evaluare a unor institute naţionale de cercetare-dezvoltare în vederea acreditării;
 • Nota nr. 3516/09.11.2020 privind începerea procedurii de evaluare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Îmbunătăţiri Funciare – I.N.C.D.I.F. „ISPIF” Bucureşti în vederea acreditării.

Documente de referinţă pentru evaluare

1. HG nr. 477/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare

2. Ordin MCI nr. 529/03.09.2019 pentru aprobarea instrucțiunilor de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 477/2019

3. Raport de autoevaluare (Anexa nr. 1 la Instructiuni – punctul A)

4. Plan de dezvoltare institutionala (Anexa nr. 1 la Instructiuni – punctul B)

5. Anexele 1.1, 1.2a, 1.2b, 1.3, 1.4 la Instructiuni – reactualizat la 24.10.2019 16:10

6. Raport de evaluare – instructiuni de aplicare (Anexa nr. 2 la Instructiuni) – pentru evaluatori

7. Raport de evaluare – structura cadru (Anexa nr. 2 la Norme) – pentru evaluatori

Rezultate evaluare:

Rapoartele de evaluare în vederea acreditării:

INCD Medico-Militară „Cantacuzino”

INCD Turbomotoare – COMOTI

INCD pentru Ecologie Industrială – ECOIND București

INCD pentru Bioresurse Alimentare – IBA București

INCD pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București

INCD pentru Electrotehnica – ICMET Craiova

INCD pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA București

INCD pentru Inginerie Electrică ICPE-CA București

INCD pentru Fizică Tehnică – IFT Iași

INCD în domeniul Geologiei, Geochimiei și Teledetecției – IGR

INCD pentru Metale Neferoase și Rare – IMNR București

INCD pentru Microtehnologie – IMT București

INCD Aerospațială „Elie Carafoli” – INCAS București

INCD pentru Electrochimie și Materie Condensată – INCEMC Timișoara

INCD pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare – INMA București

INCD pentru Științe Biologice

INCD pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă – INSEMEX Petroșani

INCD în Sudură și Încercări de Materiale – ISIM Timișoara

INCD în Silvicultură „Marin Drăcea”

INCD în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă – URBAN-INCERC

INCD în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș” – INCD „Victor Babeș”

Ordin de acreditare:

Ordin MEC nr. 5755/06.01.2020 privind acordarea acreditării unor institute naționale de cercetare-dezvoltare – 29.07.2021 11:00

Componența echipelor de experți evaluatori și desemnarea observatorilor, conform OMCI nr. 562/19.09.2019. – update 31.10.2019 12:23

Anunț privind îceperea procedurii

 • Nota nr.6559/11.09.2019 privind începerea procedurii de evaluare a unor institute naționale de cercetare-dezvoltare în vederea acreditării

Documente de referinţă pentru evaluare

1. HG nr. 477/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea acreditării institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare

2. Ordin MCI nr. 529/03.09.2019 pentru aprobarea instrucțiunilor de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 477/2019

3. Raport de autoevaluare (Anexa nr. 1 la Instructiuni – punctul A)

4. Plan de dezvoltare institutionala (Anexa nr. 1 la Instructiuni – punctul B)

5. Anexele 1.1, 1.2a, 1.2b, 1.3, 1.4 la Instructiuni – reactualizat la 24.10.2019 16:10

6. Raport de evaluare – instructiuni de aplicare (Anexa nr. 2 la Instructiuni) – pentru evaluatori

7. Raport de evaluare – structura cadru (Anexa nr. 2 la Norme) – pentru evaluatori

Rezultate evaluare, certificare

Componența echipelor de experți evaluatori și desemnarea observatorilor conform OMCI nr. 838/02.10.2018 si OMCI nr. 841/02.10.2018.

Comunicate CCCDI

Documente de referinţă pentru evaluare

 • HG nr.97/2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare

Platformă depunere online pentru certificare 2017 (rpc.research.ro)

Rezultate evaluare, certificare

Comunicate CCCDI

Documente de referinţă pentru evaluare

 • Ordinul MCI nr.3/2018 pentru modificarea Ordinului MCI nr. 760/15.12.2017 privind constituirea echipelor de experți-evaluatori și desemnarea observatorilor pentru evaluarea în vederea recertificării a unor unități de cercetare-dezvoltare; – 12.01.2017 17:25
 • Ordinul MCI nr.760/2017 privind constituirea echipelor de experți-evaluatori și desemnarea observatorilor pentru evaluarea în vederea recertificării a unor unități de cercetare-dezvoltare; – 12.01.2017 17:25
 • HG nr.97/2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare

Sari la conținut