Skip to content

Prin Ordinul MCI nr. 420/10.05.2018 s-a aprobat alocarea fondurilor de investiții de la bugetul de stat pe anul 2018 pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Ministerului Cercetării și Inovării

Rezultatele evaluării proiectelor și obiectivelor de investiții

Planificarea susţinerii publice a proiectelor și obiectivelor de investiţii 

Ordinul MCI nr.364/05.04.2018 pentru aprobarea metodologiei de analizare, evaluare şi ierarhizare a solicitărilor de fonduri alocate de la bugetul de stat pentru investiţii în anul 2018;

MCI lansează Competiţia pentru finanţarea investiţiilor din fonduri alocate de la bugetul de stat în anul 2018 pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonare;

Lista obiectivelor de investiţii aprobată şi raportul comisiei de evaluare pentru alocarea fondurilor de investiţii de la bugetul de stat pe anul 2017 pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea MCI; – 

Centralizatorul obiectivelor/proiectelor de investiţii cu punctajul propus de către comisia de evaluare

Planificarea susţinerii publice a proiectelor/obiectivelor de investiţii – 

Ordinul MCI nr.285/31.05.2017 pentru aprobarea metodologiei de analizare, evaluare şi ierarhizare a solicitărilor de fonduri alocate de la bugetul de stat pentru investiţii şi a componenţei comisiei de evaluare;

Anunţul de lansare a competiţiei pentru finanţarea investiţiilor din fonduri alocate de la bugetul de stat în anul 2017 pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea MCI;

Decizia nr.9309/05.08.2016 privind alocarea fondurilor de investiţii de la bugetul de stat pe anul 2016 pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare; 

Lista obiectivelor de investiţii aprobată pentru alocarea fondurilor de investiţii de la bugetul de stat pe anul 2016 pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea ANCSI;

Modelul contractului de finanţare – anexa 4 la Decizia nr.9309/05.08.2016

Centralizatorul obiectivelor/proiectelor de investiţii cu punctajul şi bugetul propus de către comisia de evaluare 

Anunţ privind publicarea rezultatelor competiţiei pentru finanțarea investițiilor din fonduri alocate de la bugetul de stat în anul 2016 

Planificarea susţinerii publice a proiectelor/obiectivelor de investiţii 

Decizia ANCSI nr.9276/21.06.2016 privind aprobarea metodologiei de analizare, evaluare şi ierarhizare a solicitărilor de fonduri alocate de la bugetul de stat pentru investiţii şi a componenţei comisiei de evaluare.

Decizia ANCSI nr.9015/14.01.2016 privind constituirea Comisiei în vederea evaluării şi analizei solicitărilor de fonduri alocate de la bugetul de stat pentru investiţii pe anul 2016

Sari la conținut