Skip to content

Sistemul naţional de cercetare-dezvoltare

Prin legislaţia națională aflată curent în vigoare, entităţile care efectuează activităţi de cercetare-dezvoltare sunt incluse într-un sistem naţional. Sistemul național de cercetare-dezvoltare este constituit din ansamblul unităților şi instituțiilor de drept public şi de drept privat cu personalitate juridică, care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea.

Din acest sistem, o entitate distinctă este sistemul de cercetare-dezvoltare de interes național, care cuprinde următoarele categorii de unități de drept public, cu personalitate juridică, acreditate în acest sens, conform Legii nr. 324/2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea Științifică şi dezvoltarea tehnologică.

a) institute naţionale de cercetare-dezvoltare;

b) institute, centre sau staţiuni de cercetare ale Academiei Române şi de cercetare-dezvoltare ale academiilor de ramură;

c) institute de învăţământ superior acreditate sau structuri ale acestora;

d) institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome de interes național.

În sistemul naţional de cercetare-dezvoltare sunt cuprinse şi următoarele categorii de unităţi şi instituţii:

A. Unităţile şi instituţiile de drept public:

a) institute, centre sau staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice;

b) institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome sau ale administraţiei publice centrale şi locale;

c) centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri internaţionale;

d) alte instituţii publice sau structuri ale acestora, care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea.

B. Unităţile şi instituțiile de drept privat:

a) unităţi de cercetare-dezvoltare organizate ca societăţi comerciale;

b) societăţi comerciale, precum şi structurile acestora care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea;

c) instituţii de învățământ superior private acreditate sau structuri ale acestora.

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării organizează şi conduce sistemul naţional de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare având ca parteneri instituții subordonate.
  • Ordin MCID NR.21980\22.12.2022 privind medologia de concurs pentru ocuparea functiei de director general la institutiile si unitatile care functioneaza in subordinea MCID
Consiliile de Administraţie ale instituțiilor CDI aflate în subordine
Sari la conținut