Skip to content

COST este organismul pan-european care își propune să faciliteze progrese științifice inovatoare care să conducă la noi concepte și produse. Contribuie astfel, la consolidarea capacităților de cercetare și inovare din Europa.

 

COST a fost inițiat în anul 1971, la Conferința Ministerială de la Bruxelles și este primul instrument european prin care este sprijinită cooperarea științifică și tehnologică a cercetătorilor din Europa. De atunci, COST s-a dovedit a fi un instrument foarte eficient de formare a rețelelor de cercetători, în scopul de a facilita progresele științifice inovatoare și produse și de a coordona activitățile de cercetare finanțate de la nivel național prin reunirea cercetătorilor și a altor părți interesate în scopul de a face schimb de informații în diferite domenii. Astfel, COST contribuie la cooperarea științifică și consolidarea capacităților de cercetare și inovare din Europa

 

Misiunea COST se realizează prin eforturile conjugate, care vizează:

  • crearea de capacitate prin conectarea comunităților științifice de înaltă calitate din Europa și din întreaga lume,
  • furnizarea de oportunități de networking pentru Cercetătorii aflați la început (Early Stage Researchers – ESR),
  • creșterea impactului cercetării asupra factorilor de decizie, organismelor de reglementare și factorilor de decizie la nivel național, precum și în sectorul privat.

Prin politica sa de includere, COST sprijină integrarea comunităților de cercetare, folosește investițiile naționale în cercetare și abordează aspecte cu relevanță globală.

COST este astfel un element fundamental al Spațiului European de Cercetare (ERA – European Research Area), esențial pentru strategiile de inovare de succes și cooperare globală.

 

Obiectivele COST

În 2011, CSO a adoptat Strategia COST pentru a atinge Viziunea 2020, care au ca scop următoarele patru obiective:

  • Cea mai bună performanță în implementare;
  • Orientarea Acțiunilor COST;
  • Îmbunătățirea cooperării între țările COST și în afara acestora;
  • Asigurarea unei bune guvernări.

Secretariat Național COST

 

  1. Elena DINU – Coordonator Național COST

Ph.D. Consilier pentru afaceri europene

Direcția Programe Comunitare, Relații Internaționale și Protocol

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

E-mail: elena.dinu@mcid.gov.ro

Telefon: +4021 303 21 28 / +4021 303 41 99; Interior: 412

http://www.mcid.gov.ro/

 

 

  1. Cristina ANANIA – Membru COST – CSO

Consilier superior

Direcția Programe Comunitare, Relații Internaționale și Protocol

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

E-mail: cristina.anania@mcid.gov.ro

Telefon : +4021 303 21 28 / +4021 303 41 99; Interior: 802

Telefon: +40 722 23 88 77

http://www.mcid.gov.ro/

NCP Romania & Horizon 2020: https://www.linkedin.com/

––––––––––––––––––––––––––––        

Cristina ANANIA

Ministry of Research, Innovation and DigitalisationRomanian Office for Science and Technology to EU – ROSTeu23 Montoyer Street, 1000 BrusselsMobile: + 32 492 922 349; + 40 722 238 877VoIP: + 40 21 303 21 28/2; + 40 21 303 41 99; Interior: 802Telefon: + 32 (0)2 505 3003

E-mail: cristina.anania@mcid.gov.ro

http://www.mcid.gov.ro/NCP Romania & Horizon 2020: https://www.linkedin.com/

Sari la conținut