Skip to content

Solicitare informaţii de interes public

Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţiile de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice.

Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

Legislaţia aplicabilă

Contact

Biroul de comunicare

Persoana responsabilă: Mădălina DUMITRESCU

Adresă: Str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362, sector 1, Bucureşti, România

Telefon: +4021 303.41.99 Interior: 241

Email: contact544@research.gov.ro

Program de funcționare

Luni – Joi: 9:00-17:30

Vineri 9:00-15:00

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

 1. Acte normative care reglementeză organizarea și funcționarea MCID;
 2. Structura organizatorică a compartimentelor departamentului, atribuţiile compartimentelor potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al departamentului;
 3. Programul de audiențe;
 4. Coordonate de contact ale MCID;
 5. Declaraţiile de avere şi declarații de interese pentru persoanele din cadrul departamentului, gestionate, potrivit legii, de Direcţia Resurse Umane, Financiar, Contabilitate;
 6. Anunțurile privind organizarea, potrivit legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul ministerului precum şi condiţiile de participare şi cerinţele specifice;
 7. Informaţiile noi sunt publicate pe site‐ul MCID în casetele de pe prima pagină: Noutăți, Comunicate de presă, Actualitate Europeană, Evenimente, Actualitate Științifică;
 8. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 9. Proiectele de acte normative aflate în dezbatere publică conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Acte normative în domeniul de activitate al MCID;
 11. Comunicate de presă;
 12. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;
 13. Lista cuprinzând categoriile de documente produse și /sau gestionate;
 14. Planul anual al achizițiilor publice;
 15. Rapoarte anuale de evaluare a aplicării Legii nr. 544/2001 și a Legii nr. 52/2003.
Sari la conținut