Skip to content

REXCD – Raport anual 2023 26.02.2024 13:30

REXCD – Registrul național al experților pentru expertizarea în vederea certificării activităților de cercetare-dezvoltare 25.04.2023 16:15

Flux etape expertiză CD – 25.04.2023 16:15

 

Prin Ordinul MCID nr.20242/13.02.2023 a fost aprobată componența Corpului de Experți din Registrul național al experților
pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare (REXCD).

Registrul este constituit pe domenii de cercetare-dezvoltare, corespunzător domeniilor și subdomeniilor din  Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă – SNCISI 2022-2027 aprobată prin Hotărârea Guvernului Nr. 933/2022.

Ordinul MCID nr. 20242/13.02.2023

Componența Corpului de experți din Registrul Naţional al Experţilor pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare
Domeniul de specializare inteligentă la nivel național:

1. Bioeconomie
2. Economie digitală și tehnologii spațiale
3. Energie și mobilitate
4. Fabricație avansată
5. Materiale funcționale avansate
6. Mediu și eco-tehnologii
7. Sănătate – prevenție, diagnostic și tratament avansat

 

Contact

TOATE DOCUMENTELE SE VOR TRANSMITE NUMAI LA ADRESA DE E-MAIL: rexcd@mcid.gov.ro

PERSOANE DE CONTACT:

  • Iulian ȘCHIOPU, la telefonul: 0753160616;
  • Viorel MILEA, la telefonul: 0725530008.

Guvernul majorează salariile specialiștilor români implicați în proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) pe bază de contracte de finanțare din fonduri publice
– 11.10.2017 19:18


Act normativ
  • Ordin privind încadrarea în activitatea de cercetare dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică – 08.09.2016 14:36
  • OUG 32/2016, o nouă facilitate fiscală pentru activităţi de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau dezvoltare experimentală – 04.07.2016 09:51

Ordine comune
  • Ordin MFP-MCI nr. 2326/2855 din 29 august 2017 privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţii fiscale prevăzută la art.60 pct. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 717 din 05 septembrie 2017. – 05.09.2017 16:49
  • ORDIN  Nr. 1056/4435/2016 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal, publicat în: Monitorul Oficial Nr. 526 din 13 iulie 2016

Ordine MCID
  • Ordin MCI nr. 350 din 30 mai 2019 privind aprobarea Registrului Național al Experților pentru certificarea/expertizarea activității de cercetare-dezvoltare. – 05.06.2019 12:49

Sari la conținut