Skip to content

Orizont Europa este principalul program de finanțare al UE pentru cercetare și inovare pentru perioada 2021-2027, cu un buget de 95,5 miliarde EUR. Acesta abordează schimbările climatice, contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU și stimulează competitivitatea și creșterea UE. Programul facilitează colaborarea și consolidează impactul cercetării și inovării în dezvoltarea, susținerea și implementarea politicilor UE, abordând în același timp provocările globale. Sprijină crearea și o mai bună difuzare a cunoștințelor și tehnologiilor de excelență. Acesta reprezintă sursa a noi locuri de muncă, angajează pe deplin talentele din spațiul european, stimulează creșterea economică, promovează competitivitatea industrială și optimizează impactul investițiilor într-un spațiu european de cercetare consolidat. Pot participa persoane juridice din UE și din țările asociate.

Documente de referință:

REGULAMENTUL (UE) 2021/695 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 28 aprilie 2021 de instituire a programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa, de stabilire a normelor sale de participare și de diseminare și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1290/2013 și (UE) nr. 1291/2013;

DECIZIA (UE) 2021/764 A CONSILIULUI din 10 mai 2021 de instituire a programului specific de implementare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de abrogare a Deciziei 2013/743/UE

Rețeaua Punctelor Naționale de Contact din România pentru programul-cadru Orizont Europa.

Să ne amintim!

9 mai 2019, de Ziua Europei, în cadrul președinției României la Consiliul Uniunii Europene are loc întâlnirea liderilor Uniunii Europene și este lansată Declarația de la Sibiu. Una dintre recomandări menționează faptul că Europa își poate modela viitorul prin cercetare și inovare conform principiilor:

  • Concentrarea cercetării și a inovării pe tranziții ecologice, sociale și economiceși alte provocări societale aferente;
  • Valorificarea punctelor tari în materie de științăale Europei pentru a dobândi o poziție de lider în domeniul inovării revoluționare și disruptive;
  • Stabilirea unor obiective ambițioase privind problemele care ne afectează zilnic, precum dezvoltarea competențelor, lupta împotriva cancerului, emisiile nocive și starea oceanelor, inclusiv problema materialelor plastice;
  • Concentrarea pe proiecte de cercetare și inovare de vârf,de la cercetare și inovare până la implementare.

Astfel, Uniunea Europeană are ca obiectiv consolidarea bazelor sale științifice și tehnologice prin realizarea unui Spațiu European de Cercetare (ERA) în care cercetătorii, cunoștințele științifice și tehnologia să circule liber și prin încurajarea sporirii competitivității acestuia, inclusiv în ceea ce privește mediul de afaceri, promovând în același timp toate activitățile de cercetare și de inovare care vizează îndeplinirea priorităților strategice ale Uniunii, priorități care au ca obiectiv final promovarea păcii, a valorilor Uniunii și a bunăstării popoarelor sale.

În cadrul acestui obiectiv general, pentru a obține un impact științific, tehnologic, economic, precum și asupra mediului înconjurător și asupra societății și pentru a maximiza valoarea adăugată realizată de Uniune prin investițiile sale în cercetare și inovare, Uniunea investește în cercetare și inovare prin programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa 2021‑2027.

Adoptarea programului-cadru Orizont Europa permite Comisiei Europene să înceapă execuția acestuia. În acest sens toate părțile interesate sunt invitate să consulte apelurile în curs sau viitoare accesând portalul unic al Comisiei Europene ”Funding and tender opportunities”.

În plus, pe acest portal veți găsi alte programe europene gestionate direct de Comisie precum programele Europa Digitală sau ERASMUS+, dar și oportunități de a vă implica în programe prezentate prin înscrierea ca evaluator sau expert independent, de a vă identifica parteneri de colaborare, de a vă publica expresii de interes pentru viitoare parteneriate, de a cunoaște proiecte și rezultate finanțate deja de Comisia Europeană, de a analiza statistici privind participarea altor țări la programul-cadru, de a contacta persoana potrivită în caz de sprijin.

Sari la conținut