Skip to content

Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2022-2027

SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT – Finanțarea activităților de cercetare, dezvoltare și inovare cu caracter economic, din cadrul Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027 al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. – 23.04.2024 17:30


SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT – Finanțarea activităților de cercetare, dezvoltare și inovare cu caracter economic, din cadrul Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027 al Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.– 04.04.2024 11:00

Lista potențialilor contractori, ca urmare a finalizării etapei de evaluare a ofertei depusă în cadrul competiției organizate prin procedura de licitație restrânsă pentru realizarea proiectului “Acces la literatura științifică şi publicarea in regim de acces deschis”  din cadrul Planului Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare pentru perioada 2022-2027(PNCDI IV), în calitate de aplicant unic: – 22.05.2023 10:41

Ofertă de proiect

Potențial contractor

Rezultat final

 
 

Nr. 1388/11.05.2023 și înregistrată
la MCID- DFPC cu nr. 450571/11.05.2023

Asociația Universităților,
Institutelor de Cercetare–Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale Universitare
din România (Anelis Plus).

câștigător

 

Lista potențialilor contractori, ca urmare a verificării eligibilității ofertei de proiect depusă în cadrul competiției organizate prin procedura de licitație restrânsă pentru realizarea proiectului “Acces la literatura științifică şi publicarea in regim de acces deschis” – 12.05.2023 22:41

Lista potențialilor contractori, ca urmare a verificării eligibilității expresiilor de interes depuse în cadrul competiției organizate prin procedura de licitație restrânsă pentru realizarea proiectului “Acces la literatura științifică şi publicarea in regim de acces deschis” – 18.04.2023 17:41

MCID în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare pentru Programul 5.10 Știință și Societate, din Planul National de cercetare-dezvoltare si inovare pentru perioada 2022-2027 (PNCDI IV) anunță reluarea procedurii, in conformitate cu OMCID 20327/2023 si cu Nota MCID-DFPC nr. 450366/24.03.2023, in data de 31.03.2023 pentru Competitia privind realizarea proiectului „Acces la literatura ştiinţifică şi publicarea în regim de acces deschis”, prin procedura de licitatie restransă – 03.04.2023 10:00

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare pentru Programul 5.10 Știință și Societate lansează în data de 08.03.2023, Competiția pentru realizarea proiectului „Acces la literatura ştiinţifică şi publicarea în regim de acces deschis” – 08.03.2023 15:30

Executivul a aprobat în data de 29.09.2022 Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2022-2027 (PNCDI IV), elaborat și administrat de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), principalul instrument de implementare a Strategiei Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027 (SNCISI).

PNCDI IV este multianual, asigurând transparent și predictibil finanțarea sistemului național de CDI, în scopul modernizării, consolidării excelenței și creșterii relevanței acestuia pentru economie și societate.

PNCDI IV este structurat pe 10 programe de finanțare.

Astfel:

  • Se urmărește stimularea excelenței in cercetarea fundamentală și la frontieră, în principal prin programul „IDEI„;
  • Se dorește atragerea cercetătorilor de excepție (doctoranzi, postdoctoranzi, tineri cercetători) către sistemul național de cercetare, formarea unor generații preocupate de mediul științific european și internațional, și premierea performanței individuale în cercetare, prin programul „Resurse Umane”;
  • Se urmărește stimularea performanțelor instituționale a organizațiilor publice de cercetare prin programul „Organizații de cercetare performante”;
  • Se dorește creșterea capacitații instituționale a institutelor naționale de cercetare-dezvoltate pentru rezolvarea problemelor economico-sociale specifice domeniului lor de activitate, prin programul „Nucleu”;
  • Se are in vedere dezvoltarea integrată și utilizarea eficientă a bazei materiale publice pentru cercetare, în cadrul programului „Infrastructuri de cercetare performante”;
  • Se urmărește creșterea contribuției activităților de cercetare-dezvoltare în adresarea provocărilor societale stabilite în Agenda Strategică de Cercetare, prin programul „Provocări„;
  • Se urmărește realizarea de proiecte comune de cercetare – inovare, bazate pe parteneriatul dintre mediul de afaceri și mediul public/privat CDI, sprijinirea accesului actorilor economici la servicii CDI, precum și sprijinirea dezvoltării ecosistemelor de inovare prin programul „Parteneriate pentru Inovare„;
  • Se urmărește creșterea competitivității sistemului național de cercetare în plan internațional, prin stimularea participării la programul cadru pentru cercetare și inovare al Uniunii Europene și prin cooperare bilaterală/multilaterală în domeniul cercetării și inovării, prin programul „Cooperări Europene și Internaționale”;
  • Se are în vedere susținerea participării organizațiilor de cercetare din România la programele științifice internaționale în domenii de interes strategic, prin programul „Cercetare în domenii de interes strategic”;
  • Se dorește dezvoltarea dialogului dintre știință și societate, prin deschiderea sistemului de cercetare și inovare către cetățeni prin programul „Știință si Societate”.

PNCDI IV urmărește crearea premiselor pentru asigurarea cadrului pentru investiții în CDI, încurajarea parteneriatelor între actorii publici și cei privați în vederea transferării rezultatelor cercetării către piață,stimularea performanței instituționale și colaborările internaționale.

“Este un plan de 60 de miliarde de lei pentru perioada 2022-2027, cu închiderea programelor până în orizontul 2030. Este primul plan naţional care integrează toate instrumentele de finanţare pentru cercetarea românească şi a fost o luptă să agreăm această formă cu toate organizațiile de cercetare, cu toţi actorii implicaţi. Şi Comisia Europeană ne-a spus: aveţi minţi strălucite, dar faceţi mult prea multă cercetare fundamentală, care nu se traduce în rezultate concrete pentru economie. Iată, prin acest plan naţional avem un accent în plus pentru transferul tehnologic şi pentru stimularea parteneriatelor între institute naţionale de cercetare, între organizaţiile de cercetare şi mediul privat românesc, de asemenea pentru stimularea parteneriatelor internaţionale prin care entităţile de cercetare româneşti pot accesa fonduri disponibile prin programele Orizont Europa. Programul încurajează păstrarea talentului românesc în cercetare în România, dar şi întoarcerea cercetătorilor plecaţi în străinătate din România, precum şi atragerea cercetătorilor străini.

Am spus de la bun început: decât puţin pentru toată lumea, să nu se supere nimeni, mai bine mai mult pentru cei care merită. Şi asta facem prin acest plan naţional, este o premieră: o alocare mai mare vor primi institutele de cercetare care performează, care livrează”, a declarat Sebastian Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Bugetul PNCDI IV poate fi de maxim 60 de miliarde lei şi se asigură din sume de la bugetul de stat, cu încadrare în limitele aprobate prin legile anuale ale bugetului de stat pentru perioada 2022 – 2030, din fonduri externe nerambursabile și contribuții ale partenerilor în proiecte, cu respectarea tuturor reglementărilor legale în vigoare.

Sari la conținut