Skip to content

Institute Naţionale de Cercetare Dezvoltare (INCD)

Organizate începând cu anul 1995 şi încadrate iniţial, conform legii societăţilor comerciale, ca o formă distinctă de regii autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare sunt entităţi organizate în prezent conform Legii nr. 324/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifica şi dezvoltarea tehnologică.

Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare reprezintă o formă de organizare instituţională specifică activităţilor de cercetare-dezvoltare, instituită cu scopul de a asigura desfăşurarea acestor activităţi, precum şi consolidarea competenţei ştiinţifice şi tehnologice în domeniile de interes naţional, stabilite în acord cu strategia de dezvoltare a României.

Institutul naţional este persoană juridică română, care are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare şi care funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, calculează amortismente şi conduce evidenţa contabilă în regim economic. Institutul naţional are patrimoniu propriu şi administrează patrimoniul public şi privat al statului pentru asigurarea desfăşurării activităţii şi funcţionează în coordonarea unui organ de specialitate al administraţiei publice centrale.

Institutul participă la elaborarea strategiilor de dezvoltare în domeniul specific, desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Strategia naţională, constituie baze de competenţă ştiinţifică şi tehnologică, de expertiză, de perfecţionare a resurselor umane şi de documentare ştiinţifică şi tehnică. Institutul naţional poate desfăşura, în secundar, activităţi comerciale şi de producţie, conform regulamentului propriu.

 • Conform art. 2 din HG  Nr. 576/2016 din 10 august 2016 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, ANCSI organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la urmatoarele institute naţionale de cercetare-dezvoltare.
 
 

Platforma informatică pentru selecţia candidaţilor pentru ocuparea postului de director general:

 

 

 

 

Concursuri 2024


In completarea adresei MCID nr 187/22.01.2024, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Metodologia de concurs pentru ocuparea funcției de director general la institutele naționale de cercetare-dezvoltare, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.576/2016, s-a actualizat lista INCD pentru care urmează să se scoată la concurs funcţia de director general, prin adăugarea următorului institut național de cercetare-dezvoltare, după cum urmează: – 18.06.2024 15:30

 

 

Lista INCD pentru care MCID urmează să scoată la concurs funcţia de director general

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Metodologia de concurs pentru ocuparea funcției de director general la institutele naționale de cercetare-dezvoltare, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.576/2016, MCID a actualizat lista INCD pentru care urmează să se scoată la concurs funcţia de director general, care poate fi descarcată aici.

 

 

 

 

 

Concursuri 2023

 

Rezultatele contestațiilor depuse, după publicarea rezultatelor la concursul pentru ocuparea postului de director general la: – 12.05.2023 20:40

OMCID nr.20402/27.03.2023 privind stabilirea componenței nominale a secretariatului tehnic, programul și locul de desfășurare pentru concursurile de ocupare a funcției de director general la institutele naționale de cercetare-dezvoltare – 28.03.2023 15:40

Concurs de selecţie pentru funcţia de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare – 22.12.2022 14:20

 

Anunţ şi calendar pentru organizare concurs la următoarele INCD-uri: – 15.03.2023 11:30

Data reactualizării: 28.07.2023

INCD în coordonarea MINISTERULUI CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII (anexa nr 5 la HG Nr. 371/2021)

Nr.crt

Denumire INCD

Director General

Membrii Consiliului de administrație

1

Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică – INOE 2000 București

Roxana

RĂDVAN

NICOLAE Doina Nicoleta – Președinte CS al INOE

POPESCU
Ruxandra– reprezentant MCID

BIȚA Crenguța – reprezentant MF

DOBRE Elena – reprezentant MMSP

NICULESCU Marian – specialist

BURDA Ioan – specialist

2

Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare – COMOTI Bucureşti

Valentin SILIVESTRU

PORUMBEL Ionut – Președinte CS al COMOTI

TĂNASE Narcisa Melania – reprezentant MCID

TUDOR Tatiana Adriana – reprezentant MF

CĂLIN Andra Luiza – reprezentant MMPS

– specialist

CONSTANTIN Gelu Nicușor -specialist

3

Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi
Teledetecţiei – IGR Bucureşti

Anca Margareta ISAC

DUMITRAȘ Delia Georgeta – Președinte CS al IGR

CANDREA Geanina Aurora – reprezentant MCID

RAICIU Anca- reprezentant MF

GRIGORE Tania – reprezentant MMPS

CIOBOTARU Ioan – specialist

BURLACU Radu – specialist

4

Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie – INCDTP Bucureşti

Alexandra Gabriela
ENE

– Președinte CS al INCDTP

– reprezentant MCID

– reprezentant MF

– reprezentant MMPS

– specialist

– specialist

5

Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi
Industriei Alimentare – INMA

Nicolae Valentin
VLĂDUȚ

MATACHE Mihai-Gabriel – Președinte CS al INMA

CHITUC Nicoleta – reprezentant MCID

GHEORGHIȘOR Elena Claudia – reprezentant MF

ISPAS Elena – reprezentant MMPS

HĂDADEA Ionuț-Cătălin -specialist

VOICU Gheorghe – specialist

6

Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară ”Horia Hulubei” –
IFIN-HH București

Nicolae Mihai MĂRGINEAN

ALEXA Cǎlin – Președinte CS al
IFIN-HH

– reprezentant MCID

PETRESCU Roxana – reprezentant MF

VĂTAFU Teodor Cătălin- reprezentant MMPS

GHINESCU Anca Cornelia – specialist

CĂTA-DANIL Gheorghe – specialist

7

Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei –
INFLPR București

Nicolae Cristian
MIHĂILESCU

DINESCU Maria- Presedinte
CS al INFLPR

OLTEANU Felicia-Codruța –
reprezentant MCID

MĂSARIU Mioara – reprezentant MF

JUGĂNARU Georgeta- reprezentant MMPS


specialist

CURAJ Adrian – specialist

8

Institutul Național
de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică – IFT Iaşi

Nicoleta

LUPU

CHIRIAC Horia – Președinte CS al IFT

POPESCU
Lili-Adriana – reprezentant MCID

BOSIANU Marian – reprezentant MF

GROJDEA Costel – reprezentant MMPS

MARINESCU Elena – specialist

LUCHIAN Tudor – specialist

9

Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM București

Ionuț

ENCULESCU

TEODORESCU Cristian Mihail – Președinte CS al INCDFM

– reprezentant MCID

RADUȚ Valentin Marius – reprezentant MF

IVAN Gheorghe – reprezentant MMPS

OLTEANU Felicia Codruţa – specialist

ALDEA Alexandru – specialist

10

Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului – INCDFP București

Constantin IONESCU

BĂLAN Ștefan – Președinte CS al INCDFP

VULTURESCU Viorel – reprezentant MCID

GHEORGHE Mădălina – reprezentant MF

MICLĂU Marcel-Dumitru – reprezentant MMPS

PĂDUREANU Valeriu Florian – specialist

PETRESCU Laurențiu Lucian – specialist

11

Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică – ICCF Bucureşti

Amalia

ȘTEFANIU

ALBULESCU Radu – Președinte CS al ICCF

CAZAC Liliana – reprezentant MCID

TEODORESCU Gabriela-Aurelia – reprezentant MF

– reprezentant MMPS

DINU Elena – specialist

CREȚU Corina-Ileana – specialist

12

Institutul Național
de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensată – INCEMC
Timişoara

Ionel

BALCU

ȚĂRANU Ioan – Președinte CS al INCEMC

ROMAN ENESCU Rudolf Silviu – reprezentant MCID

DAIA Gheorghe
– reprezentant MF

DEJICA Cosmin – reprezentant MMPS

RĂDOI Antonio-Marian – specialist

BUNOIU Octavian Mădălin – specialist

13

Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GEOECOMAR
Bucureşti

Adrian

STĂNICĂ

MELINTE Mihaela Carmen – Președinte CS al GEOECOMAR

VULTURESCU Viorel – reprezentant MCID

– reprezentant MF

BĂNESCU Dragoș Ionuț – reprezentant MMPS

MĂLUREANU Simona – specialist

PETRESCU Laurenţiu Lucian – specialist

14

Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice Bucureşti

Mihaela – Marinela PĂUN

LITESCU FILIPESCU Simona Carmen – Președinte CS al
INSB

PAVELESCU Letitia Clara – reprezentant MCID

MARINESCU Monica Andreea – reprezentant MF

CĂLIN Andra Luiza – reprezentant MMPS

MUŞAT Elena-Corina – specialist

BABEŞ Alexandru – specialist

15

Institutul Național
de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT Bucureşti

Miron Adrian DINESCU

DRAGOMAN Mircea – Președinte CS al IMT

PAVELESCU Letiția Clara – reprezentant MCID

CĂLIN Simona – reprezentant MF

VASILCOIU Mădălin-Cristian– reprezentant MMPS

– specialist

MOISESCU Mihnea – specialist

16

Institutul Național
de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice – I.C.S.I.
Râmnicu Vâlcea

Mihai

VARLAM

IONIȚĂ Gheorghe – Președinte CS al I.C.S.I.

DOMNIȘOR Dan – reprezentant MCID

SAMOILĂ
Daniel – reprezentant MF

FLOREA Lucia Camelia – reprezentant MMPS

– specialist

IONETE Roxana Elena – specialist

17

Institutul Național
de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare –
I.N.C.D.T.I.M. Cluj-Napoca

Claudiu-Ortensie FILIP

BENDE Attila – Președinte CS al I.N.C.D.T.I.M.

STANCA Corneliu – reprezentant MCID

POP Ioan – reprezentant MF

DANCIU Dana – reprezentant MMPS

TIMIȘ Cătălin-Ioan- specialist

BUNOIU Mǎdǎlin Octavian –
specialist

18

Institutul Național
de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE – CA Bucureşti

Sergiu

NICOLAIE

CHIRIȚĂ Ionel – Președinte CS al ICPE-CA

GREC Gina – reprezentant MCID

DOBRE Adina Mirela – reprezentant MF

NICA Gabriela Andreea – reprezentant MMPS

– specialist

NĂVRĂPESCU Valentin – specialist

19

Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială „Elie Carafoli” – I.N.C.A.S.
Bucureşti

Adriana

ȘTEFAN

– Președinte CS al I.N.C.A.S.

GUDA Mihaela – reprezentant MCID

LICA Doina-
reprezentant MF

– reprezentant MMPS

-specialist

CURAJ Adrian – specialist

20

Institutul Național de
Cercetare-Dezvoltare pentru MCIDatronică și Tehnica Măsurării –
I.N.C.D.M.T.M. Bucureşti

Mihai MĂRGĂRITESCU

STANCIU Dănut
Iulian- Președinte CS al I.N.C.D.M.T.M.

TĂNASE Narcisa Melania – reprezentant MCID

LUPU Mihaela Andreea – reprezentant MF

ANDRONESCU Victorița Diana – reprezentant MMPS

CERNEA Florentina – specialist

– specialist

21

Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială – ECOIND Bucureşti

Luoana Florentina PASCU

KIM Lidia – Președinte CS al ECOIND

MOISE Lucia – reprezentant MCID

– reprezentant MF

ALI Mariana Liliana – reprezentant MMPS

POPESCU Lili Adriana – specialist

IORDACHE Virgil Alexandru – specialist

22

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare
pentru Utilaj Petrolier – IPCUP Ploiești

nu are CA functional

23

Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale – ISIM Timişoara

Alin Nicușor

SÂRBU

RADU Bogdan – Președinte CS al ISIM

– reprezentant MCID

ARSENE Alexandru – reprezentant MF

NICA Gabriela Andreea – reprezentant MMPS

PĂULESCU Marius-Horea – specialist

SUSAN-RESIGA Romeo Florin – specialist

24

Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică – ICMET Craiova

Ioan

IORDACHE

VOICU Viorica – Președinte CS al ICMET

MUSCALU Carmen -Catrinel – reprezentant MCID

OLTEANU Ionuț-Laurențiu – reprezentant MF

LICU Daniela Gabriela – reprezentant MMPS

STĂNESCU Robert-Daniel – specialist

TRIȘTIU Ion – specialist

25

Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale şi Resurse Radioactive – ICPMRR
Bucureşti

Violeta
Monica RADU

ZLĂGNEANU Marius – Președinte CS al ICPMRR

ȘCHIOPU Iulian – reprezentant MCID

– reprezentant MF

– reprezentant MMPS

– specialist

GHIBAN Brândușa – specialist

26

Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie – ICECHIM Bucureşti

Mihaela

DONI

FIERĂSCU Radu– Președinte CS al ICDECHIM

GUDA Mihaela – reprezentant MCID

SECOȘAN Valerica – reprezentant MF

MOROŞANU Daniela Lenuța – reprezentant MMPS

CERNEA Florentina – specialist

– specialist

27

Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase şi Rare – IMNR

Roxana Mioara PITICESCU

MOTOC Adrian-Mihail – Președinte CS al IMNR

SARAGEA Constantin – reprezentant MCID

BALESCU Ștefan – reprezentant MF

POPESCU Laura – reprezentant MMPS

COȘUG Oana Măriuca- specialist

UNGUREANU Florentina Aurelia –specialist

28

Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă
– INSEMEX Petroşani

George Artur GĂMAN

PUPĂZAN Gheorghe Daniel – Președinte CS al INSEMEX

MOISE Lucia- reprezentant MCID

GHEORGHIȘOR Claudia- Elena – reprezentant MF

CORJESCU Eduard – reprezentant MMPS

PĂDUREANU Valeriu Florian – specialist

LĂUTARU Vlad- specialist

29

Institutul Național de
Cercetare-Dezvoltare pentru Energie – ICEMENERG Bucureşti

Adrian Andrei

ADAM

PURECE Cristian – Președinte CS al ICEMENERG

MÂRZA Florin- reprezentant MCID

PREDA Cristina-Magdalena – reprezentant MF

– reprezentant MMPS

– specialist

NECULA Horia – specialist

30

Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism și Dezvoltare Teritorială
Durabilă „URBAN-INCERC”

Sorin-Claudiu DRAGOMIR

GEORGESCU Emil-Sever – Președinte CS al URBAN-INCERC

NICULESCU Marian- reprezentant MCID

RADU Doriana-Ioana – reprezentant MF

ANDREESCU Stefania- reprezentant MMPS

– specialist

LUCA Oana – specialist

CEAUȘESCU Cristian – specialist

PINTEA Carmen – specialist

31

Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabonț” –
I.N.C.D.P.M. Bucureşti

Doru Costin DARABONT

STEPA Raluca Aurora – Președinte CS al I.N.C.D.P.M.

CIOBOTARU Ioan – reprezentant MCID

BĂLESCU Ștefan – reprezentant MF

LUCA Gabriela – reprezentant MMPS

DERDERIAN Gabriel- specialist

CIOCA Lucian – Ionel – specialist

32

Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului Bucureşti

Gyorgy

DEAK

MATEI Monica Silvia – Președinte CS al INCDPM

TEODORESCU Gabriela – reprezentant MCID

AVRAM Irina Diana – reprezentant MF

MOROȘANU Daniela Lenuța – reprezentant MMPS

MEȚIU Teodora – specialist

BOBOC Mădălina Georgiana – specialist

33

Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale
„Victor Babeş”

Mihail Eugen HINESCU

POPESCU Bogdan Ovidiu – Președinte CS al INCDDPSB

MARINESCU Camelia Elena – reprezentant MCID

BĂLESCU Ștefan – reprezentant MF

ANTON Cristina Elena – reprezentant MMPS

STRÂMBU Victor-Dan- Eugen – specialist

BĂICUȘ Anda – specialist

34

Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA Bucuresti

Nastasia

BELC

DUȚĂ Denisa-Eglantina – Președinte CS al IBA

IACOB Daniela
– reprezentant MCID

TUDOR Tatiana Adriana – reprezentant MF

AFLOREI Adrian – reprezentant MMPS

– specialist

ISRAEL-ROMING Florentina – specialist

35

Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului –
ICPA Bucureşti

Irina

CALCIU

DUMITRU Mihail– Președinte CS al ICPA

CAZAC Liliana- reprezentant MCID

IZVORAN Camelia Mihaela– reprezentant MF

TĂNĂSESCU Carmen– reprezentant MMSS

STAICU Maria Moica- specialist

PATRICHE Marinela Aurora – specialist

DINU Iuliana Luminița– specialist

MIHALACHE Mircea- specialist

36

Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea

Pompiliu

MUSTĂȚEA

PETCU Elena – Președinte CS al INCDA

IACOB Daniela – reprezentant MCID

LUPU Andreea Mihaela – reprezentant MF

ȚINTĂ Carmen Florentina – reprezentant MMSP

VARTOLOMEI Mihaela Mariana – reprezentant MADR

CHITUC Nicoleta – specialist

-specialist

TEODORESCU Răzvan Ionuț – specialist

37

Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală – IBNA Baloteşti

Horia

GROSU

DRAGOMIR Cătălin – Președinte CS al IBNA

GREC Gina – reprezentant MCID

ȘTIRBU Marius – reprezentant MF

MARINICĂ Cristina-Stefania – reprezentant MMPS

SIMIONESCU Dumitru – specialist

BÎRCĂ Florinel – reprezentant MADR

NEGRE Cristina Ștefania – specialist

DRAGOTOIU Dumitru – specialist

38

Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov

 

HERMEZIU Manuela Laurenția – Președinte CS al
INCDCSZ

DINICA Daniela Virginia – reprezentant MCID

VÂLCU Daniel – reprezentant MF

NEGOIȚĂ Mihaela – reprezentant MMPS

IONIȚĂ Roxana – specialist

MILEA Viorel – specialist

IOAN Didina – specialist

PĂDUREANU Vasile – specialist

39

Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare în Turism – I.N.C.D.T. Bucureşti

Cristi

FRENȚ

– Președinte CS al INCDT

ENESCU Alexandra Adelia– reprezentant MCID

DINCĂ Magdalena – reprezentant MF

GRECU Mihaela – reprezentant MMPS

GRECU Florin – specialist

– specialist

40

Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”

Șerban Octavian DAVIDESCU

POPA Ionel – Președinte CS al INCDS

MĂLUREANU Simona– reprezentant MCID

PETRESCU Roxana – reprezentant MF

ȘTIRBU Florin– reprezentant MMPS

MARINESCU Elena – specialist

CIONTU Costică – specialist

41

Institutul Național
de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunarii” – I.N.C.D.D.D. Tulcea

Marian

TUDOR

NICHERSU Iulian – Președinte CS al I.N.C.D.D.D.

ZANFIR Nina- reprezentant MCID

INTZE Alina Narcisa – reprezentant MF

TĂNASE Sebastian Adrian – reprezentant MMPS

– specialist

                       – specialist

42

Institutul Naţional
de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” – I.N.C.D.M.
Constanţa

Valeria

ABAZA

TIMOFTE Florin – Președinte CS al I.N.C.D.M.

CANDREA Geanina Aurora – reprezentant MCID

ZAMFIR Julien Dorin – reprezentant MF

GERU Gabriel – reprezentant MMPS

IONIȚĂ Cristina Paula – specialist

KERESZTESI Agnes – Zsuzsa – specialist

UCD in subordinea MINISTERULUI CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII (anexa nr 3 la HG Nr. 371/2021)

43

Agentia Spatială Română

Flaviu

RĂDUCANU

– reprezentant MCID

PRUNARIU Dumitru Dorin –
specialist

PREDA Ciprian-Ion – Specialist

ANDREI Alexandru – specialist

44

Institutul de Fizică
Atomică

Florin

BUZATU

nu are CA

 

 

INCD in coordonarea MINISTERULUI MUNCII SI SOLIDARITATII SOCIALE

 

 

 

45

Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi
Potecţiei Sociale-INCSMPS Bucureşti

Speranța

PIRCIOG

SANDU Mariana – reprezentant MCID

 

 

INCD in coordonarea SECRETARIATULUI GENERAL AL GUVERNULUI

46

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică-ICI
Bucureşti

Adrian

VEVERA

– reprezentant MCID

 

 

Informațiile din acestă pagină sunt furnizate și asumate de direcția de specialitate și fac obiectul unor actualizări periodice.

 Serviciile specializate oferite de laboratoarele:

 • Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică – INCDFT-IFT Iaşi

  • Secţia de cercetare materiale şi dispozitive magnetice (MDM);

  • Laboratorul de control nedistructiv;

  • Centrul euroregional de cercetări avansate pentru senzori şi sisteme de senzori pe bază de micro şi nanomateriale magnetice (MAGNESENS):

   • Laborator de microscopie electronică;

   • Laborator de senzori magnetorezistivi pe bază de micro şi nanomateriale magnetice;

   • Laborator pentru biosenzori magnetici şi senzori magnetici pentru medicină;

   • Laborator pentru prepararea de straturi subţiri şi nanostructuri(cu facilităţi de cameră curată);

   • Laborator pentru senzori şi reţele de senzori pe bază de materiale magnetice microdimensionate(cu facilităţi de cameră ecranată magnetic);

 • Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Pentru Biotehnologii în Horticultură Ștefănești – Argeş

Ordin MCID nr. 20346/2022 din 01 aprilie 2022 privind aprobarea  bugetelor  de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 ale Institutelor Naţionale de Cercetare-Dezvoltare care funcționează  în  coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării ( anexele 1 – 10 ), publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 488 din 17 mai 2022; –  04.08.2022 09:15

Ordin MCID nr. 20567/2022 din 26 mai 2022 pprivind aprobarea  bugetelor  de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 ale Institutelor Naţionale de Cercetare-Dezvoltare care funcționează  în  coordonarea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, ( anexele 1 – 31 ), publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 773 din 03.08.2022; –  04.08.2022 09:15

Ordin MEC nr. 6107/2020 din 03 decembrie 2020 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcționează în coordonarea Ministerului Educație și Cercetării, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 15 din 07.01.2021; –  15.03.2021 16:22

Ordin MCI nr. 337/2019 din 23 mai 2019 pentru aprobarea bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 569 din 15.06.2019;

Ordin MCI  nr. 200/2017 din 13 aprilie 2017, pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2017 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare aflate in coordonarea Ministerului Cercetarii si Inovarii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.437/13.06.2017;

ORDIN  Nr. 3895/2016 din 31 mai 2016, pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, publicat în Monitorul Oficial  Nr. 569 din 27 iulie 2016;

ORDIN  Nr. 5857/2015 din 26 noiembrie 2015, pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli  rectificate pe anul 2015  ale institutelor nationale de cercetare dezvoltare in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare, respectiv anexele nr. 1 – 18, publicate in Monitorul Oficial nr. 967 din 28 decembrie 2015.

Sari la conținut