Skip to content

Validarea procesului de evaluare a infrastructurilor cercetării selectate în Roadmap 2017 și a celor nou-propuse pentru includere în Roadmap-ul național, respectiv actualizarea Foii de Parcurs Naţionale pentru Infrastructuri de Cercetare 2021 – 03.11.2021 16:07

Depunerea de noi propuneri de mari infrastructuri de cercetare în vederea actualizării Foii de parcurs naţionale pentru infrastructuri de cercetare

Anunţ privind depunerea de noi propuneri de mari infrastructuri de cercetare în vederea actualizării Foii de parcurs naţionale pentru infrastructuri de cercetare – 09.07.2021 15:07

Romanian Roadmap of Research Infrastructures

Romanian Roadmap of Research Infrastructures

Rapoarte CRIC privind infrastructurile de cercetare din România

A fost aprobat Raportul final privind infrastructurile de cercetare din România (Roadmap-ul național al infrastructurilor de cercetare din România 2017-2027), înaintat MCI de Comitetul Român pentru Infrastructuri de Cercetare (CRIC), elaborat pe baza rapoartelor sintetice de evaluare pe domenii, prin Ordinul MCI nr. 624 din 3.10.2017– 22.11.2017 17:58
Acest Raport a fost transmis Comisiei Europene în vederea îndeplinirii condiţionalităţii ex ante 1.2. Infrastructuri de cercetare şi inovare prevăzute în Axa 1 din POC ( în conf. cu Regulamentul 1303/2013, Anexa XI).

Rezultatele finale în urma evaluării instalațiilor și obiectivelor din cadrul unităților de cercetare pentru a fi incluse în lista instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național (IOSIN) – 02.05.2023 11:30


Rezultatele în urma evaluării instalațiilor și obiectivelor din cadrul unităților de cercetare pentru a fi incluse în lista instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național (IOSIN) – 21.04.2023 16:28


Anunț privind eligibilitatea IOSIN în cadrul procesului de evaluare – 13.04.2023 11:30

S-a modificat calendarul pentru evaluarea și selecția instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național în vederea actualizării listei aprobate prin hotărâre de guvern – 11.04.2023 15:45

S-a aprobat calendarul evaluării de noi instalații și obiective speciale de interes național în vederea actualizării listei aprobate prin Hotărâre de Guvern – 15.03.2023 17:30

Rezultatele depunerii expresiilor de interes în vederea selecției și evaluării Instalațiilor și Obiectivelor Speciale de Interes Național (IOSIN) care să fie introduse în lista aprobată prin HG  – 14.03.2023 13:30

Rezultatele în urma evaluării instalațiilor și obiectivelor din cadrul unităților de cercetare pentru a fi incluse în lista instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național (IOSIN)

Rezultatele contestaţiilor pentru evaluarea instalațiilor și obiectivelor din cadrul unităților de cercetare pentru a fi incluse în lista instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național (IOSIN)

– 07.12.2022 14:50

Rezultatele în urma evaluării instalațiilor și obiectivelor din cadrul unităților de cercetare pentru a fi incluse în lista instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național (IOSIN)

– 24.11.2022 11:30

Anunț privind modificarea calendarului pentru evaluarea și selecția instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național in vederea actualizării listei aprobate prin hotărâre de guvern

– 10.11.2022 14:00

Ca urmare a activităților complexe privind procesul de evaluare IOSIN, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării modifică calendarul pentru evaluarea instalațiilor cuprinse in lista aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.786 /2014, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 690 din 22.09.2014 cu modificările și completările ulterioare. Noul calendar se regăsește mai jos.

CALENDARUL PROCESULUI DE EVALUARE

DATA

ACTIVITATEA

19.09-07.10.2022

Pregătirea documentelor cu solicitarea evaluării IOSIN

12-14.10.2022

Depunerea documentelor cu solicitarea evaluării IOSIN

17.10-23.11.2022

Desfășurarea evaluării propriu-zise

24.11.2022

Publicarea rezultatelor procesului de evaluare și ierarhizare IOSIN

25-29.11.2022

Depunerea contestațiilor

07.12.2022

Afișarea rezultatelor la contestații

08.12.2022

Publicarea rezultatelor finale de evaluare și ierarhizare IOSIN

Notă: Calendarul procesului de evaluare poate suferi modificări ce vor fi comunicate UCD interesate.

Anunt privind modificarea calendarului pentru evaluarea și selecția instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național in vederea actualizării listei aprobate prin hotărâre de guvern:
– 04.11.2022 16:10

Ca urmare a activităților complexe privind procesul de evaluare IOSIN, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării modifică calendarul pentru evaluarea instalațiilor cuprinse in lista aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.786 /2014, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 690 din 22.09.2014 cu modificările și completările ulterioare. Noul calendar se regăsește mai jos.

CALENDARUL PROCESULUI DE EVALUARE

DATA

ACTIVITATEA

19.09-07.10.2022

Pregătirea documentelor cu solicitarea evaluării IOSIN

12-14.10.2022

Depunerea documentelor cu solicitarea evaluării IOSIN

17.10-09.11.2022

Desfășurarea evaluării propriu-zise

10.11.2022

Publicarea rezultatelor procesului de evaluare și ierarhizare IOSIN

11-15.11.2022

Depunerea contestațiilor

21.11.2022

Afișarea rezultatelor la contestații

22.11.2022

Publicarea rezultatelor finale de evaluare și ierarhizare IOSIN

NEW:
Anunț privind eligibilitatea IOSIN în cadrul procesului de evaluare:
– 26.10.2022 10:20

În perioada 17-25.10.2022 au fost verificate documentațiile transmise de către unitățile de cercetare-dezvoltare în vederea evaluării IOSIN pentru stabilirea condiției eliminatorii privind eligibilitatea IOSIN, respectiv, dacă:

  • IOSIN este bun proprietate publică sau privată al statului;
  • IOSIN este finalizată și în stare de funcționare.

Au fost verificate documentațiile transmise, în conformitate cu prevederile OMCI nr. 677/2018 privind aprobarea Criteriilor de selectare a IOSIN utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare și inovare, precum și a normelor de aplicare a acestora cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile OMCID nr. 21208/2022 privind metodologia de analiză și evaluare a IOSIN, și au fost solicitate clarificări pentru unitățile de cercetare-dezvoltare la care s-a impus acest lucru.

În data de 25.10.2022 a avut loc ședința comisiei de evaluare la care au participat raportorii celor 6 subcomisii de evaluare.

S-a constatat că toate IOSIN care au depus documentația pentru evaluare sunt eligibile și au trecut în etapa următoare pentru analiză și evaluare.

NEW:
MCID inițiază procesul de evaluare și selecție a instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național in vederea actualizării listei aprobate prin hotărâre de guvern
– 16.09.2022 12:52


Rapoartele tehnico economice pentru Instalaţiile şi Obiectivele Speciale de Interes Naţional în anul 2019:

– 17.03.2020 13:22

Raport  tehnico-economic 2019 IOSIN – PESTD ICSI

Raport  tehnico-economic 2019 IOSIN – CNMN – UPB

Raport  tehnico-economic 2019 IOSIN – CNHPC  ICSI

Raport  tehnico-economic 2019 IOSIN – Suflerie Trisonica TubLudwig INCAS

Raport  tehnico-economic 2019 IOSIN – Observator Surlari IGR

Raport  tehnico-economic 2019 IOSIN – Centru de  Izotopi Stabili Usori INCDTIM

Raport  tehnico-economic 2019 IOSIN – CND INFP

Raport  tehnico-economic 2019 IOSIN – GRID  ISS

Raport  tehnico-economic 2019 IOSIN – Accelerator de electroni INFLPR

Raport  tehnico-economic 2019 IOSIN – MN+EUXINUS Geoecomar

Raport  tehnico-economic 2019 IOSIN – MNG IGR

Raport  tehnico-economic 2019 IOSIN – Retea XPS INFM

Raport  tehnico-economic 2019 IOSIN – RSN INFP

Raport  tehnico-economic 2019 IOSIN – Complex termogazodinamic COMOTI

Raport  tehnico-economic 2019 IOSIN – Centru de cercetări și experimentări în domeniul acusticii și vibrațiilor – COMOTI

Raport  tehnico-economic 2019 IOSIN – Animalerie+CNEIMPEM Cantacuzino

Raport  tehnico-economic 2019 IOSIN – Atmoslab INCAS

Raport  tehnico-economic 2019 IOSIN – Suflerie Subsonica INCAS

Raport  tehnico-economic 2019 IOSIN – Grid INCDTIM

Raport  tehnico-economic 2019 IOSIN – Poligon Insemex

Raport  tehnico-economic 2019 IOSIN – SPMICS ICMET

Raport  tehnico-economic 2019 IOSIN – Stand de cercetare turbomotoare COMOTI

Raport  tehnico-economic 2019 IOSIN – Grid, Irasm, TR19, Tandem, DNDR, STDR  – IFIN HH

Rezultatul evaluării solicitărilor de Instalații și Obiective Speciale de Interes Național (IOSIN)
– 28.06.2018 09:05

Act adițional la contractul de finanțare a instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional – 2018.

Anexa1 – Categoriile de cheltuieli IIN 2018

Cerere de plată pentru finanțarea cheltuielilor IIN 2018

Deviz justificativ IIN 2018

S-a lansat apelul pentru în vederea depunerii solicitărilor pentru evaluarea instalațiilor și obiectivelor din cadrul unităților de cercetare pentru a fi incluse în lista instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național – 20.10.2017 15:23


Rapoarte de activitate

Programele de Finanţare

Ordin privind componenţa Comisiei pentru evaluarea unor noi instalaţii şi obiective speciale de interes naţional

Lista de finanţare a instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional  în anul 2011

Decizia nr. 9634/29.08.2011, privind modificarea Anexei nr. 1 la Decizia nr. 9594/29.06.2011 de suplimentare a fondurilor bugetare pentru finanţarea instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional

DECIZIA nr. 9923/25.08.2010,  privind evaluarea în vederea selectării Instalaţiilor Speciale de Interes Naţional

DECIZIE nr. 9845/19.04.2010, privind normele de aplicare a criteriilor de selectare a Instalaţiilor şi Obiectivelor Speciale de Interes Naţional

ORDIN Nr. 3848 din 14 mai 2004 privind aprobarea Criteriilor de selectare a instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional utilizate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare


LISTA Instalaţiilor şi Obiectivelor  Speciale de Interes Naţional finanţate din fondurile Ministerului  Educatiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  – A.N.C.S. în conformitate cu hotărârea Guvernului nr.1428/2004 ( M.Of.277 din 30 martie 2004


)

Ordinul MEN nr. 5180 din  2 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii privind participarea României şi a entităţilor din România la un consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC);

REGULAMENTUL (CE) NR. 723/2009 AL CONSILIULUI din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC):  RO EN

REGULAMENTUL (UE) NR. 1261/2013 AL CONSILIULUI din 2 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 723/2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC):  RO EN

Sari la conținut