Skip to content

Programe naționale PNCDI III

A fost aprobat Planul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare 2015-2020 prin HG 583/2015 cu modificările si completările ulterioare.

Planul național de cercetare-dezvoltare si inovare este instrumentul principal de implementare a strategiei nationale in domeniul cercetării si inovării.

Program 1:  Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare

  • Subprogramul 1.2. Performanță instituțională (parțial)

Program 5: 

 Cercetare în domenii de interes strategic

  • Subprogramul 5.4. Program de cercetare, dezvoltare și inovare pentru sistemele fluvii, delte, mări – DANUBIUS

  • Subprogramul 5.5. Program de cercetare, dezvoltare și inovare pentru reactori de generația a IV-a – ALFRED

 

 

 

pdfSchema de ajutor de stat „Finanțarea proiectelor CDI conform Programului 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare din cadrul PNCDI III”, asociată Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 – 27.06.2022 14:00

 

pdfSchema de ajutor de stat „Finanțarea proiectelor CDI conform Programului 2 – Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare din cadrul PNCDI III”, asociată Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 – 27.06.2022 14:00

 

pdfSchema de ajutor de stat „Finanțarea proiectelor CDI conform Programului 3 – Cooperare europeană și internațională”, asociată Planului național de cercetare-dezvoltare și inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2015 – 27.06.2022 14:00

 

 

 

Schemele de ajutor de stat asociate Planului Național de Cercetare Dezvoltare Inovare 2015-2020 au fost aprobate prin decizia ANCSI 9281/2015.

 

– Schema asociată programului Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare (prelungire 2021)

– Schema asociată programului Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare (prelungire 2021)

– Schema asociată programului Cooperare europeană și internațională (prelungire 2021)

– Schema asociată programului Cercetare, Dezvoltare și Inovare pentru Tehnologie Spațială și Cercetare Avansată – STAR

– Schema asociată programului Cercetare, dezvoltare și inovare pentru tehnologii în domeniul laserelor de ultra-înaltă putere – ELI-RO (prelungire 2021)

– Schema asociată programului Participare la organismele și programele internaționale de cercetare în domeniul atomic și subatomic (prelungire 2021)

– Schema asociată programului Cercetare dezvoltare și inovare pentru sistemele fluvii, delte, mări – Danubius

 

NEW: Schema de ajutor de stat asociată Subprogramului 5.5. Program de cercetare, dezvoltare și inovare pentru reactori de generația a IV-a – ALFRED din cadrul Planului Național de Cercetare Dezvoltare Inovare 2015-2020 a fost aprobată de Ministrul Cercetării și Inovării prin OMCI nr.121/01.02.2019 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru Subprogramul 5.5. Program de cercetare, dezvoltare și inovare pentru reactori de generația a IV-a – ALFRED și publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 112/13.02.2019– 13.02.2019 19:11

 

Situaţie plan naţional angajat şi plătit 2015.

 

Planurile si programele de cercetare sunt, conform legii, urmatoarele:

a) Planului national pentru cercetare-dezvoltare si inovare – Planul national;

b) Planuri de cercetare ale autoritătilor publice centrale – Planuri sectoriale;

c) Alte planuri, programe si proiecte de cercetare.

Planul national reprezintă instrumentul principal prin care se asigură:

a) Coordonarea, corelarea si realizarea politicilor nationale în domeniul cercetării-dezvoltării si cunoasterii;

b) Corelarea politicilor din domeniul cercetării-dezvoltării si al inovării cu prioritătile de dezvoltare economică si socială sustinute de ansamblul politicilor guvernamentale;

c) Coerenta si continuitatea activitătilor din domeniul cercetării-dezvoltării, al cunoasterii si al inovării.

Planul national contine programe de cercetare-dezvoltare-inovare. Programele cuprinse în Planul national se evaluează si se detaliază anual de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. La elaborarea, evaluarea si detalierea Planului national autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare consultă Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare.

Sari la conținut