Skip to content

Ordinul MEN nr. 5180 din  2 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii privind participarea României şi a entităţilor din România la un consorţiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC);

REGULAMENTUL (CE) NR. 723/2009 AL CONSILIULUI din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC):  RO EN

REGULAMENTUL (UE) NR. 1261/2013 AL CONSILIULUI din 2 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 723/2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC):  RO EN

Sari la conținut