Skip to content

Prezentare generală

Organizația EUREKA a fost instituită în cadrul conferinței miniștrilor din 17 țări europene şi a membrilor Comisiei Comunității Europene, întruniți la Paris, la 17 iulie 1985.

La momentul actual EUREKA include 40 de țări membre, la care se adaugă Uniunea Europeană ca cel de al 41-lea participant și 4 țări asociate din afara spațiului european.

EUREKA si-a propus, în mod deosebit, să sprijine întreprinderile mici și mijlocii, cu profil inovativ și de producție, prin servicii eficiente și susținute, înainte, în timpul și după executarea proiectelor.

Proiectele sunt elementul central al inițiativei EUREKA, rolul determinant în inițierea, realizarea și finalizarea lor avându-l participanții și, daca este cazul, cei care contribuie la finanțarea acestor proiecte.

Scop: atragerea capitalului privat în cofinanțarea proiectelor CD pentru activități de dezvoltare experimentală în scopul obținerii de noi produse, servicii și tehnologi orientate către piață.

Caracteristica de baza a proiectelor EUREKA este abordarea “de jos in sus”, ceea ce conduce la reducerea maxima a influenței factorului birocratic.

Conform procedurilor EUREKA se urmărește realizarea unui consens între țările membre în luarea deciziilor de finanțare. În funcție de legislația națională, fiecare țară stabilește, prin autoritățile naționale, mecanismele și nivelul de sprijin financiar din fonduri publice, pe care îl acordă participanților naționali în proiecte.

România în cadrul inițiativei EUREKA

La 19 iunie 1997, cu ocazia Conferinței Ministeriale EUREKA de la Londra, România a primit statutul de țară membră EUREKA, Ministerul Cercetării și Tehnologiei fiind mandatat, de către Guvernul României, cu rolul de coordonator la nivel național și reprezentare a intereselor românești în cadrul inițiativei.

Cadrul legal al participării României la inițiativa EUREKA se instituie prin Legea nr. 174 din 2 octombrie 1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5 din 20 ianuarie 1998 privind participarea României la inițiativa europeană EUREKA, în condițiile Declarației de la Hanovra și ale Memorandumului de înțelegere dintre membrii EUREKA, din 6 noiembrie 1985.

În luna septembrie 2007 a fost lansat Programul Eurostars, ca o necesitate a dezvoltării unor mecanisme financiare concrete pentru întărirea colaborării dintre Programele Cadru ale UE și inițiativa EUREKA, în baza art. 185 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene. La Programul Eurostars au aderat 36 de țări, incluzând România.

Structura inițiativei EUREKA

EUREKA are o structură proprie de reprezentare, decizie și implementare, pe care România, în calitate de țară membră a adoptat-o.

Nivelul politic este asigurat de către grupul miniștrilor de resort (cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare). Aceștia se reunesc de regulă o data la doi ani (în luna iunie) în cadrul Conferinței Ministeriale și stabilesc politicile și strategiile fundamentale ale inițiativei, decid intrarea/retragerea de noi ţări membre şi ţări asociate la EUREKA, stabilesc următoarele preşedinţii (cu durata de 1 an fiecare), decid asupra foii de parcurs a iniţiativei la propunerea HLG, aprobă formal proiectele susţinute de-a lungul anului de reprezentanţii HLG (sarcină delegată HLG în absenţa organizării conferinţelor ministeriale). Conferința Ministerială marchează și încheierea mandatului Președinției curente, care se transmite, pe principiul rotației, de la o țară membră la alta. Dată fiind importanţa EUREKA în dezvoltarea politicii europene de inovare și poziţia sa în ERA, rezultatele conferinţei ministeriale sunt comunicate configuraţiilor corespunzătoare ale Consiliului UE, în particular către Consiliul Competitivitate.

Nivelul decizional curent este asigurat de către Grupul la Nivel Înalt (HLG), alcătuit din reprezentanții țărilor membre cu responsabilități în domeniul cooperării internaționale, urmăririi implementării politicilor naționale în domeniul cercetării, etc. Grupul se reunește în general de trei ori pe an (în martie, iunie și octombrie), dar în cazul în care sunt probleme importante în cadrul inițiativei se pot întâlni de câte ori este nevoie.

Nivelul operativ este asigurat de Grupul Coordonatorilor Naționali de Proiecte – NPC/EAG (National Project Coordinators/Eurostars Advisory Group), care conduc Secretariatele naționale EUREKA și de ofițerii de proiect. Reuniunile coordonatorilor naționali sunt organizate în general de 4 ori pe an (ianuarie, martie, iunie, octombrie), dar pot avea loc ori de câte ori apar probleme importante privitoare la inițiativă.


Secretariatul român EUREKA
se află la autoritatea publică (PA) responsabilă cu activitatea de cercetare, iar ofițerii de proiect sunt la instituția de implementare a proiectelor (NFB – National Funding Body). Secretariatul național are în componență 5 membrii: HLG, Deputy HLG, NPC, și un Project Officer.

Membrii Secretariat din cadrul MCI: Anca Ghinescu (HLG), Oana Costea (Deputy HLG), Silviu Roman (NPC).

Membrii Secretariat din cadrul UEFISCDI: Cătălin George Molagic (Project Officer).

Secretariatul EUREKA de la Bruxelles este organizat ca o unitate de sprijin a inițiativei și ale cărui activități, de interes comun pentru țările membre, sunt susținute de un buget ce provine, în principal, din cotizațiile anuale ale țărilor membre.

Grupul de Consultanță al Președinției (CAG) este constituit din reprezentanți naționali (de obicei, cei din Grupul la Nivel Înalt) ai țărilor care reprezintă Președinția trecută, prezentă și viitoare, la care se adaugă, Președintele Grupului la Nivel Înalt, Președintele Grupului Coordonatorilor Naționali de Proiecte, Șeful Secretariatului EUREKA de la Bruxelles și reprezentanți a trei țări membre, stabilite pe un principiu de rotație anuală. Acest Grup asigură dezbaterea problemelor curente ale inițiativei, se reunește lunar, astfel încât procesul decizional din cadrul Grupului la Nivel Înalt să fie accelerat.

Tipuri de proiecte EUREKA

Rețeaua EUREKA sprijină realizarea a trei tipuri de proiecte:

 • Tradițional (Network) – proiecte mici pe termen scurt cu participanți din minimum doua țări, având ca rezultat un produs, proces sau serviciu care reprezintă un avans semnificativ în domeniul respectiv de activitate. Proiectele Network sunt generate și de umbrelele Eureka, care sunt rețele tematice orientate pe anumite arii tehnologice sau economice și al căror scop este facilitarea generării de propuneri de proiecte Network;
 • Eurostars – proiecte mici pe termen scurt cu participanți din minimum doua țări Eurostars, conduse de către un IMM care desfășoară activitate de cercetare.
 • Cluster – inițiative pe termen mediu cu buget de ordinul milioanelor de euro și număr mare de participanți între care și firme mari la nivel european, pentru dezvoltarea de tehnologii generice de importanță deosebită;

Finanțarea națională a proiectelor EUREKA se face cu respectarea schemei de ajutor de stat, astfel:

1. Tradițional (Network):      maxim 500.000 lei/an/proiect;

2. Cluster, Eurostars:            maxim 700.000 lei/an/proiect;

Pentru proiectele Network și Cluster evaluarea se face la nivel național, de către fiecare stat membru.

Proiectele Eurostars au un cadru de evaluare internațională specific, organizat de două ori pe an de Secretariatul EUREKA. Pentru proiectele Eurostars Comisia Europeană rambursează agenției finanțatoare aproximativ 25% din suma alocată de la bugetul de stat.

Pentru a impulsiona participarea mediului economic (IMM-uri, companii), ca regulă de participare la oricare tip de proiect EUREKA, la nivel național se solicită ca și coordonator al consorțiului român un IMM (în ideea de a fi unul dintre beneficiarii/ producătorul produsului, serviciului sau tehnologiei rezultate din proiect).

Rapoarte EUREKA PNCDI III

Proiecte implementate în 2015

 Tradițional  (T)

13

 Cluster        (C)

4

 Eurostars    (E)

7

 Total

22

Din care:    13 T + 4 C + 2 E         contractate între 2012 – 2014 (continuări)

                     5 E          5 noi , contractate in 2015

Evenimente EUREKA în 2015

Secretariatul Eureka în colaborare cu EBAN, Europe Limited și autoritățile naționale din Danemarca, Finlanda, Olanda, Norvegia, Suedia și Elveția au finanțat Programul EUREKA High-Tech Investment (HTIP). Din cele 137 de aplicații primite din partea companiilor, una a fost din România, Accent Pro 2000 SRL ce activează în domeniul IT. Aplicanţii au beneficiat de pregătire, pe parcursul webinariilor și a academiilor de capital organizate, astfel încât și-au îmbunătățit profilurile și prezentările de plan de afaceri pentru atragerea investitorilor şi capitalului necesare promovării pe piață a produselor/serviciilor rezultate din proiectele EUREKA. În finala top 30 companii s-a clasat și IMM-ul din RO care a participat la Forumul Alpine High-Tech Venture din iunie, Lausanne, Elveția.

Rezultate anunțate în 2015

Titlu brevet:

1. “Textile funcționalizate și procedeu de micro încapsulare al acestora”.

Cerere depusă cu nr. A/00914/27.11.2015 de SC MAGNUM SX SRL București.

2. “Procedeu de purificare a glicerinei brute rezultate la fabricarea biodieselului la calitatea de glicerina de uz farmaceutic conform Farmacopeei Europene”.

Cerere depusă cu nr. A/00210/24.03.2015 de SC ICPAO SA Mediaș

Proiecte implementate în 2016

 Tradițional  (T)

8

 Cluster        (C)

8

 Eurostars    (E)

10

 Total

26

Din care:    5 T + 3 C + 2 E         contractate între 2014 – 2015 (continuări)

                     3 T + 5 C + 3 E          11 noi , contractate în 2016

Evenimente EUREKA în 2016

Programul pilot EUREKA High-Tech Investment (HTIP) a fost continuat în 2016 sub denumirea de E!nnoVest și a oferit consiliere pe parcursul webinariilor și a academiilor de capital pentru a facilita tranziția cu succes a proiectelor EUREKA la faza „go-to-market”.

Mai mult de 4.800 IMM-uri au fost invitate să participe la program iar 115 au confirmat participarea. În România invitația a fost transmisă unui număr de 92 de companii care nu au răspuns invitației (participanții trebuie să-și achite costurile deplasărilor în țările în care au loc întâlnirile).

Rezultate anunțate în 2016

Titlu brevet:

1. “Procedeu de obținere și purificare a glicerol formalului, utilizat la obținerea unor noi amestecuri de biocombustibil” Cerere depusă cu nr. A/00272/20.04.2016 de SC ICPAO SA Mediaș

2. “Soluție nutrițională cu ulei din sâmburi de struguri pentru menținerea în timp a calității furajelor și ouălor de găina îmbogățite în acizi grași poli nesaturați” Cerere depusă cu nr. A/00833/15.11.2016 de SC AVICOLA LUMINA SA

3. “Obținerea de ouă de găina îmbogățite în acizi grași poli nesaturați omega 3” Cerere depusă cu nr. A/00849/17.11.2016 de SC AVICOLA LUMINA SA

4. “Produse de panificație și biomasă de drojdie de bere îmbogățite în seleniu organic și procedee de obținere, prin valorificarea drojdiei uzate din industria berii” Cerere depusă cu nr. A/00958/15.12.2016 de SC COPE SA Costișa

Proiecte implementate în 2017

 Tradițional  (T)

12

 Cluster        (C)

11

 Eurostars    (E)

11

 Total

34

Din care:    5 T + 5 C + 8 E         18 continuări

                     7 T + 6 C + 3 E         16 noi, contractate în 2017

Evenimente EUREKA în 2017

 • Participare alături de Germania, Austria și Ungaria la competiția DANUBE Call I 2017.

Au fost primite șase propuneri de proiecte cu participare românească (februarie-martie).

 • Infoday EUREKA organizat de UEFISCDI și cu participarea Coordonatorului Național de Proiecte, din cadrul MCI (iulie)

Evenimentul a avut loc la Centrul Infoeuropa și a avut ca scop promovarea instrumentelor de finanțare specifice Inițiativei EUREKA. A fost adresat cu precădere IMM-urilor inovatoare ce își desfășoară activitatea în domeniul cercetării-dezvoltării și doresc să stabilească parteneriate internaționale pentru obținerea de rezultate cu potențial de piață. În prima parte a evenimentului, au fost prezentate informații despre programul EUREKA și noutățile aduse de noul pachet de informații al programului pentru anul 2017.  La eveniment au participat 54 de persoane, reprezentanți din partea IMM-urilor cât si din partea unor institute de cercetare și universități.  Au fost invitați pentru a împărtăși din experiența lor reprezentați a patru firme coordonatoare de proiecte EUREKA ce au obținut rezultate în urma finalizării proiectelor. Au fost susținute prezentări ale acestor proiecte urmate de discuții privind aspecte legate de implementarea, atât la nivel național cât și internațional.

Acțiunea a fost promovată de posturile de radio prezente și printr-un articol în revista Market Watch.

 • Lansarea competiției bilaterale România-Israel pentru depunerea de propuneri de proiecte EUREKA (septembrie 2017 – iunie 2018)
 • Aprobarea noului Pachet de informații pentru proiecte EUREKA (august)

În luna aprilie 2017 conducerea MCI a aprobat nota de modificare a Pachetul de informații pentru proiecte EUREKA, în ceea ce privește:

– acceptarea la finanțare doar a proiectelor tip Cluster care au primit eticheta până la 31 decembrie 2016.

– completarea modelului de Contract de finanțare cu documentele de monitorizare și raportare solicitate de Secretariatul EUREKA (Raportul de Progres al Proiectului –PPR și evaluarea aspectelor legate de etică – Ethnic Screening). În luna august 2017 a fost aprobat noul Pachet de informații incluzând aspectele menționate mai sus (OMCI 509/22.08.2017)

 • Participare alături de Austria, Croația, Cehia și Ungaria la competiția DANUBE Call II 2017.

Au fost primite șase propuneri de proiecte cu participare românească (decembrie 2017-martie 2018).

 • În 2017 au fost deschise trei sesiuni de evaluare națională a propunerilor de proiecte depuse.

Depunerea proiectelor în sesiunea I-a s-a realizat în perioada 24 august – 15 septembrie.

Au fost depuse și evaluate:

5 proiecte EUREKA Tradițional, din care 2 proiecte au fost declarate câștigătoare 2 proiecte EUREKA Cluster, din care 2 proiecte au fost declarate câștigătoare

Depunerea proiectelor în sesiunea a II-a s-a realizat în perioada 15 septembrie – 31 octombrie

Au fost depuse și evaluate:

6 proiecte EUREKA Tradițional  din care 1 proiect a fost declarat câștigător 4 proiecte EUREKA Cluster din care 2 proiecte au fost declarate câștigătoare

Depunerea proiectelor în sesiunea a III-a s-a realizat în perioada 1 noiembrie – 31 decembrie

Au fost depuse și evaluate:

1 proiect EUREKA Tradițional  care a fost declarat câștigător 2 proiecte EUREKA Cluster din care 1 proiect a fost declarat câștigător

Rezultate anunțate în 2017

Venituri realizate de IMM-uri din valorificarea rezultatelor cercetării de 4.759.500 lei, obținute din vânzări.

Proiecte implementate în 2018

 Tradițional  (T)

15

 Cluster        (C)

13

 Eurostars    (E)

10

 Total

38

Din care:    12 T + 11 C + 8 E         31 continuări din 2017

                     3 T + 2 C + 2 E          7 proiecte noi*, contractate în 2018

* În anul 2018, din totalul celor 9 proiecte declarate câștigătoare în urma celor trei  sesiuni de evaluare națională din 2017, au fost contractate 7 proiecte EUREKA pentru care s-a realizat sincronizarea finanțării cu ceilalți participanți internaționali.

Evenimente EUREKA în 2018

 • Încheierea perioadei de depunere propuneri de proiecte în cadrul competiției DANUBE Call (martie 2018). Au fost primite 6 propuneri de proiecte cu participare românească.
 • Încheierea perioadei de depunere propuneri de proiecte în cadrul competiției bilaterale România-Israel (iunie 2018). Au fost primite 7 propuneri de proiecte.
 • Încheierea perioadei de depunere propuneri de proiecte în cadrul competiției Eurostars COD 10 (septembrie 2018). Au fost depuse 12 propuneri de proiecte cu participare românească, din care 11 au fost declarate eligibile.
 • Finalizarea etapei de evaluare națională pentru proiectele DANUBE Call și România-Israel. Au fost declarate câștigătoare 4 proiecte DANUBE Call și 5 proiecte România-Israel (septembrie 2018). Proiectele declarate câștigătoare intră în etapa de sincronizare a finanțării, cu contractare din 2019.
 • A fost votat un proiect EUREKA Tradițional, România-Coreea de Sud, pentru care s-a realizat sincronizarea finanțării, cu contractare din 2019 (noiembrie 2018).

În decursul anului 2018 se vor finaliza 8 proiecte din totalul de 38 proiecte.

Secretariatul român EUREKA se află la autoritatea publică (PA) responsabilă cu activitatea de cercetare, iar ofițerii de proiect sunt la instituția de implementare a proiectelor (NFB – National Funding Body). Secretariatul național are în componență 5 membrii: HLG, Deputy HLG, NPC, și un Project Officer.

 

Membrii Secretariat din cadrul MCI: Anca Ghinescu (HLG), Oana Costea (Deputy HLG), Silviu Roman (NPC).

Membrii Secretariat din cadrul UEFISCDI: Cătălin George Molagic (Project Officer).

 

 

 

Structura inițiativei EUREKA

 

EUREKA are o structură proprie de reprezentare, decizie și implementare, pe care România, în calitate de țară membră a adoptat-o.

 

Nivelul politic este asigurat de către grupul miniștrilor de resort (cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare). Aceștia se reunesc de regulă o data la doi ani (în luna iunie) în cadrul Conferinței Ministeriale și stabilesc politicile și strategiile fundamentale ale inițiativei, decid intrarea/retragerea de noi ţări membre şi ţări asociate la EUREKA, stabilesc următoarele preşedinţii (cu durata de 1 an fiecare), decid asupra foii de parcurs a iniţiativei la propunerea HLG, aprobă formal proiectele susţinute de-a lungul anului de reprezentanţii HLG (sarcină delegată HLG în absenţa organizării conferinţelor ministeriale). Conferința Ministerială marchează și încheierea mandatului Președinției curente, care se transmite, pe principiul rotației, de la o țară membră la alta. Dată fiind importanţa EUREKA în dezvoltarea politicii europene de inovare și poziţia sa în ERA, rezultatele conferinţei ministeriale sunt comunicate configuraţiilor corespunzătoare ale Consiliului UE, în particular către Consiliul Competitivitate.

 

Nivelul decizional curent este asigurat de către Grupul la Nivel Înalt (HLG), alcătuit din reprezentanții țărilor membre cu responsabilități în domeniul cooperării internaționale, urmăririi implementării politicilor naționale în domeniul cercetării, etc. Grupul se reunește în general de trei ori pe an (în martie, iunie și octombrie), dar în cazul în care sunt probleme importante în cadrul inițiativei se pot întâlni de câte ori este nevoie.

 

Nivelul operativ este asigurat de Grupul Coordonatorilor Naționali de Proiecte – NPC/EAG (National Project Coordinators/Eurostars Advisory Group), care conduc Secretariatele naționale EUREKA și de ofițerii de proiect. Reuniunile coordonatorilor naționali sunt organizate în general de 4 ori pe an (ianuarie, martie, iunie, octombrie), dar pot avea loc ori de câte ori apar probleme importante privitoare la inițiativă.

 

Secretariatul român EUREKA se află la autoritatea publică (PA) responsabilă cu activitatea de cercetare, iar ofițerii de proiect sunt la instituția de implementare a proiectelor (NFB – National Funding Body). Secretariatul național are în componență 5 membrii: HLG, Deputy HLG, NPC, și un Project Officer.

Membrii Secretariat din cadrul MCI: Anca Ghinescu (HLG), Oana Costea (Deputy HLG), Silviu Roman (NPC).

Membrii Secretariat din cadrul UEFISCDI: Cătălin George Molagic (Project Officer).

 

Secretariatul EUREKA de la Bruxelles este organizat ca o unitate de sprijin a inițiativei și ale cărui activități, de interes comun pentru țările membre, sunt susținute de un buget ce provine, în principal, din cotizațiile anuale ale țărilor membre.

 

Grupul de Consultanță al Președinției (CAG) este constituit din reprezentanți naționali (de obicei, cei din Grupul la Nivel Înalt) ai țărilor care reprezintă Președinția trecută, prezentă și viitoare, la care se adaugă, Președintele Grupului la Nivel Înalt, Președintele Grupului Coordonatorilor Naționali de Proiecte, Șeful Secretariatului EUREKA de la Bruxelles și reprezentanți a trei țări membre, stabilite pe un principiu de rotație anuală. Acest Grup asigură dezbaterea problemelor curente ale inițiativei, se reunește lunar, astfel încât procesul decizional din cadrul Grupului la Nivel Înalt să fie accelerat.

Sari la conținut