Skip to content

Categoriile de documente produse şi/sau gestionate

 • Informații despre activitatea ministerului;
 • Structură şi Organizare;
 • Proiecte de acte normative;
 • Informaţii privind achiziţiile publice (anunțurile şi invitațiile de participare la achizițiile publice inițiate de MCID, documentaţiile de atribuire aferente achizițiilor publice inițiate de MCID, anunțurile de atribuire a achizițiilor publice aferente MCID, contractele de achiziții publice);
 • Planul anual al achizițiilor publice;
 • Documente financiar‐contabile potrivit legislaţiei în vigoare (proiectul anual de buget al MCID, bugetul anual aprobat al MCID ‐ pe surse de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare şi programe, bilanţul contabil, execuţia bugetară anuală şi anexele aferente);
 • Documente aferente activității din domeniul resurselor umane;
 • Informațiile obligatorii publicate în baza Legii nr. 544/2001 și a Legii nr. 52/2003 (rapoarte anuale privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, rapoarte anuale privind implementarea Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi rapoarte de activitate);
 • Comunicate de presă, informări, precizări, drepturi la replică;
 • Planul anual de ocupare a funcţiilor publice;
 • Planul anual de pregătire profesională;
 • Informări, note, memorandum‐uri, adrese către alte instituții;
 • Structura organizatorica şi atribuțiile MCID;
 • Avize emise cu privire la proiecte de acte normative potrivit atribuțiilor MCID și proiecte de puncte de vedere ale Guvernului;
 • Proiectul Programului legislativ al Guvernului;
 • Proiectul Listei de priorități legislative ale Guvernului;
 • Documentele elaborate și/sau adoptate de Parlament în cadrul procesului de legiferare, cu privire la care MCID asigură informarea ministerelor/instituțiilor vizate;
 • Întrebările și interpelările adresate de deputați sau senatori Guvernului și răspunsurile aferente din partea ministerelor/instituțiilor vizate, moțiuni, precum și declarațiile politice ale parlamentarilor ce vizează activitatea Guvernului;
 • Petițiile adresate MCID și răspunsurile aferente.
Sari la conținut