Skip to content

Acum răsfoiți categoria: "

"

Rezultatele etapei de selecție a dosarelor de concurs organizat în data de 20.01.2023 (interviu) pentru ocuparea a 9 posturi contractuale vacante, în afara organigramei MCID, în cadrul proiectului de asistență tehnică “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/ SMIS2014+: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019

Expert verificare achiziții – 1 post cu 8 ore/zi  – la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală  Organism Intermediar Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București:Postul vacantconform cereriiprivind înscrierea la concursCandidatulcare a depusdosar deconcurs(numărînregistrare MCID- DGOIC)  Rezultatul selecției dosarelor de înscriere Motivul respingerii candidaturiiData  prezentăriila proba interviuOra prezentăriila proba interviuExpert verificare achiziții…

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) prin Direcția Managementul Bazelor Materiale de Cercetare (DMBMC), organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului vacant de director general la Agenția Spațială Română, instituție publică care funcţionează în subordinea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

Concursul se organizează în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.1336/2022 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice precum și în conformitate cu OMCID nr. 21980/2022 – privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la instituţiile şi…

Anunt rezultate evaluare dosar CIM expert A16- concurs ianuarie 2023

Urmare a concursului organizat în perioada 9-13 ianuarie 2023 pentru ocuparea unui post contractual în cadrul proiectului „Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi”- Cod proiect SIPOCA 592/Cod MySMIS 2014+: 127557, contract de finanțare nr. 347/16.05.2019 și…

Guvernele României și Republicii Moldova au demarat implementarea Memorandumului de înțelegere în domeniul transformării digitale

Guvernul Republicii Moldova a desemnat, printr-o hotărâre de guvern, Agenția de Guvernare Electronică drept entitate responsabilă pentru spațiul digital comun. Astfel, Memorandumul semnat la 11 februarie 2022 poate fi pus în aplicare prin co-crearea, testarea și implementarea în comun a soluțiilor digitale în sectorul public.„Avem cu România o agendă comună…
Sari la conținut