Skip to content

Rezultatele etapei de selecție a dosarelor de concurs organizat în data de 20.01.2023 (interviu) pentru ocuparea a 9 posturi contractuale vacante, în afara organigramei MCID, în cadrul proiectului de asistență tehnică “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/ SMIS2014+: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019

Expert verificare achiziții 1 post cu 8 ore/zi  la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală  Organism Intermediar Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București:

Postul vacant
conform

cererii
privind

 înscrierea

la concurs

Candidatul
care a depus

dosar de
concurs

(număr
înregistrare

MCID- DGOIC)

  Rezultatul 

selecției

dosarelor de

înscriere

 Motivul respingerii candidaturii

Data  prezentării

la proba

 interviu

Ora prezentării

la proba

 interviu

Expert verificare achiziții

8 ore/zi

 

 

Expert verificare financiară – 1 post cu 8 ore/zila sediul biroului regional Nord – Vest al MCID-DGOIC din Cluj – Napoca:

Postul vacant conform

cererii privind

înscrierea la concurs

Candidatul care a depus

dosar de concurs

(număr înregistrare

MCID- DGOIC)

Rezultatul

selecției

dosarelor

de înscriere

 Motivul respingerii candidaturii

Data  prezentării

la proba

 interviu

Ora prezentării

la proba

interviu

Expert verificare financiară 8 ore/zi

 

 

Expert verificare financiară – 1 post cu 4 ore/zila sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București:

Postul vacant conform

cererii privind

înscrierea la concurs

Candidatul care a depus

dosar de concurs

(număr înregistrare

MCID- DGOIC)

Rezultatul

selecției

dosarelor

de înscriere

 Motivul respingerii candidaturii

Data  prezentării

la proba

 interviu

Ora prezentării

la proba

interviu

Expert verificare financiară 4 ore/zi

59/13.01.2023

ADMIS

20.01.2023

10:00-10:15

 

 

Expert verificare financiară – 2 posturi cu 8 ore/zila sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București:

Postul vacant conform

cererii privind

înscrierea la concurs

Candidatul care a depus

dosar de concurs

(număr înregistrare

MCID- DGOIC)

Rezultatul

selecției

dosarelor

de înscriere

 Motivul respingerii candidaturii

Data  prezentării

la proba

 interviu

Ora prezentării

la proba

interviu

Expert verificare financiară 8 ore/zi

54/12.01.2023

ADMIS

20.01.2023

10:30-10:45

Expert verificare financiară 8 ore/zi

55/12.01.2023

RESPINS

Nu prezintă documente privind experiența de minim 3 ani în specialitatea studiilor (studii de specialitate reprezentând studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă)

Expert verificare financiară 8 ore/zi

56/13.01.2023

RESPINS

Nu prezintă documente privind experiența de minim 3 ani în specialitatea studiilor (studii de specialitate reprezentând studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă) și documente privind studiile universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

Expert verificare financiară 8 ore/zi

58/13.01.2023

ADMIS

20.01.2023

10:15-10:30

Expert verificare financiară 8 ore/zi

60/13.01.2023

ADMIS

20.01.2023

10:45-11:00

 

 

Expert monitorizare  – 2 posturi cu 8 ore/zi – la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București:

Postul vacant conform cererii privind

înscrierea la concurs

Candidatul care a depus

dosar de concurs

(număr înregistrare

MCID- DGOIC)

Rezultatul

selecției

dosarelor de înscriere

 Motivul respingerii candidaturii

Data  prezentării

la proba interviu

Ora prezentării

la proba

interviu

Expert monitorizare

8 ore/zi

39/11.01.2023

ADMIS

20.01.2023

11:00-11:15

Expert monitorizare

8 ore/zi

44/12.01.2023

ADMIS

20.01.2023

11:30-11:45

Expert monitorizare

8 ore/zi

49/12.01.2023

ADMIS

20.01.2023

11:45-12:00

Expert monitorizare

8 ore/zi

50/12.01.2023

RESPINS

Nu prezintă documente privind experiența de minim 3 ani în specialitatea studiilor (studii de specialitate reprezentând studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă)

 

Expert monitorizare

8 ore/zi

52/12.01.2023

ADMIS

20.01.2023

12:15-12:30

Expert monitorizare 8 ore/zi

65/13.01.2023

ADMIS

20.01.2023

12:45-13:00

 

 

Expert evaluare administrativă, selecție și contractare  – 2 posturi cu 8 ore/zi – la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București:

Postul vacant conform cererii privind

înscrierea la concurs

Candidatul care a depus

dosar de concurs

(număr înregistrare

MCID- DGOIC)

Rezultatul

selecției

dosarelor de înscriere

 Motivul respingerii candidaturii

Data  prezentării

la proba interviu

Ora prezentării

la proba

interviu

Expert evaluare administrativă, selecție și contractare

8 ore/zi

37/11.01.2023

ADMIS

20.01.2023

13:00-13:15

Expert evaluare administrativă, selecție și contractare

8 ore/zi

38/11.01.2023

ADMIS

20.01.2023

11:15-11:30

Expert evaluare administrativă, selecție și contractare

8 ore/zi

53/12.01.2023

ADMIS

20.01.2023

12:30-12:45

Expert evaluare administrativă, selecție și contractare – 8 ore/zi

57/13.01.2023

ADMIS

20.01.2023

12:00-12:15

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Candidații nemulțumiți de rezultatul selecției dosarelor pot depune contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data publicării prezentului anunț la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare, camera 315 sau la adresa de e-mail: secretariat.dgoi@research.gov.ro sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Candidații declarați „ADMIȘI” ca urmare a selecției de dosare sunt invitați să se prezinte, în data de 20 ianuarie 2023 la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21 – 25 sector 1, etaj 3, sala 317 începând cu ora 10:00 conform programării.

Candidații trebuie să aibă în posesia lor, pentru susținerea probei, buletinul, cartea de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii și cazierul judiciar în original, pentru cei ce au depus declarație pe propria răspundere.

Afișat, azi, 17.01.2023 16:30 pe site-ul www. research.gov.ro

 

Din aceeași categorie...

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării anunță scoaterea la concurs a trei (3) funcții contractuale de execuție, vacante

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării anunță scoaterea la concurs a trei (3) funcții contractuale de execuție, vacante

  Având în vedere prevederile HG nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar…
Ordinul nr. 21141/19.09.2023 privind modificarea Anexei la OMCID nr. 22048/28.12.2022 privind aprobarea Listei propunerilor de Programe-Nucleu de Cercetare-Dezvoltare propuse pentru finanțare în perioada 2023-2026

Ordinul nr. 21141/19.09.2023 privind modificarea Anexei la OMCID nr. 22048/28.12.2022 privind aprobarea Listei propunerilor de Programe-Nucleu de Cercetare-Dezvoltare propuse pentru finanțare în perioada 2023-2026

Ordinul nr. 21141/19.09.2023 privind modificarea Anexei la OMCID nr. 22048/28.12.2022 privind aprobarea Listei propunerilor de Programe-Nucleu de Cercetare-Dezvoltare propuse pentru…
Sari la conținut