Skip to content

Anunt rezultate evaluare dosar CIM expert A16- concurs ianuarie 2023

Urmare a concursului organizat în perioada 9-13 ianuarie 2023 pentru ocuparea unui post contractual în cadrul proiectului „Creșterea capacității sistemului CDI de a răspunde provocărilor globale. Consolidarea capacității anticipatorii de elaborare a politicilor publice bazate pe dovezi”- Cod proiect SIPOCA 592/Cod MySMIS 2014+: 127557, contract de finanțare nr. 347/16.05.2019 și a evaluării dosarului de concurs depus, rezultatul selecției este prezentat în tabelul de mai jos.

Rezultatul evaluării dosarului la concursul pentru ocuparea postului vacant de expert programator dezvoltare – Activitatea A16 Dezvoltarea unei platforme integrate de monitorizare și evaluare pentru SNCISI 2021-2027” pentru o perioadă de minim 6 luni/maxim 7 luni (168 ore/lună repartizate inegal)

Candidatul care a depus dosar de concurs (număr înregistrare MCID – SIPOCA 592)Rezultatul evaluării dosarului de concursObservaţii
525/13.01.2023 70,00 puncteAdmis

Afișat astăzi, 17.01.2023, ora 13:06

Din aceeași categorie...

Sari la conținut