Skip to content

Anunț lansare proiecte PNRR – INVESTIȚIA I18. Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru în administrația publică, Operațiunea D. Competențe digitale, Capital Uman și utilizarea Internetului, Componenta 7 – Transformarea digitală

Vineri, 24.03.2023, ora 09:00, va fi lansat în platforma proiecte.pnrr.gov.ro apelul non-competitiv de proiecte aferent Investiției 18. Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru în administrația publică, din cadrul Componentei 7. Transformarea digitală din Planul Național de Redresare și Reziliență al României.


Investiția va fi realizată de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de coordonator de reforme și investiții din PNRR, prin Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (OIPSI), în calitate de agenție de implementare și va fi finalizată până la data de 31.12.2025.


Obiectivul general al apelului îl reprezintă sprijinirea transformării digitale, creșterea productivității și rezilienței și reducerea erorilor și a timpului de prelucrare a cererilor (cetățenilor) adresate autorităților publice, prin adoptarea de soluții de automatizare a proceselor de lucru robotice – RPA) (automatizarea sarcinilor laborioase, repetitive și bazate pe norme).


Obiectivele specifice ale apelului de proiecte: 1. Analiza fluxurilor de lucru existente în instituțiile publice și propunerea de soluții tehnologice RPA adecvate. 2. Lansarea cererii pentru instituțiile interesate să beneficieze de soluții RPA. 3. Implementarea de soluții de sprijinire a automatizării proceselor de lucru robotice și a inteligenței artificiale pentru 18 instituții publice din administrația centrală.


Apelul va fi deschis în perioada 24.03.2023, ora 09.00 – 11.05.2023, ora 23.59.


Bugetul total al nvestiției este de 21.900.000 euro, respectiv 107,430,450 lei fără TVA – finanțare PNRR, din care 14.700.000 euro, respectiv 72,110,850 lei, reprezintă contribuţie la tranziţia digitală.


Solicitant eligibil:

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR).


Ordinul MCID nr.20381/22.03.2023 și Ghidului solicitantului  pentru „Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru în administrația publică” aferent Investiției  I18. Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru în administrația publică

Anexa 1 Model cerere de finanțare

Anexa 2 Declaratie eligibilitate

Anexa 3 Declaratie angajament

Anexa 4 Declarație dublă finanțare

Anexa 5 Declaratie absenta coflict de interese reprezentanți legali

Anexa 5.1 Declarație conflict de interese management proiect

Anexa 6 Plan de acțiuni-activități

Anexa 7 Buget defalcat

Anexa 8.1 Centralizator oferte

Anexa 8.2 Declarație TVA

Anexa 9 Model contract finanțare

Anexa 9.1 Model raport implementare măsură-investiție

Din aceeași categorie...

MCID a aprobat schema de ajutor de stat ”Susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programelor Orizont 2020 și Orizont Europa”

MCID a aprobat schema de ajutor de stat ”Susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programelor Orizont 2020 și Orizont Europa”

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării vine încă o dată în întâmpinarea nevoilor de finanțare ale organizațiilor de cercetare publice și…
Rezultatul selecției dosarelor candidadților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante de natură contractuală, cu interviu în data de 23.02.2024, ora 10:00

Rezultatul selecției dosarelor candidadților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante de natură contractuală, cu interviu în data de 23.02.2024, ora 10:00

Rezultatul selecției dosarelorcandidadților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante de natură contractuală, în afara organigramei Ministerului…
Sari la conținut