Skip to content

MCID, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante în baza Art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor OUG 78/2022 privind unele măsuri pentru ocuparea posturilor aferente funcţiilor publice vacante şi temporar vacante care au atribuţii în implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României

Data concursului: 12.04.2023

 

Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante:

Perioada de depunere a dosarelor: 27.03.2023 – 03.04.2023

Data, ora și locul desfășurării probei/probelor suplimentare:

     Probă IT: 07.04.2023 10:00, sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

     Probă limbi străine: 07.04.2023 12:00, sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 12.04.2023 10:00, sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

Data, ora și locul desfășurării interviului: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.


Posturi scoase la concurs în cadrul Direcției Generale Gestiune și Coordonare PNRR:

Consilier, clasa I, grad principal, SERVICIUL EVALUARE, SELECTIE SI CONTRACTARE – PNRR – 567563

Consilier, clasa I, grad principal, SERVICIUL EVALUARE, SELECTIE SI CONTRACTARE – PNRR – 567564

Consilier, clasa I, grad asistent, SERVICIUL EVALUARE, SELECTIE SI CONTRACTARE – PNRR – 570928

Consilier, clasa I, grad asistent, SERVICIUL EVALUARE, SELECTIE SI CONTRACTARE – PNRR – 567565

Consilier, clasa I, grad superior, SERVICIUL MANAGEMENT FINANCIAR – PNRR – 567594

Consilier, clasa I, grad principal, SERVICIUL MANAGEMENT FINANCIAR – PNRR – 567595

Consilier, clasa I, grad asistent, SERVICIUL MANAGEMENT FINANCIAR – PNRR – 567552

Consilier, clasa I, grad asistent, SERVICIUL MANAGEMENT FINANCIAR – PNRR – 567597

Consilier, clasa I, grad asistent, SERVICIUL MANAGEMENT FINANCIAR – PNRR – 567598

Consilier, clasa I, grad asistent, SERVICIUL MANAGEMENT FINANCIAR – PNRR – 567599

Condiții generale de participare la concurs:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 465 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

       au cetăţenia română şi domiciliul în România;

       cunosc limba română, scris şi vorbit;

       au vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

       au capacitate deplină de exerciţiu;

       sunt apți din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii. Potrivit art. 613 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, condiția apt din punct de vedere psihologic în ceea ce privește atestarea stării de sănătate pe bază de evaluare psihologică nu a fost încă reglementată conform art. 625 alin. (2) din actul normativ menționat, astfel încât nu poate constitui condiție de ocupare a postului;

       îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;

       îndeplinesc condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;

       nu au fost condamnați pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

       nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia au săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;

       nu au fost destituiți dintr-o funcţie publică sau nu le-a încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

       nu au fost lucrători ai Securităţii sau colaboratori ai acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

Condiţii de participare: pentru Consilier – Clasa I, grad principal

SERVICIUL EVALUARE, SELECTIE SI CONTRACTARE – PNRR – 567563

Studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Domenii de studiu: Ştiinţe juridice (Ramura de știință)

Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 5 ani

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Alte condiţii specifice:

Cerinţe IT: Cunoștințe operare calculator, competențe în domeniul tehnologiei informației: Windows 7, Windows 10, Microsoft Ofiice (Word, Excel, Acces, Internet Explorer/Chrome, Power Point, Outlook)- nivel mediu, dovedită în cadrul probei suplimentare
Cerinţe cunoştinţe limbi străine: Engleza- nivel mediu, dovedită în cadrul probei suplimentare

Condiţii de participare: pentru Consilier – Clasa I, grad principal

SERVICIUL EVALUARE, SELECTIE SI CONTRACTARE – PNRR – 567564

Studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 5 ani

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Alte condiţii specifice:

Cerinţe IT: Cunoștințe operare calculator, competențe în domeniul tehnologiei informației: Windows 7, Windows 10, Microsoft Ofiice (Word, Excel, Acces, Internet Explorer/Chrome, Power Point, Outlook)- nivel mediu, dovedită în cadrul probei suplimentare
Cerinţe cunoştinţe limbi străine: Engleza- nivel mediu, dovedită în cadrul probei suplimentare
Expertiză în domeniul achizițiilor publice- dovedită prin documente specifice.

 

Condiţii de participare: pentru Consilier – Clasa I, grad asistent

SERVICIUL EVALUARE, SELECTIE SI CONTRACTARE – PNRR – 570928

    Studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

    Domenii de studiu: Ştiinţe juridice (Ramura de știință)

    Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 1 an

    Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Alte condiţii specifice:

Cerinţe IT: Cunoștințe operare calculator, competențe în domeniul tehnologiei informației: Windows 7, Windows 10, Microsoft Ofiice (Word, Excel, Acces, Internet Explorer/Chrome, Power Point, Outlook)- nivel mediu, dovedită în cadrul probei suplimentare
Cerinţe cunoştinţe limbi străine: Engleza- nivel mediu, dovedită în cadrul probei suplimentare

 

Condiţii de participare: pentru Consilier – Clasa I, grad asistent

SERVICIUL EVALUARE, SELECTIE SI CONTRACTARE – PNRR – 567565

    Studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

    Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 1 an

    Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Alte condiţii specifice:

Cerinţe IT: Cunoștințe operare calculator, competențe în domeniul tehnologiei informației: Windows 7, Windows 10, Microsoft Ofiice (Word, Excel, Acces, Internet Explorer/Chrome, Power Point, Outlook)- nivel mediu, dovedită în cadrul probei suplimentare
Cerinţe cunoştinţe limbi străine: Engleza- nivel mediu, dovedită în cadrul probei suplimentare

Condiţii de participare: pentru Consilier – Clasa I, grad superior

SERVICIUL MANAGEMENT FINANCIAR – PNRR – 567594

    Studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

    Domenii de studiu: Ştiinţe economice (Ramura de știință)

    Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 7 ani

    Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Alte condiţii specifice:

Cerinţe IT: Cunoștințe operare calculator, competențe în domeniul tehnologiei informației: Windows 7, Windows 10, Microsoft Ofiice (Word, Excel, Acces, Internet Explorer/Chrome, Power Point, Outlook)- nivel mediu, dovedită în cadrul probei suplimentare
Cerinţe cunoştinţe limbi străine: Engleza- nivel mediu, dovedită în cadrul probei suplimentare

Condiţii de participare: pentru Consilier – Clasa I, grad principal

SERVICIUL MANAGEMENT FINANCIAR – PNRR – 567595

    Studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

    Domenii de studiu: Ştiinţe economice (Ramura de știință)

    Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 5 ani

    Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Alte condiţii specifice:

Cerinţe IT: Cunoștințe operare calculator, competențe în domeniul tehnologiei informației: Windows 7, Windows 10, Microsoft Ofiice (Word, Excel, Acces, Internet Explorer/Chrome, Power Point, Outlook)- nivel mediu, dovedită în cadrul probei suplimentare
Cerinţe cunoştinţe limbi străine: Engleza- nivel mediu, dovedită în cadrul probei suplimentare

Condiţii de participare: pentru Consilier – Clasa I, grad asistent

SERVICIUL MANAGEMENT FINANCIAR – PNRR – 567552

    Studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

    Domenii de studiu: Ştiinţe economice (Ramura de știință)

    Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 1 an

    Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Alte condiţii specifice:

Cerinţe IT: Cunoștințe operare calculator, competențe în domeniul tehnologiei informației: Windows 7, Windows 10, Microsoft Ofiice (Word, Excel, Acces, Internet Explorer/Chrome, Power Point, Outlook)- nivel mediu, dovedită în cadrul probei suplimentare
Cerinţe cunoştinţe limbi străine: Engleza- nivel mediu, dovedită în cadrul probei suplimentare

 

Condiţii de participare: pentru Consilier – Clasa I, grad asistent

SERVICIUL MANAGEMENT FINANCIAR – PNRR – 567597

    Studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

    Domenii de studiu: Ştiinţe economice (Ramura de știință)

    Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 1 an

    Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Alte condiţii specifice:

Cerinţe IT: Cunoștințe operare calculator, competențe în domeniul tehnologiei informației: Windows 7, Windows 10, Microsoft Ofiice (Word, Excel, Acces, Internet Explorer/Chrome, Power Point, Outlook)- nivel mediu, dovedită în cadrul probei suplimentare
Cerinţe cunoştinţe limbi străine: Engleza- nivel mediu, dovedită în cadrul probei suplimentare

 

Condiţii de participare: pentru Consilier – Clasa I, grad asistent

 SERVICIUL MANAGEMENT FINANCIAR – PNRR – 567598

    Studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

    Domenii de studiu: Ştiinţe economice (Ramura de știință)

    Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 1 an

    Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Alte condiţii specifice:

Cerinţe IT: Cunoștințe operare calculator, competențe în domeniul tehnologiei informației: Windows 7, Windows 10, Microsoft Ofiice (Word, Excel, Acces, Internet Explorer/Chrome, Power Point, Outlook)- nivel mediu, dovedită în cadrul probei suplimentare
Cerinţe cunoştinţe limbi străine: Engleza- nivel mediu, dovedită în cadrul probei suplimentare

Condiţii de participare: pentru Consilier – Clasa I, grad asistent

SERVICIUL MANAGEMENT FINANCIAR – PNRR – 567599

    Studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

    Domenii de studiu: Ştiinţe economice (Ramura de știință)

    Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 1 an

    Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Alte condiţii specifice:

Cerinţe IT: Cunoștințe operare calculator, competențe în domeniul tehnologiei informației: Windows 7, Windows 10, Microsoft Ofiice (Word, Excel, Acces, Internet Explorer/Chrome, Power Point, Outlook)- nivel mediu, dovedită în cadrul probei suplimentare
Cerinţe cunoştinţe limbi străine: Engleza- nivel mediu, dovedită în cadrul probei suplimentareBibliografie și tematică pentru Consilier, Clasa: I, Grad: principal, SERVICIUL EVALUARE, SELECTIE SI CONTRACTARE – PNRR – 567563

    1. Constituția României, republicată

      cu tematica Drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale. Administrația publică centrală de specialitate.

    2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare.

    3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica Egalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie. Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei. Sesizări/ reclamații privind discriminarea pe criteriul de sex.

    4. Titlul I si II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

      cu tematica Reglementări privind funcționarul public și funcția publică.

    5. Hotărârea de Guvern nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

      cu tematica Funcțiile principale și atribuțiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

    6. Ordonanța de urgență Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate.

      cu tematica Prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile

    7. Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență

      cu tematica Control, audit, nereguli, păstrarea documentelor.

    8. Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei, din 28 septembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență prin stabilirea indicatorilor comuni și a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea și reziliența.

      cu tematica Monitorizarea și raportarea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene

    9. Ordonanța de urgență Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

      cu tematica Instituțiile și organismele cu atribuții în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

    10. Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din data de 03 noiembrie 2021 (CID)

      cu tematica Reforme și investiții aferente Componentelor 7 și 9.

 

 Atribuțiile prevăzute în fișa postului:

·       contribuie la elaborarea şi modificarea componentelor PNRR şi se asigură de utilizarea eficientă, efectivă şi transparentă a fondurilor din care se finanţează acestea; 

·       realizează demersurile necesare pentru respectarea prevederilor legale în materia ajutorului de stat pentru schemele de ajutor finanțate din PNRR, realizând schemele şi notificările aferente şi încheie contractele de implementare a schemelor cu administratorii acestora, după caz; 

·       lansează apelurile de proiecte, acolo unde este cazul, realizează evaluarea, selecţia şi contractarea proiectelor cu respectarea principiilor aplicabile Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă şi asigură monitorizarea acestora; 

·       încheie contracte de finanţare cu beneficiarii de fonduri selectaţi ca urmare a apelurilor de proiecte cu respectarea regulilor aplicabile Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă şi asigură monitorizarea acestora; 

·       verifică dosarul proiectului/investiţiei, pe baza unei liste de verificare stabilite prin proceduri operaţionale; 

·       asigură implementarea activităţilor specifice serviciului prevăzute în cadrul acordului de finanţare şi raportează către MIPE progresul în cadrul acestora; 

·       asigură colectarea/introducerea datelor şi documentelor prin sistemul informatic al PNRR privind procesul de evaluare, selecţie, contractare, pentru proiectele finanţate în cadrul PNRR, pentru reformele şi investiţiile proprii; 

·       asigură transmiterea, prin mijloace electronice, a datelor referitoare la beneficiari, precum şi toate informaţiile referitoare la proiecte, investiţii sau reforme, la condiţiile contractuale, inclusiv stadiul îndeplinirii ţintelor şi jaloanelor, potrivit obligaţiilor stabilite în acordurile de finanţare semnate cu MIPE;

·       se asigură că datele/documentele privind ajutoarele acordate/primite sunt păstrate de furnizorii de ajutor, respectiv de beneficiarii de ajutor pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică; 

·       elaborează şi adoptă proceduri proprii de verificare şi control, adaptate la specificul intervenţiilor, împreună cu beneficiarii, pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor şi a etapelor contractuale; 

·       asigură arhivarea corespunzătoare, inclusiv în format electronic, a tuturor datelor/documentelor aferente procesului de implementare a acordurilor/contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare/acordurilor de implementare/convenţiilor de finanţare, în conformitate cu funcţiile, atribuţiile şi tipurile de documente specifice şi asigură accesul neîngrădit la acestea al entităţilor naţionale/europene cu atribuţii în verificarea, controlul şi auditarea fondurilor europene şi naţionale; 

·       îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic  referitoare la activitatea din cadrul DGGCPNRR și prevăzute de Regulamentul de Organizare și Funcționare, alte acte administrative ori normative incidente.Bibliografie și tematică pentru Consilier, Clasa: I, Grad: principal, SERVICIUL EVALUARE, SELECTIE SI CONTRACTARE – PNRR – 567564

    1. Constituția României, republicată

      cu tematica Drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale. Administrația publică centrală de specialitate.

    2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare.

    3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica Egalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie. Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei. Sesizări/ reclamații privind discriminarea pe criteriul de sex.

    4. Titlul I si II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

      cu tematica Reglementări privind funcționarul public și funcția publică.

    5. Hotărârea de Guvern nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

      cu tematica Funcțiile principale și atribuțiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

    6. Ordonanța de urgență Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate.

      cu tematica Prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile

    7. Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență

      cu tematica Control, audit, nereguli, păstrarea documentelor.

    8. Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei, din 28 septembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență prin stabilirea indicatorilor comuni și a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea și reziliența.

      cu tematica Monitorizarea și raportarea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene

    9. Ordonanța de urgență Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

      cu tematica Instituțiile și organismele cu atribuții în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

    10. Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din data de 03 noiembrie 2021 (CID)

      cu tematica Reforme și investiții aferente Componentelor 7 și 9.

 

 Atribuțiile prevăzute în fișa postului:

·       contribuie la elaborarea şi modificarea componentelor PNRR şi se asigură de utilizarea eficientă, efectivă şi transparentă a fondurilor din care se finanţează acestea; 

·       realizează demersurile necesare pentru respectarea prevederilor legale în materia ajutorului de stat pentru schemele de ajutor finanțate din PNRR, realizând schemele şi notificările aferente şi încheie contractele de implementare a schemelor cu administratorii acestora, după caz; 

·       lansează apelurile de proiecte, acolo unde este cazul, realizează evaluarea, selecţia şi contractarea proiectelor cu respectarea principiilor aplicabile Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă şi asigură monitorizarea acestora; 

·       încheie contracte de finanţare cu beneficiarii de fonduri selectaţi ca urmare a apelurilor de proiecte cu respectarea regulilor aplicabile Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă şi asigură monitorizarea acestora; 

·       verifică dosarul proiectului/investiţiei, pe baza unei liste de verificare stabilite prin proceduri operaţionale; 

·       asigură implementarea activităţilor specifice serviciului prevăzute în cadrul acordului de finanţare şi raportează către MIPE progresul în cadrul acestora; 

·       asigură colectarea/introducerea datelor şi documentelor prin sistemul informatic al PNRR privind procesul de evaluare, selecţie, contractare, pentru proiectele finanţate în cadrul PNRR, pentru reformele şi investiţiile proprii; 

·       asigură transmiterea, prin mijloace electronice, a datelor referitoare la beneficiari, precum şi toate informaţiile referitoare la proiecte, investiţii sau reforme, la condiţiile contractuale, inclusiv stadiul îndeplinirii ţintelor şi jaloanelor, potrivit obligaţiilor stabilite în acordurile de finanţare semnate cu MIPE;

·       se asigură că datele/documentele privind ajutoarele acordate/primite sunt păstrate de furnizorii de ajutor, respectiv de beneficiarii de ajutor pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică; 

·       elaborează şi adoptă proceduri proprii de verificare şi control, adaptate la specificul intervenţiilor, împreună cu beneficiarii, pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor şi a etapelor contractuale; 

·       asigură arhivarea corespunzătoare, inclusiv în format electronic, a tuturor datelor/documentelor aferente procesului de implementare a acordurilor/contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare/acordurilor de implementare/convenţiilor de finanţare, în conformitate cu funcţiile, atribuţiile şi tipurile de documente specifice şi asigură accesul neîngrădit la acestea al entităţilor naţionale/europene cu atribuţii în verificarea, controlul şi auditarea fondurilor europene şi naţionale; 

·       îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic  referitoare la activitatea din cadrul DGGCPNRR și prevăzute de Regulamentul de Organizare și Funcționare, alte acte administrative ori normative incidente.Bibliografie și tematică pentru Consilier, Clasa: I, Grad: asistent, SERVICIUL EVALUARE, SELECTIE SI CONTRACTARE – PNRR – 570928

    1. Constituția României, republicată

      cu tematica Drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale. Administrația publică centrală de specialitate.

    2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare.

    3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica Egalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie. Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei. Sesizări/ reclamații privind discriminarea pe criteriul de sex.

    4. Titlul I si II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

      cu tematica Reglementări privind funcționarul public și funcția publică.

    5. Hotărârea de Guvern nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

      cu tematica Funcțiile principale și atribuțiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

    6. Ordonanța de urgență Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate.

      cu tematica Prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile

    7. Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență

      cu tematica Control, audit, nereguli, păstrarea documentelor.

    8. Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei, din 28 septembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență prin stabilirea indicatorilor comuni și a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea și reziliența.

      cu tematica Monitorizarea și raportarea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene

    9. Ordonanța de urgență Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

      cu tematica Instituțiile și organismele cu atribuții în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

    10. Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din data de 03 noiembrie 2021 (CID)

      cu tematica Reforme și investiții aferente Componentelor 7 și 9.


 Atribuțiile prevăzute în fișa postului:

·       contribuie la elaborarea şi modificarea componentelor PNRR şi se asigură de utilizarea eficientă, efectivă şi transparentă a fondurilor din care se finanţează acestea; 

·       realizează demersurile necesare pentru respectarea prevederilor legale în materia ajutorului de stat pentru schemele de ajutor finanțate din PNRR, realizând schemele şi notificările aferente şi încheie contractele de implementare a schemelor cu administratorii acestora, după caz; 

·       lansează apelurile de proiecte, acolo unde este cazul, realizează evaluarea, selecţia şi contractarea proiectelor cu respectarea principiilor aplicabile Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă şi asigură monitorizarea acestora; 

·       încheie contracte de finanţare cu beneficiarii de fonduri selectaţi ca urmare a apelurilor de proiecte cu respectarea regulilor aplicabile Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă şi asigură monitorizarea acestora; 

·       verifică dosarul proiectului/investiţiei, pe baza unei liste de verificare stabilite prin proceduri operaţionale; 

·       asigură implementarea activităţilor specifice serviciului prevăzute în cadrul acordului de finanţare şi raportează către MIPE progresul în cadrul acestora; 

·       asigură colectarea/introducerea datelor şi documentelor prin sistemul informatic al PNRR privind procesul de evaluare, selecţie, contractare, pentru proiectele finanţate în cadrul PNRR, pentru reformele şi investiţiile proprii; 

·       asigură transmiterea, prin mijloace electronice, a datelor referitoare la beneficiari, precum şi toate informaţiile referitoare la proiecte, investiţii sau reforme, la condiţiile contractuale, inclusiv stadiul îndeplinirii ţintelor şi jaloanelor, potrivit obligaţiilor stabilite în acordurile de finanţare semnate cu MIPE;

·       se asigură că datele/documentele privind ajutoarele acordate/primite sunt păstrate de furnizorii de ajutor, respectiv de beneficiarii de ajutor pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică;

·       elaborează puncte de vedere de natură juridică privind procesul de evaluare și selecție al proiectelor și beneficiarilor;

·       elaborează şi adoptă proceduri proprii de verificare şi control, adaptate la specificul intervenţiilor, împreună cu beneficiarii, pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor şi a etapelor contractuale; 

·       asigură arhivarea corespunzătoare, inclusiv în format electronic, a tuturor datelor/documentelor aferente procesului de implementare a acordurilor/contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare/acordurilor de implementare/convenţiilor de finanţare, în conformitate cu funcţiile, atribuţiile şi tipurile de documente specifice şi asigură accesul neîngrădit la acestea al entităţilor naţionale/europene cu atribuţii în verificarea, controlul şi auditarea fondurilor europene şi naţionale; 

·       îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic referitoare la activitatea din cadrul DGGCPNRR și prevăzute de Regulamentul de Organizare și Funcționare, alte acte administrative ori normative incidente.

 

 

Bibliografie și tematică pentru Consilier, Clasa: I, Grad: asistent, SERVICIUL EVALUARE, SELECTIE SI CONTRACTARE – PNRR – 567565

    1. Constituția României, republicată

      cu tematica Drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale. Administrația publică centrală de specialitate.

    2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare.

    3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica Egalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie. Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei. Sesizări/ reclamații privind discriminarea pe criteriul de sex.

    4. Titlul I si II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

      cu tematica Reglementări privind funcționarul public și funcția publică.

    5. Hotărârea de Guvern nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

      cu tematica Funcțiile principale și atribuțiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

    6. Ordonanța de urgență Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate.

      cu tematica Prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile

    7. Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență

      cu tematica Control, audit, nereguli, păstrarea documentelor.

    8. Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei, din 28 septembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență prin stabilirea indicatorilor comuni și a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea și reziliența.

      cu tematica Monitorizarea și raportarea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene

    9. Ordonanța de urgență Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

      cu tematica Instituțiile și organismele cu atribuții în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

    10. Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din data de 03 noiembrie 2021 (CID)

      cu tematica Reforme și investiții aferente Componentelor 7 și 9.


 Atribuțiile prevăzute în fișa postului:

·       contribuie la elaborarea şi modificarea componentelor PNRR şi se asigură de utilizarea eficientă, efectivă şi transparentă a fondurilor din care se finanţează acestea; 

·       realizează demersurile necesare pentru respectarea prevederilor legale în materia ajutorului de stat pentru schemele de ajutor finanțate din PNRR, realizând schemele şi notificările aferente şi încheie contractele de implementare a schemelor cu administratorii acestora, după caz; 

·       lansează apelurile de proiecte, acolo unde este cazul, realizează evaluarea, selecţia şi contractarea proiectelor cu respectarea principiilor aplicabile Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă şi asigură monitorizarea acestora; 

·       încheie contracte de finanţare cu beneficiarii de fonduri selectaţi ca urmare a apelurilor de proiecte cu respectarea regulilor aplicabile Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă şi asigură monitorizarea acestora; 

·       verifică dosarul proiectului/investiţiei, pe baza unei liste de verificare stabilite prin proceduri operaţionale; 

·       asigură implementarea activităţilor specifice serviciului prevăzute în cadrul acordului de finanţare şi raportează către MIPE progresul în cadrul acestora; 

·       asigură colectarea/introducerea datelor şi documentelor prin sistemul informatic al PNRR privind procesul de evaluare, selecţie, contractare, pentru proiectele finanţate în cadrul PNRR, pentru reformele şi investiţiile proprii; 

·       asigură transmiterea, prin mijloace electronice, a datelor referitoare la beneficiari, precum şi toate informaţiile referitoare la proiecte, investiţii sau reforme, la condiţiile contractuale, inclusiv stadiul îndeplinirii ţintelor şi jaloanelor, potrivit obligaţiilor stabilite în acordurile de finanţare semnate cu MIPE;

·       se asigură că datele/documentele privind ajutoarele acordate/primite sunt păstrate de furnizorii de ajutor, respectiv de beneficiarii de ajutor pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică; 

·       elaborează şi adoptă proceduri proprii de verificare şi control, adaptate la specificul intervenţiilor, împreună cu beneficiarii, pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor şi a etapelor contractuale; 

·       asigură arhivarea corespunzătoare, inclusiv în format electronic, a tuturor datelor/documentelor aferente procesului de implementare a acordurilor/contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare/acordurilor de implementare/convenţiilor de finanţare, în conformitate cu funcţiile, atribuţiile şi tipurile de documente specifice şi asigură accesul neîngrădit la acestea al entităţilor naţionale/europene cu atribuţii în verificarea, controlul şi auditarea fondurilor europene şi naţionale; 

·       îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic referitoare la activitatea din cadrul DGGCPNRR și prevăzute de Regulamentul de Organizare și Funcționare, alte acte administrative ori normative incidente.

 

 

Bibliografie și tematică pentru Consilier, Clasa: I, Grad: superior, SERVICIUL MANAGEMENT FINANCIAR – PNRR – 567594

    1. Constituția României, republicată

      cu tematica Drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale. Administrația publică centrală de specialitate.

    2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare.

    3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica Egalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie. Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei. Sesizări/ reclamații privind discriminarea pe criteriul de sex.

    4. Titlul I si II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

      cu tematica Reglementări privind funcționarul public și funcția publică.

    5. Hotărârea de Guvern nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

      cu tematica Funcțiile principale și atribuțiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

    6. Ordonanța de urgență Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate.

      cu tematica Prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile

    7. Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență

      cu tematica Control, audit, nereguli, păstrarea documentelor.

    8. Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei, din 28 septembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență prin stabilirea indicatorilor comuni și a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea și reziliența.

      cu tematica Monitorizarea și raportarea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene

    9. Ordonanța de urgență Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

      cu tematica Instituțiile și organismele cu atribuții în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

    10. Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din data de 03 noiembrie 2021 (CID)

      cu tematica Reforme și investiții aferente Componentelor 7 și 9.

    11. Hotărârea de Guvern nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

      cu tematica Managementul financiar al fondurilor europene aferente Mecanismului de redresare și reziliență

    12. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare

      cu tematica Finanțe publice


 Atribuțiile prevăzute în fișa postului:

·       centralizează plăţile efectuate de către beneficiari în cadrul rapoartelor de progres pentru îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor, care se transmit trimestrial la MIPE; 

·       transmite coordonatorului naţional situaţii privind sumele estimate a fi utilizate trimestrial, pentru proiectele finanţate din fonduri europene în cadrul PNRR, precum şi raportări centralizate privind efectuarea cheltuielilor realizate din fonduri europene pentru reformele şi investiţiile prevăzute în PNRR, respectiv a îndeplinirii jaloanelor şi ţintelor în cadrul reformelor şi investiţiilor asociate acestor fonduri, pe care le certifică; 

·       transmit eMF, centralizat, solicitările de fonduri, precum şi spre informare coordonatorului naţional; 

·       asigură managementul financiar al fondurilor europene aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă conform prevederilor cap. III din OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările și completările ulterioare;

·       asigură utilizarea sumelor din asistența financiară nerambursabilă și din împrumuturi, conform prevederilor OUG nr. 124/2021 cu modificările și completările ulterioare si HG nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările și completările ulterioare;

·       asigură angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate la nivelul reformelor/investiţiilor aferente PNRR;  

·       verifică cererile de transfer/cererile de transfer de fonduri, pe baza unei liste de verificare stabilite prin proceduri operaţionale;

·       transmite MIPE documentele suport necesare pentru elaborarea declaraţiei de management si a documentelor aferente, necesare pentru elaborarea si transmiterea cererii de plata la CE;

·       elaborează şi adoptă proceduri proprii de verificare şi control, adaptate la specificul intervenţiilor, împreună cu beneficiarii, pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor şi a etapelor contractuale; 

·        asigură colectarea/introducerea datelor şi documentelor prin sistemul informatic al PNRR privind procesul de plată pentru proiectele finanţate în cadrul PNRR, pentru reformele şi investiţiile proprii;  

·       deduce ex-ante din cuantumul finanţării din fonduri europene veniturile nete aferente proiectelor generatoare de venit net care nu intră sub incidenţa ajutorului de stat, în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 124/2021; 

·       asigură arhivarea corespunzătoare, inclusiv în format electronic, a tuturor datelor/documentelor aferente procesului de implementare a acordurilor/contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare/acordurilor de implementare/convenţiilor de finanţare, în conformitate cu funcţiile, atribuţiile şi tipurile de documente specifice şi asigură accesul neîngrădit la acestea al entităţilor naţionale/europene cu atribuţii în verificarea, controlul şi auditarea fondurilor europene şi naţionale;

·       îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic referitoare la activitatea din cadrul DGGCPNRR și prevăzute de Regulamentul de Organizare și Funcționare, alte acte administrative ori normative incidente.

 

 

Bibliografie și tematică pentru Consilier, Clasa: I, Grad: principal, SERVICIUL MANAGEMENT FINANCIAR – PNRR – 567595

    1. Constituția României, republicată

      cu tematica Drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale. Administrația publică centrală de specialitate.

    2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare.

    3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica Egalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie. Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei. Sesizări/ reclamații privind discriminarea pe criteriul de sex.

    4. Titlul I si II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

      cu tematica Reglementări privind funcționarul public și funcția publică.

    5. Hotărârea de Guvern nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

      cu tematica Funcțiile principale și atribuțiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

    6. Ordonanța de urgență Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate.

      cu tematica Prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile

    7. Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență

      cu tematica Control, audit, nereguli, păstrarea documentelor.

    8. Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei, din 28 septembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență prin stabilirea indicatorilor comuni și a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea și reziliența.

      cu tematica Monitorizarea și raportarea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene

    9. Ordonanța de urgență Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

      cu tematica Instituțiile și organismele cu atribuții în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

    10. Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din data de 03 noiembrie 2021 (CID)

      cu tematica Reforme și investiții aferente Componentelor 7 și 9.

    11. Hotărârea de Guvern nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

      cu tematica Managementul financiar al fondurilor europene aferente Mecanismului de redresare și reziliență

    12. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare

      cu tematica Finanțe publice

 

 Atribuțiile prevăzute în fișa postului:

·       centralizează plăţile efectuate de către beneficiari în cadrul rapoartelor de progres pentru îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor, care se transmit trimestrial la MIPE; 

·       transmite coordonatorului naţional situaţii privind sumele estimate a fi utilizate trimestrial, pentru proiectele finanţate din fonduri europene în cadrul PNRR, precum şi raportări centralizate privind efectuarea cheltuielilor realizate din fonduri europene pentru reformele şi investiţiile prevăzute în PNRR, respectiv a îndeplinirii jaloanelor şi ţintelor în cadrul reformelor şi investiţiilor asociate acestor fonduri, pe care le certifică; 

·       transmit eMF, centralizat, solicitările de fonduri, precum şi spre informare coordonatorului naţional; 

·       asigură managementul financiar al fondurilor europene aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă conform prevederilor cap. III din OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările și completările ulterioare;

·       asigură utilizarea sumelor din asistența financiară nerambursabilă și din împrumuturi, conform prevederilor OUG nr. 124/2021 cu modificările și completările ulterioare si HG nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările și completările ulterioare;

·       asigură angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate la nivelul reformelor/investiţiilor aferente PNRR;  

·       verifică cererile de transfer/cererile de transfer de fonduri, pe baza unei liste de verificare stabilite prin proceduri operaţionale;

·       transmite MIPE documentele suport necesare pentru elaborarea declaraţiei de management si a documentelor aferente, necesare pentru elaborarea si transmiterea cererii de plata la CE;

·       elaborează şi adoptă proceduri proprii de verificare şi control, adaptate la specificul intervenţiilor, împreună cu beneficiarii, pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor şi a etapelor contractuale; 

·        asigură colectarea/introducerea datelor şi documentelor prin sistemul informatic al PNRR privind procesul de plată pentru proiectele finanţate în cadrul PNRR, pentru reformele şi investiţiile proprii;  

·       deduce ex-ante din cuantumul finanţării din fonduri europene veniturile nete aferente proiectelor generatoare de venit net care nu intră sub incidenţa ajutorului de stat, în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 124/2021; 

·       asigură arhivarea corespunzătoare, inclusiv în format electronic, a tuturor datelor/documentelor aferente procesului de implementare a acordurilor/contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare/acordurilor de implementare/convenţiilor de finanţare, în conformitate cu funcţiile, atribuţiile şi tipurile de documente specifice şi asigură accesul neîngrădit la acestea al entităţilor naţionale/europene cu atribuţii în verificarea, controlul şi auditarea fondurilor europene şi naţionale;

·       îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic referitoare la activitatea din cadrul DGGCPNRR și prevăzute de Regulamentul de Organizare și Funcționare, alte acte administrative ori normative incidente.

 

Bibliografie și tematică pentru Consilier, Clasa: I, Grad: asistent, SERVICIUL MANAGEMENT FINANCIAR – PNRR – 567552

    1. Constituția României, republicată

      cu tematica Drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale. Administrația publică centrală de specialitate.

    2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare.

    3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica Egalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie. Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei. Sesizări/ reclamații privind discriminarea pe criteriul de sex.

    4. Titlul I si II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

      cu tematica Reglementări privind funcționarul public și funcția publică.

    5. Hotărârea de Guvern nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

      cu tematica Funcțiile principale și atribuțiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

    6. Ordonanța de urgență Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate.

      cu tematica Prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile

    7. Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență

      cu tematica Control, audit, nereguli, păstrarea documentelor.

    8. Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei, din 28 septembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență prin stabilirea indicatorilor comuni și a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea și reziliența.

      cu tematica Monitorizarea și raportarea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene

    9. Ordonanța de urgență Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

      cu tematica Instituțiile și organismele cu atribuții în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

    10. Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din data de 03 noiembrie 2021 (CID)

      cu tematica Reforme și investiții aferente Componentelor 7 și 9.

    11. Hotărârea de Guvern nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

      cu tematica Managementul financiar al fondurilor europene aferente Mecanismului de redresare și reziliență

    12. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare

      cu tematica Finanțe publice

 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului:

·       centralizează plăţile efectuate de către beneficiari în cadrul rapoartelor de progres pentru îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor, care se transmit trimestrial la MIPE; 

·       transmite coordonatorului naţional situaţii privind sumele estimate a fi utilizate trimestrial, pentru proiectele finanţate din fonduri europene în cadrul PNRR, precum şi raportări centralizate privind efectuarea cheltuielilor realizate din fonduri europene pentru reformele şi investiţiile prevăzute în PNRR, respectiv a îndeplinirii jaloanelor şi ţintelor în cadrul reformelor şi investiţiilor asociate acestor fonduri, pe care le certifică; 

·       transmit eMF, centralizat, solicitările de fonduri, precum şi spre informare coordonatorului naţional; 

·       asigură managementul financiar al fondurilor europene aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă conform prevederilor cap. III din OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările și completările ulterioare;

·       asigură utilizarea sumelor din asistența financiară nerambursabilă și din împrumuturi, conform prevederilor OUG nr. 124/2021 cu modificările și completările ulterioare si HG nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările și completările ulterioare;

·       asigură angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate la nivelul reformelor/investiţiilor aferente PNRR;  

·       verifică cererile de transfer/cererile de transfer de fonduri, pe baza unei liste de verificare stabilite prin proceduri operaţionale;

·       transmite MIPE documentele suport necesare pentru elaborarea declaraţiei de management si a documentelor aferente, necesare pentru elaborarea si transmiterea cererii de plata la CE;

·       elaborează şi adoptă proceduri proprii de verificare şi control, adaptate la specificul intervenţiilor, împreună cu beneficiarii, pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor şi a etapelor contractuale; 

·       asigură colectarea/introducerea datelor şi documentelor prin sistemul informatic al PNRR privind procesul de plată pentru proiectele finanţate în cadrul PNRR, pentru reformele şi investiţiile proprii;  

·       deduce ex-ante din cuantumul finanţării din fonduri europene veniturile nete aferente proiectelor generatoare de venit net care nu intră sub incidenţa ajutorului de stat, în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 124/2021; 

·       asigură arhivarea corespunzătoare, inclusiv în format electronic, a tuturor datelor/documentelor aferente procesului de implementare a acordurilor/contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare/acordurilor de implementare/convenţiilor de finanţare, în conformitate cu funcţiile, atribuţiile şi tipurile de documente specifice şi asigură accesul neîngrădit la acestea al entităţilor naţionale/europene cu atribuţii în verificarea, controlul şi auditarea fondurilor europene şi naţionale;

·       îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic referitoare la activitatea din cadrul DGGCPNRR și prevăzute de Regulamentul de Organizare și Funcționare, alte acte administrative ori normative incidente.Bibliografie și tematică pentru Consilier, Clasa: I, Grad: asistent, SERVICIUL MANAGEMENT FINANCIAR – PNRR – 567597

    1. Constituția României, republicată

      cu tematica Drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale. Administrația publică centrală de specialitate.

    2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare.

    3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica Egalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie. Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei. Sesizări/ reclamații privind discriminarea pe criteriul de sex.

    4. Titlul I si II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

      cu tematica Reglementări privind funcționarul public și funcția publică.

    5. Hotărârea de Guvern nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

      cu tematica Funcțiile principale și atribuțiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

    6. Ordonanța de urgență Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate.

      cu tematica Prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile

    7. Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență

      cu tematica Control, audit, nereguli, păstrarea documentelor.

    8. Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei, din 28 septembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență prin stabilirea indicatorilor comuni și a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea și reziliența.

      cu tematica Monitorizarea și raportarea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene

    9. Ordonanța de urgență Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

      cu tematica Instituțiile și organismele cu atribuții în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

    10. Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din data de 03 noiembrie 2021 (CID)

      cu tematica Reforme și investiții aferente Componentelor 7 și 9.

    11. Hotărârea de Guvern nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

      cu tematica Managementul financiar al fondurilor europene aferente Mecanismului de redresare și reziliență

    12. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare

      cu tematica Finanțe publice

 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului:

·       centralizează plăţile efectuate de către beneficiari în cadrul rapoartelor de progres pentru îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor, care se transmit trimestrial la MIPE; 

·       transmite coordonatorului naţional situaţii privind sumele estimate a fi utilizate trimestrial, pentru proiectele finanţate din fonduri europene în cadrul PNRR, precum şi raportări centralizate privind efectuarea cheltuielilor realizate din fonduri europene pentru reformele şi investiţiile prevăzute în PNRR, respectiv a îndeplinirii jaloanelor şi ţintelor în cadrul reformelor şi investiţiilor asociate acestor fonduri, pe care le certifică; 

·       transmit eMF, centralizat, solicitările de fonduri, precum şi spre informare coordonatorului naţional; 

·       asigură managementul financiar al fondurilor europene aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă conform prevederilor cap. III din OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările și completările ulterioare;

·       asigură utilizarea sumelor din asistența financiară nerambursabilă și din împrumuturi, conform prevederilor OUG nr. 124/2021 cu modificările și completările ulterioare si HG nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările și completările ulterioare;

·       asigură angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate la nivelul reformelor/investiţiilor aferente PNRR;  

·       verifică cererile de transfer/cererile de transfer de fonduri, pe baza unei liste de verificare stabilite prin proceduri operaţionale;

·       transmite MIPE documentele suport necesare pentru elaborarea declaraţiei de management si a documentelor aferente, necesare pentru elaborarea si transmiterea cererii de plata la CE;

·       elaborează şi adoptă proceduri proprii de verificare şi control, adaptate la specificul intervenţiilor, împreună cu beneficiarii, pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor şi a etapelor contractuale; 

·       asigură colectarea/introducerea datelor şi documentelor prin sistemul informatic al PNRR privind procesul de plată pentru proiectele finanţate în cadrul PNRR, pentru reformele şi investiţiile proprii;  

·       deduce ex-ante din cuantumul finanţării din fonduri europene veniturile nete aferente proiectelor generatoare de venit net care nu intră sub incidenţa ajutorului de stat, în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 124/2021; 

·       asigură arhivarea corespunzătoare, inclusiv în format electronic, a tuturor datelor/documentelor aferente procesului de implementare a acordurilor/contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare/acordurilor de implementare/convenţiilor de finanţare, în conformitate cu funcţiile, atribuţiile şi tipurile de documente specifice şi asigură accesul neîngrădit la acestea al entităţilor naţionale/europene cu atribuţii în verificarea, controlul şi auditarea fondurilor europene şi naţionale;

·       îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic referitoare la activitatea din cadrul DGGCPNRR și prevăzute de Regulamentul de Organizare și Funcționare, alte acte administrative ori normative incidente.

 

Bibliografie și tematică pentru Consilier, Clasa: I, Grad: asistent, SERVICIUL MANAGEMENT FINANCIAR – PNRR – 567598

    1. Constituția României, republicată

      cu tematica Drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale. Administrația publică centrală de specialitate.

    2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare.

    3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica Egalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie. Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei. Sesizări/ reclamații privind discriminarea pe criteriul de sex.

    4. Titlul I si II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

      cu tematica Reglementări privind funcționarul public și funcția publică.

    5. Hotărârea de Guvern nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

      cu tematica Funcțiile principale și atribuțiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

    6. Ordonanța de urgență Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate.

      cu tematica Prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile

    7. Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență

      cu tematica Control, audit, nereguli, păstrarea documentelor.

    8. Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei, din 28 septembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență prin stabilirea indicatorilor comuni și a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea și reziliența.

      cu tematica Monitorizarea și raportarea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene

    9. Ordonanța de urgență Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

      cu tematica Instituțiile și organismele cu atribuții în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

    10. Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din data de 03 noiembrie 2021 (CID)

      cu tematica Reforme și investiții aferente Componentelor 7 și 9.

    11. Hotărârea de Guvern nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

      cu tematica Managementul financiar al fondurilor europene aferente Mecanismului de redresare și reziliență

    12. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare

      cu tematica Finanțe publice

 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului:

·       centralizează plăţile efectuate de către beneficiari în cadrul rapoartelor de progres pentru îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor, care se transmit trimestrial la MIPE; 

·       transmite coordonatorului naţional situaţii privind sumele estimate a fi utilizate trimestrial, pentru proiectele finanţate din fonduri europene în cadrul PNRR, precum şi raportări centralizate privind efectuarea cheltuielilor realizate din fonduri europene pentru reformele şi investiţiile prevăzute în PNRR, respectiv a îndeplinirii jaloanelor şi ţintelor în cadrul reformelor şi investiţiilor asociate acestor fonduri, pe care le certifică; 

·       transmit eMF, centralizat, solicitările de fonduri, precum şi spre informare coordonatorului naţional; 

·       asigură managementul financiar al fondurilor europene aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă conform prevederilor cap. III din OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările și completările ulterioare;

·       asigură utilizarea sumelor din asistența financiară nerambursabilă și din împrumuturi, conform prevederilor OUG nr. 124/2021 cu modificările și completările ulterioare si HG nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările și completările ulterioare;

·       asigură angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate la nivelul reformelor/investiţiilor aferente PNRR;  

·       verifică cererile de transfer/cererile de transfer de fonduri, pe baza unei liste de verificare stabilite prin proceduri operaţionale;

·       transmite MIPE documentele suport necesare pentru elaborarea declaraţiei de management si a documentelor aferente, necesare pentru elaborarea si transmiterea cererii de plata la CE;

·       elaborează şi adoptă proceduri proprii de verificare şi control, adaptate la specificul intervenţiilor, împreună cu beneficiarii, pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor şi a etapelor contractuale; 

·       asigură colectarea/introducerea datelor şi documentelor prin sistemul informatic al PNRR privind procesul de plată pentru proiectele finanţate în cadrul PNRR, pentru reformele şi investiţiile proprii;  

·       deduce ex-ante din cuantumul finanţării din fonduri europene veniturile nete aferente proiectelor generatoare de venit net care nu intră sub incidenţa ajutorului de stat, în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 124/2021; 

·       asigură arhivarea corespunzătoare, inclusiv în format electronic, a tuturor datelor/documentelor aferente procesului de implementare a acordurilor/contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare/acordurilor de implementare/convenţiilor de finanţare, în conformitate cu funcţiile, atribuţiile şi tipurile de documente specifice şi asigură accesul neîngrădit la acestea al entităţilor naţionale/europene cu atribuţii în verificarea, controlul şi auditarea fondurilor europene şi naţionale;

·       îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic referitoare la activitatea din cadrul DGGCPNRR și prevăzute de Regulamentul de Organizare și Funcționare, alte acte administrative ori normative incidente.

 

Bibliografie și tematică pentru Consilier, Clasa: I, Grad: asistent, SERVICIUL MANAGEMENT FINANCIAR – PNRR – 567599

    1. Constituția României, republicată

      cu tematica Drepturi, libertăți și îndatoriri fundamentale. Administrația publică centrală de specialitate.

    2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica Norme privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare.

    3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

      cu tematica Egalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie. Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei. Sesizări/ reclamații privind discriminarea pe criteriul de sex.

    4. Titlul I si II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

      cu tematica Reglementări privind funcționarul public și funcția publică.

    5. Hotărârea de Guvern nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

      cu tematica Funcțiile principale și atribuțiile Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

    6. Ordonanța de urgență Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate.

      cu tematica Prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile

    7. Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență

      cu tematica Control, audit, nereguli, păstrarea documentelor.

    8. Regulamentul delegat (UE) 2021/2106 al Comisiei, din 28 septembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență prin stabilirea indicatorilor comuni și a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea și reziliența.

      cu tematica Monitorizarea și raportarea în cadrul proiectelor finanțate din fonduri europene

    9. Ordonanța de urgență Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

      cu tematica Instituțiile și organismele cu atribuții în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor acordate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.

    10. Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României din data de 03 noiembrie 2021 (CID)

      cu tematica Reforme și investiții aferente Componentelor 7 și 9.

    11. Hotărârea de Guvern nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

      cu tematica Managementul financiar al fondurilor europene aferente Mecanismului de redresare și reziliență

    12. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare

      cu tematica Finanțe publice

 

Atribuțiile prevăzute în fișa postului:

·       centralizează plăţile efectuate de către beneficiari în cadrul rapoartelor de progres pentru îndeplinirea jaloanelor şi ţintelor, care se transmit trimestrial la MIPE; 

·       transmite coordonatorului naţional situaţii privind sumele estimate a fi utilizate trimestrial, pentru proiectele finanţate din fonduri europene în cadrul PNRR, precum şi raportări centralizate privind efectuarea cheltuielilor realizate din fonduri europene pentru reformele şi investiţiile prevăzute în PNRR, respectiv a îndeplinirii jaloanelor şi ţintelor în cadrul reformelor şi investiţiilor asociate acestor fonduri, pe care le certifică; 

·       transmit eMF, centralizat, solicitările de fonduri, precum şi spre informare coordonatorului naţional; 

·       asigură managementul financiar al fondurilor europene aferente Mecanismului de redresare şi rezilienţă conform prevederilor cap. III din OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările și completările ulterioare;

·       asigură utilizarea sumelor din asistența financiară nerambursabilă și din împrumuturi, conform prevederilor OUG nr. 124/2021 cu modificările și completările ulterioare si HG nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările și completările ulterioare;

·       asigură angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor efectuate la nivelul reformelor/investiţiilor aferente PNRR;  

·       verifică cererile de transfer/cererile de transfer de fonduri, pe baza unei liste de verificare stabilite prin proceduri operaţionale;

·       transmite MIPE documentele suport necesare pentru elaborarea declaraţiei de management si a documentelor aferente, necesare pentru elaborarea si transmiterea cererii de plata la CE;

·       elaborează şi adoptă proceduri proprii de verificare şi control, adaptate la specificul intervenţiilor, împreună cu beneficiarii, pentru a asigura îndeplinirea obiectivelor şi a etapelor contractuale; 

·       asigură colectarea/introducerea datelor şi documentelor prin sistemul informatic al PNRR privind procesul de plată pentru proiectele finanţate în cadrul PNRR, pentru reformele şi investiţiile proprii;  

·       deduce ex-ante din cuantumul finanţării din fonduri europene veniturile nete aferente proiectelor generatoare de venit net care nu intră sub incidenţa ajutorului de stat, în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 124/2021; 

·       asigură arhivarea corespunzătoare, inclusiv în format electronic, a tuturor datelor/documentelor aferente procesului de implementare a acordurilor/contractelor/deciziilor/ordinelor de finanţare/acordurilor de implementare/convenţiilor de finanţare, în conformitate cu funcţiile, atribuţiile şi tipurile de documente specifice şi asigură accesul neîngrădit la acestea al entităţilor naţionale/europene cu atribuţii în verificarea, controlul şi auditarea fondurilor europene şi naţionale;

·       îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic referitoare la activitatea din cadrul DGGCPNRR și prevăzute de Regulamentul de Organizare și Funcționare, alte acte administrative ori normative incidente. 

Dispoziții generale privind desfășurarea concursului

Pentru înscrierea la concurs candidații vor transmite online la adresa de e-mail: resurseumane@research.gov.ro sau fizic la sediul ministerului, în perioada 27.03.2023 – 03.04.2023 aplicația care va conține următoarele documente:

 

a) formularul de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; Anexa nr. 3 din H.G. nr. 611/2008. Modelul formularului de înscriere

b) copia actului de identitate;

c) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;

d) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/ funcţiei sau pentru exercitarea profesiei.

Modelul orientativ al adeverinţei este prevăzut în Anexa nr. 2D din H.G. nr. 611/2008. Anexa menționată poate fi vizualizată accesând http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/95595

Adeverinţele care au un alt format trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa menționată mai sus şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/ funcţiile ocupată/ ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;

e) cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi obținut online prin www.ghiseul.ro sau www.hub.mai.gov.ro)

Acest document poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

În situaţia în care candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional;;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului de către medicul de familie al candidatului,
adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

g) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. Sunt exceptate de la obligaţia de a face declaraţia pe propria răspundere privind calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, persoanele care la data de 22 decembrie 1989 nu împliniseră vârsta de 16 ani;

h) curriculum vitae, modelul comun european; care poate fi vizualizat accesând

  Model CV Europass Romana FREE Download (curriculum.ro)

 

Copiile de pe actele de mai sus precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. Documentele depuse online vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității până la data probei eliminatorie de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației – 07.04.2023 ora 10.00.

 

În cazul în care există un candidat cu dizabilități, prin raportare la nevoile individuale, acesta poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

 

 

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante constă, în 5 etape succesive, după cum urmează:

a) selecţia dosarelor de înscriere – 04.04.2023

b) proba eliminatorie de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației, nivel mediu – 07.04.2023 ora 10.00

c) proba eliminatorie de testare a competențelor de limbă engleză, nivel mediu – 07.04.2023 ora 10.00

d) proba scrisă – 12.04.2023 ora 10.00

e) proba de interviu – se afișează la data publicării rezultatului la proba scrisă

 

Se vor prezenta la următoarea etapă doar candidaţii care promovează etapa/proba anterioară.

Selecția dosarelor se face pe baza verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, prin raportare la documentele din dosarul de înscriere la concurs.

Rezultatele selectării dosarelor de concurs se afișează cu mențiunea „admis” sau „respins”, însoțită de motivul respingerii dosarului, la sediul și pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.research.gov.ro

Procedurile de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației și de testare a competențelor lingvistice sunt afișate pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.research.gov.ro la rubrica CARIERĂ.

În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidatului.

 Criteriile de evaluare ale interviului sunt:

a) cunoștințe teoretice și/sau abilități practice
impuse de funcție;

b) capacitatea de analiză și sinteză;

c) motivația candidatului;

d) comportamentul în situații de criză

e) inițiativă și creativitate.

Se vor prezenta la proba interviului candidații care au obținut minimum 50 puncte la proba scrisă.

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unei funcţii publice vacante candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru aceeaşi funcţie publică, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

 Soluționarea contestațiilor:

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă, respectiv probă de interviu, candidații nemulțumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatului pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, www.research.gov.ro la rubrica CARIERĂ- Rezultate concurs.

După susținerea probelor suplimentare de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației, respectiv de testare a competențelor lingvistice, termenul de depunere a contestațiilor este de maxim 60 minute de la ora afișării rezultatului.

 

Contestatiile se depun la adresa de mail: resurseumane@research.gov.ro sau fizic la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 București.

 

Informații suplimentare se pot obține la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 București, et. 5, cam 510 – Serviciul Resurse Umane. dl. Mirea Marin, Consilier, 0213034195, resurseumane@research.gov.ro

 

Secretariatul comisiei de concurs:

1.     Mirea Marin – Consilier superior

2.     Ioniță Cristina – Consilier superior

Din aceeași categorie...

Sari la conținut