Skip to content

Acum răsfoiți categoria: "

"

S-a modificat calendarul pentru evaluarea și selecția instalațiilor și obiectivelor speciale de interes național în vederea actualizării listei aprobate prin hotărâre de guvern

Ca urmare a activităților complexe privind procesul de evaluare IOSIN, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării modifică calendarul pentru evaluarea instalațiilor cuprinse in lista aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.786 /2014, publicată în Monitorul Oficial partea I, nr. 690 din 22.09.2014 cu modificările și completările ulterioare. Noul calendar se regăsește mai jos. …

Rezultatele Etapei de Selecție a dosarelor de concurs organizat în data de 19.04.2023 (interviu) pentru ocuparea a 8 posturi contractuale vacante, în afara organigramei MCID

Rezultatele Etapei de Selecție a dosarelor de concurs organizat în data de 19.04.2023 (interviu) pentru ocuparea a 8 posturi contractuale vacante,  în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul proiectului de asistență tehnică “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/ SMIS2014+: 128087,…

Rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea a 3 posturi vacante de natură contractuală, în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, pentru o perioadă determinată, în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea şi Monitorizarea Reformelor şi Investiţiilor privind Transformarea Digitală - Task Force, cu interviu în data de 10.04.2023, ora 10:00

Nr. Crt. Post Nr. Dosar Punctaj acordat la interviu RezultatADMIS/RESPINS 1 Administrator baze de date 190569 50,83 RESPINS 2 Administrator baze de date 190594 84,50 ADMIS 9 Inginer de sistem în informatică (specialist interoperabilitate) 190567 50,83 RESPINS 10 Inginer de sistem în informatică (specialist interoperabilitate) 190605 57,00 RESPINS 13 Inginer…

Proiect Plan de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie la Compania Naționalǎ „Poșta Română” S.A.

Proiect Plan de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie la Compania Naționalǎ „Poșta Română” S.A.

Rezultatul probei suplimentare din data 07.04.2023, de testare a competențelor de limbă engleză, la concursul privind ocuparea a 10 posturi aferente funcţiilor publice vacante în cadrul Direcției Generale Gestiune și Coordonare PNRR din data 12.04.2023 (proba scrisă)

1 post consilier superior 3 posturi consilier principal 6 posturi consilier asistent Nr. crt. Post Nr. dosar Rezultatul                  ADMIS / RESPINS 1 Consilier, grad profesional principal (id post: 567563) 190615 RESPINS 2 Consilier, grad profesional principal (id post: 567595) 190624 ADMIS 3 Consilier, grad profesional asistent (id post: 567552) 190607 ADMIS…

Rezultatul probei suplimentare din data 07.04.2023, de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației la concursul privind ocuparea a 10 posturi aferente funcţiilor publice vacante în cadrul Direcției Generale Gestiune și Coordonare PNRR din data 12.04.2023 (proba scrisă)

1 post consilier superior3 posturi consilier principal6 posturi consilier asistent Nr. crt. Post Nr. dosar RezultatulADMIS / RESPINS 1 Consilier, grad profesional principal (id post: 567563) 190615 RESPINS 2 Consilier, grad profesional principal (id post: 567595) 190624 ADMIS 3 Consilier, grad profesional asistent (id post: 567552) 190607 ADMIS 4 Consilier,…

Rezultatul contestațiilor la selecția dosarelor depuse pentru concursul organizat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, pentru ocuparea a 3 posturi contractuale, până la finalul implementări PNRR, în cadrul Grupului Operativ pentru Implementarea și Monitorizarea Reformelor și Investițiilor privind Transformarea Digitală – Task Force, cu PROBA INTERVIU în data de 10.04.2023

Nr. Crt. Nr. Dosar Post Rezultatul ADMIS / RESPINS Motivarea Comisiei de soluționare a contestațiilor 1. 190569 Administrator baze de data ADMIS În urma întrunirii Comisiei de soluționare a contestațiilor, membrii acesteia au decis ca întrunește condițiile de concurs 2. 190626 Inginer de sistem în informatică ( specialist interoperabilitate) RESPINS…

Bibliotecile – HUB-uri de dezvoltare a competențelor digitale

Astăzi, la Biblioteca Central Universitară Carol I, a avut loc conferința de lansare a proiectului „Competențe digitale de bază pentru cetățenii români”, derulat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale.Proiectul este parte din Componenta 7. Transformare digitală, Investiția I17. Schema de finanțare pentru biblioteci…

Rezultatele selecției dosarelor depuse la concursul de recrutare organizat pentru două (2) funcții contractuale de execuție, consilier IA studii superioare în domeniul juridic, în cadrul Unității de Implementare a Reformelor PSF – UIRPSF

Nr. Crt. Nr. dosar Rezultatul selecției dosarelor Observații 1. 700113/04.04.2023 ADMIS Candidatul trebuie să prezinte în original toate documentele depuse* *Candidații se vor prezenta cu două ore înainte în sala de examen (12.04.2023 – 9:00), pentru verificarea documentelor originale și pentru susținerea probei scrise suplimentare de testare a competențelor lingvistice…
Sari la conținut