Skip to content

Rezultatele Etapei de Selecție a dosarelor de concurs organizat în data de 19.04.2023 (interviu) pentru ocuparea a 8 posturi contractuale vacante, în afara organigramei MCID

Rezultatele

Etapei de Selecție a dosarelor de concurs organizat în data de 19.04.2023 (interviu) pentru ocuparea a 8 posturi contractuale vacante,  în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul proiectului de asistență tehnică “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/ SMIS2014+: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019, astfel:


Expert monitorizare – 2 posturi cu 8 ore/zi la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București:

Postul vacant conform cererii privind

înscrierea la concurs

Candidatul care a depus

dosar de concurs

(număr înregistrare MCID- DGOIC)

Rezultatul

selecției

dosarelor de înscriere

 Motivul respingerii candidaturii

Data  prezentării

la proba interviu

Ora prezentării

la proba

interviu

Expert monitorizare 8 ore/zi

280/31.03.2023

ADMIS

19.04.2023

10:00-10:15

Expert monitorizare 8 ore/zi

282/31.03.2023

ADMIS

19.04.2023

10:15-10:30

Expert monitorizare 8 ore/zi

330/06.04.2023

RESPINS

Nu îndeplinește cerința – Cel puțin trei ani în specialitatea studiilor

Expert monitorizare 8 ore/zi

327/06.04.2023

RESPINS

Nu îndeplinește cerința – Cel puțin trei ani în specialitatea studiilor

 

Expert verificare achiziții 2 posturi cu 8 ore/zila sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București:

Postul vacant conform

cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus

dosar de concurs (număr înregistrare

MCID- DGOIC)

Rezultatul  selecției

dosarelor de înscriere

Motivul respingerii candidaturii

Data  prezentării

la proba interviu

Ora prezentării

la proba

interviu

Expert verificare achiziții 8 ore/zi

315/05.04.2023

ADMIS

19.04.2023

11:00-11:15

Expert verificare achiziții 8 ore/zi

320/05.04.2023

ADMIS

19.04.2023

11:15-11:30

 

Expert verificare financiară – 1 post cu 8 ore/zila sediul biroului regional Nord – Vest al MCID-DGOIC din Cluj – Napoca:

Postul vacant conform cererii privind  înscrierea la concurs

Candidatul care a depus

dosar de concurs (număr înregistrare MCID- DGOIC)

Rezultatul

selecției

dosarelor de înscriere

Motivul respingerii candidaturii

Data  prezentării la proba interviu

Ora prezentării

la proba

interviu

Expert verificare financiară 8 ore/zi

313/05.04.2023

ADMIS

19.04.2023

11:45-12:00

 

Expert verificare financiară – 1 post cu 4 ore/zila sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București:

Postul vacant conform cererii privind  înscrierea la concurs

Candidatul care a depus

dosar de concurs (număr înregistrare MCID- DGOIC)

Rezultatul

selecției

dosarelor de înscriere

Motivul respingerii candidaturii

Data  prezentării la proba interviu

Ora prezentării

la proba

interviu

Expert verificare financiară 4 ore/zi

283/31.03.2023

ADMIS

19.04.2023

10:30-10:45

Expert verificare financiară 4 ore/zi

314/05.04.2023

ADMIS

19.04.2023

12:00-12:15

Expert verificare financiară 4 ore/zi

325/06.04.2023

ADMIS

19.04.2023

12:15-12:30

Expert verificare financiară 4 ore/zi

329/06.04.2023

RESPINS

Nu îndeplinește cerința – Cel puțin trei ani în specialitatea studiilorExpert verificare financiară – 2 posturi cu 8 ore/zila sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București:

Postul vacant conform cererii privind  înscrierea la concurs

Candidatul care a depus

dosar de concurs (număr înregistrare MCID- DGOIC)

Rezultatul

selecției

dosarelor de înscriere

Motivul respingerii candidaturii

Data  prezentării la proba interviu

Ora prezentării

la proba

interviu

Expert verificare financiară 8 ore/zi

284/31.03.2023

ADMIS

19.04.2023

10:45-11:00

Expert verificare financiară 8 ore/zi

297/03.04.2023

ADMIS

19.04.2023

12:45-13:00

Expert verificare financiară 8 ore/zi

321/05.04.2023

ADMIS

19.04.2023

11:30-11:45

Expert verificare financiară 8 ore/zi

324/06.04.2023

ADMIS

19.04.2023

12:30-12:45

Expert verificare financiară 8 ore/zi

326/06.04.2023

ADMIS

19.04.2023

13:00-13:15

Expert verificare financiară 8 ore/zi

328/06.04.2023

RESPINS

Nu îndeplinește cerința – Cel puțin trei ani în specialitatea studiilor

Expert verificare financiară 8 ore/zi

331/06.04.2023

ADMIS

19.04.2023

13:15-13:30

Expert verificare financiară 8 ore/zi

332/06.04.2023

ADMIS

 

19.04.2023

13:30-13:45

Expert verificare financiară 8 ore/zi

336/07.04.2023

ADMIS

19.04.2023

13:45-14:00

 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Candidații nemulțumiți de rezultatul selecției dosarelor pot depune contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data publicării prezentului anunț la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare, camera 315 sau la adresa de e-mail: secretariat.dgoi@research.gov.ro sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Candidații declarați „ADMIȘI” ca urmare a selecției de dosare sunt invitați să se prezinte, în data de 19 aprilie 2023 la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21 – 25 sector 1, etaj 3, sala 301 începând cu ora 10:00 conform programării.

Candidații trebuie să aibă în posesia lor, pentru susținerea probei, buletinul, cartea de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii și cazierul judiciar în original, pentru cei ce au depus declarație pe propria răspundere.

Afișat, azi, 11.04.2023 pe site-ul www. research.gov.ro

Din aceeași categorie...

Sari la conținut