Skip to content

Consultare publică pentru consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programului Orizont Europa – I7 – Componenta 9 – PNRR

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a inițiat procedura de consultare publică în perioada 27.04 2023 – 15.05.2023 pentru Ghidul aplicantului pentru Componenta 9 Suport pentru Sectorul Privat, Cercetare, Dezvoltare și Inovare – Investiția 7 Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programului Orizont Europa, accesibil pe pagina oficială de internet AICI.

Investiția 7 Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programului Orizont Europa este parte a Componentei 9 având ca obiectiv: Suport pentru Sectorul Privat, Cercetare, Dezvoltare și Inovare prin sprijinirea întreprinderilor din România, în special întreprinderile mici și mijlocii, precum și organizațiile publice care desfășoară activități de cercetare, dezvoltare și inovare.

Obiectiv general este stimularea și susținerea participării cercetătorilor români la parteneriatele europene și misiunile CDI din Orizont 2020 și Orizont Europa, iar obiectivele specifice sunt:

✓Stimularea și susținerea participării cercetătorilor români la parteneriatele europene CDI din Orizont Europa;
✓Creșterea vizibilității României la nivel european și mondial în domeniul cercetării și inovării;
✓Consolidarea sistemului național de CDI prin intensificarea colaborării în cercetarea europeană de excelență;
✓Creșterea calității proiectelor cu participanți români la Orizont Europa, precum și a rolului jucat de către aceștia în viitoarele proiecte Orizont Europa;
✓Creșterea sustenabilității participării instituțiilor românești în proiecte cu finanțare internațională;
✓Susținerea financiară pentru activități complementare celor finanțate prin parteneriatele europene CDI cu componenta „green” sau „digital”.

În cadrul prezentului apel de proiecte, poate participa orice organizație de cercetare și întreprinderile cu activitate de cercetare din România care, la data lansării prezentului apel, derulează sau au derulat activitate de cercetare, dezvoltare și inovare în cadrul proiectelor finanțate prin parteneriatele europene pentru perioada de tranziție 2022-2023 din cadrul programelor-cadru de cercetare-dezvoltare-inovare Orizont 2020 și Orizont Europa – parteneriate  cofinanțate și parteneriate instituționalizate.

Alocarea financiară din fonduri PNRR aferentă prezentului apelului de proiecte este de 6 milioane EUR (29,695,800 echivalent în lei) și este asigurat[ din fondurile accesate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență al Uniunii Europene.

Finanțarea maximă acordată din fonduri PNRR pentru un proiect, identificator PNRR-III-C9-2023-I7-P1, este de maximum 300.000 EUR, echivalent în lei.

Un număr de până la  40 de proiecte vor fi finanțate cu un buget din fonduri PNRR.

Prezentul proiect de ghid are in vedere doar finanțarea proiectelor de tip parteneriat din cadrul investitei I7, iar eventualele propuneri de modificare sau completare a Ghidului vor fi transmise pe adresa de e-mail: pnrr@research.gov.ro.

Menționăm că prezentul document reprezintă o variantă actualizată a documentului prezentat în consultare publică în data de 30.06.2022 pe pagina oficială a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și are în vedere finanțarea exclusivă a proiectelor de tip parteneriat din cadrul I7–C9.

Din aceeași categorie...

Ministrul Bogdan Ivan s-a întâlnit cu delegația UNESCO aflată în vizită de lucru în România

Ministrul Bogdan Ivan s-a întâlnit cu delegația UNESCO aflată în vizită de lucru în România

    Bogdan Ivan, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, a primit, la începutul acestei săptămâni, o delegație UNESCO, în cadrul…
Finanțăm dezvoltarea competențelor digitale pentru 100.000 de români

Finanțăm dezvoltarea competențelor digitale pentru 100.000 de români

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de coordonator de reforme și investiții din Planul Național de Redresare și Reziliență…
Bogdan Ivan: „Noaptea Cercetătorilor Europeni ne oferă cadrul perfect pentru atragerea tinerilor către știință”

Bogdan Ivan: „Noaptea Cercetătorilor Europeni ne oferă cadrul perfect pentru atragerea tinerilor către știință”

În perioada 29-30 septembrie 2023, copiii și adulții din întreaga țară sunt invitați să descopere lumea extraordinară a științei prin…
Sari la conținut