Skip to content

Investiții lansate

Luni, 26.06.2023, ora 09.00, se va relansa apelul de proiecte aferent Investiției 8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare – Componenta 9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE din Planul Național de Redresare și Reziliență al României. – 23.06.2023 20:15

 

1. Ghidul aplicantului 2023;
2. Applicant’s Guide 2023 (varianta în lb.engleză);
3. OMCID 20763 – aprobare Ghidul aplicantului 2023;
4. Schema de ajutor de stat + OMCID 20465 de aprobare;
5. Anexele Ghidului aplicantului 2023 (în format editabil);
6. Annexes to Applicant’s Guide 2023 (în format editabil).
7. I8 Frequently Asked Questions. – 17.07.2023 11:00

 


Ghidul aplicantului – 06.06.2023 11:00

Stimați membri ai comunității științifice,

Avem plăcerea de a vă anunța că, în urma neutilizării întregii sume alocate, vom relansa în luna iunie apelulul de investiții I8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare.

Îi încurajăm pe toți cei interesați să participe și să beneficieze de oportunitatea de a obține finanțarea necesară pentru a-și transforma viziunea în realitate.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să urmăriți pagina Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

 Listă experți evaluatori – 29.12.2022 09:50


Lansări competiții

I5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență – 30.09.2022 19:45

1) OMCID 21480

2) Ghidul Aplicantului + Anexe RO

3) Anexe RO

4) OMCID 21451 – Schema Ajutor Stat

6) Descriere platforma proiecte

5) Manual identitate vizuală

6) I5 Frequently Asked Questions

 


Rezultatul procesului de selecție partener public – 21.11.2022 13:20

Rezultatul final al procesului de selecție partener public pentru evaluarea proiectelor depuse în cadrul Investiției 5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență – Componenta 9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare – Planul național de redresare și reziliență

Nr. Crt.

Nr. dosar

Observații

Rezultat final

1

192889/14.11.2022

Câștigător

 

Rezultatul procesului de selecție partener public pentru evaluarea proiectelor depuse în cadrul Investiției 5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență – Componenta 9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare – Planul național de redresare și reziliență – 17.11.2022 16:20

Nr. Crt.

Nr. dosar

Observații

Eligibil

Punctaj obținut

Rezultat

1.

192889/14.11.2022

Da

94,33

Admis


Anunț selecție partener public pentru evaluarea proiectelor depuse în cadrul Investiției I5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență – Componenta 9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare din cadrul Planului național de redresare și reziliență – 11.11.2022 15:10

Metodologie selecție

ANEXA 1 – Grila de evaluare a participantului

ANEXA 2 – Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea financiară

ANEXA 3 – Devizul cadru antecalcul

ANEXA 4 – Declarație consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Lista experți evaluatori – 26.05.2023 13:20

 

OMCID nr. 20547/05.05.2023 privind modificarea Ghidului aplicantului privind „Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare” din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Pilonul III, Componenta 9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Investiția 8, Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare, aprobat prin OMCID nr. 21366/14.09.2022 și modificat prin OMCID nr. 21695/15.11.2022 – 08.05.2023 17:18

 

Lansări competiții

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a prelungit perioada de depunere a proiectelor pentru Investiția 8 – PNRR – 16.11.2022 10:30

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a prelungit perioada de depunere a proiectelor de la data de 15.11.2022, ora 16.00, la data de 30.11.2022, ora 16.00, pentru apelul de proiecte „Investiția I8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare” din cadrul Pilonului III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice, Componenta C9. SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE.

Decizia de prelungire are caracter preventiv, venind în contextul asigurării tuturor premiselor necesare atingerii Țintei 284 din Componenta 9 – PNRR, care prevede ca 100 de proiecte conduse de cercetători internaționali să primească finanțare prin PNRR și să contribuie astfel la atragerea resurselor umane înalt calificate în dezvoltarea sistemului național de cercetare, dezvoltare și inovare.  Se dorește atingerea Țintei 284 astfel încât să nu fie prejudiciată întreaga Componenta 9 – PNRR, susținând totodată efortul pe care România și l-a asumat la nivel european, cât și național.

Până la data de 30.11.2022, ora 16.00, propunerile de proiecte care au fost deja încărcate în conturile din platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro pot fi retransmise, fiind la latitudinea utilizatorilor încărcarea unei noi propuneri de proiect.

Se asigură astfel, respectarea principiului transparenței, tratamentului egal și caracterul competitiv al apelului.

Ordinul MCID nr.21695/15.11.2022 – Prelungire calendar depunere Investiția 8 – 15.11.2022 15:50

 

I8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare – 15.09.2022 11:30

1) OMCID 21366

2) Ghidul Aplicantului+Anexe RO

3) Anexe I8 RO

4) OMCID 20465 – Schema Ajutor Stat

5) Contract Finantare

6) Descriere platforma proiecte

7) Manual identitate vizuala

8) I8 – Aplicant’s Guide

9) Annex 1 – Funding application-1

10) I8 Frequently Asked Questions


Rezultatul procesului de selecție partener public – 09.11.2022 14:10

Rezultatul final al procesului de selecție partener public pentru evaluarea proiectelor depuse în cadrul Investiției 8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate pentru activități de cercetare, dezvoltare, inovare – Componenta 9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare – Planul național de redresare și reziliență

Nr. Crt.

Nr. dosar

Observații

Rezultat final

1

192796/01.11.2022

Câștigător

 

Rezultatul procesului de selecție partener public pentru evaluarea proiectelor depuse în cadrul Investiției 8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate pentru activități de cercetare, dezvoltare, inovare – Componenta 9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare – Planul național de redresare și reziliență

Nr. Crt.

Nr. dosar

Observații

Eligibil

Punctaj obținut

Rezultat

1.

192796/01.11.2022

Da

96

Admis


Anunț selecție partener public pentru evaluarea proiectelor depuse în cadrul Investiției 8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate pentru activități de cercetare, dezvoltare, inovare – Componenta 9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare – Planul național de redresare și reziliență  – 27.10.2022 15:30

Metodologie selecție

ANEXA 1 – Grila de evaluare a participantului

ANEXA 2 – Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea financiară

ANEXA 3 – Devizul cadru antecalcul

ANEXA 4 – Declarație consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Listă experți evaluatori – 31.03.2023 09:50

Lansări competiții

NEW: Relansare competiție I10. Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM – EXCLUSIV REGIUNEA NORD-EST – 10.12.2022 21:35

1) OMCID 21790

2) Calendar relansare I10 – Regiunea Nord-Est

3) Ghidul Aplicantului + Anexe

4) Anexe (varianta editabilă)

5) Descriere platformă proiecte

6) Manual identitate vizuală

 

I10. Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM OMCID – 30.09.2022 19:30

1) OMCID 21481

2) Ghidul Aplicantului+Anexe RO

3) Anexe RO

4) Descriere platformă proiecte

5) Manual identitate vizuală

6) I10 Frequently Asked Questions

Rezultate finale

LISTA FINALĂ CU PROPUNERILE DE PROIECTE COMPLEXE ACCEPTATE LA FINANȚARE*

ID proiectDenumire proiectSolicitantMisiunePunctaj Final
7Competence Center for Climate Change Digital Twin for Earth forecasts and societal redressment: DTEClimateUniversitatea Politehnica BucureștiAdaptation to Climate Change86
2Înființarea și operaționalizarea unui Centru de competență pentru sănătatea solului și siguranță alimentarăUniversitatea Politehnica BucureștiA Soil Deal for Europe85
6NetZeRoCities – National Competence Centre and solutions for the development of Climate Neutral and Smart CitiesUniversitatea Politehnica din BucureștiClimate-Neutral and Smart Cities82
14Crearea, operaționalizarea și dezvoltarea Centrului Național de Competență în prevenirea cancerului (CNCC)Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-NapocaCancer83
18Integrated research and sustainable solutions to protect and restore Lower Danube Basin and coastal Black Sea ecosystems (ReSPonSE)Universitatea BucureștiRestore our Oceans and Waters84

*Bază legală: Conform pct. ”4.5. Rezultatele apelului de proiecte” din Ghidul Aplicantului I5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență – PNRR-III-C9-2022 – I5, aprobat prin OMCID nr. 21480/30.09.2022

 

LISTA DE REZERVĂ**

ID proiectDenumire proiectSolicitantMisiunePunctaj Final
3Dezvoltarea Centrului de Competență pentru Adaptarea Comunităților Locale la Schimbările Climatice prin parteneriate de tip public-privat în domeniul CDIUniversitatea Babeș Bolyai Cluj-NapocaAdaptation to Climate Change85
16Centru de competență operațional pentru implementarea Misiunii Sănătatea solului și alimentelor la nivel naționalInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOINDA Soil Deal for Europe84
5Soluții inovative și tehnologii replicabile și scalabile pentru transformare urbană sistemică și tranziție la neutralitate climaticăUniversitatea Babeș Bolyai Cluj-NapocaClimate-Neutral and Smart Cities81
10Research, Development and Innovation Cluster for Next-Level Smart Cities (ROCX)Școala Națională de Studii Politice și AdministrativeClimate-Neutral and Smart Cities78
9Early Cancer Detection and Personalized Oncological Treatment Based on artificial Intelligence and Liquid BiopsyInstitutul Regional de Oncologie IașiCancer76

**Bază legală: Conform pct. ”5.1. Contractarea proiectelor” din Ghidul Aplicantului I5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență – PNRR-III-C9-2022 – I5, aprobat prin OMCID nr. 21480/30.09.2022: ”În situația în care există fonduri disponibile ca urmare a necontractării sau diminuării bugetului propus pentru proiectele complexe acceptate la finanțare ori ca urmare a suplimentării bugetului alocat inițial apelului de proiecte, se va iniția negocierea şi contractarea proiectelor complexe cuprinse în lista de rezervă, în ordinea punctajului obținut, până la concurența sumei aprobate.”

LISTA FINALĂ CU PROPUNERILE DE PROIECTE ACCEPTATE LA FINANȚARE*

ID ProiectDenumire proiectSolicitantStatus
1Magnetic Field Assisted Visible Light Photocatalytic Water TreatmentInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Tehnică-IFT IașiAprobat
16Farm to cup: a multi-sited ethnography exploring new global inequalities through coffeeInstitutul Român de Știință și TehnologieAprobat
13Without God, with responsability. A Research Study on the secular Humanist movement’s pro-environmenUniversitatea Babeș-BolyaiAprobat
17On the Chronicles and Traces of great WAVES -Identification and Luminescence Dating of PalaeotsunamiUniversitatea Babeș-BolyaiAprobat
18The genetic evolution of human diversity in admixed South Asian and European populationsUniversitatea de Medicină și Farmacie CraiovaAprobat
19COSMOlogy RecOnstructed with advanced statistics and Machine learning techniquesUniversitatea Transilvania BrașovAprobat
22Grammars of Emotion: Shame and the Social Economy of Honour in Medieval Heroic LiteraturesFundația Noua EuropăAprobat
23CYBERMED – Cyber-medical solution for drug delivery systems using fractional calculusUniversitatea Tehnică din Cluj-NapocaAprobat

*Bază legală: Conform pct. 12. Procedura de depunere, evaluare și selecție a cererilor de finanțare din Ghidul Aplicantului pentru Investiția I9. Sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Skłodowska-Curie – PNRR-III-C9-2022 – I9, aprobat prin OMCID nr. 20968/26.07.2022.

LISTA FINALĂ CU PROPUNERILE DE PROIECTE ACCEPTATE LA FINANȚARE – 31.03.2023 09:50

 

ID proiect

Titlul proiectului

Regiune de dezvoltare

Solicitant

Punctaj

4

Centrul regional de Orientare și Consiliere în Cariera de Cercetător -București-Ilfov – de la educație preuniversitară la cercetare avansată

București-Ilfov

Universitatea din București

99

3

Centrul de orientare în cariera de cercetător – Regiunea de Nord-Vest

Nord-Vest

Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca

95

7

Centrul de orientare în cariera de cercetător – Regiunea Centru

Centru

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

93,65

9

Crearea și dezvoltarea Centrului de orientare, asociere și consiliere în cariera de cercetător pentru Regiunea de dezvoltare Nord-Est a României

Nord-Est

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

91,66

6

Centrul de Consiliere și Orientare în cariera de cercetător – Regiunea de Vest

Vest

Universitatea de Vest din Timișoara

91,61

1

Centrul de orientare în cariera de cercetător – Regiunea de Sud-Vest Oltenia

Sud-Vest

Universitatea din Craiova

88,5

2

Înființarea și dezvoltarea Centrului Regional Sud-Est pentru orientarea în cariera de cercetător – AD. AUGUSTA

Sud-Est

Universitatea Ovidius din Constanța

88

5

Centrul de Networking și Dezvoltare a Carierei în Cercetare în Regiunea Sud-Muntenia (CNDCSM)

Sud-Muntenia

Universitatea Valahia din Târgoviște

80

Bază legală: Conform pct. ”4.5. Rezultatele competiției” din Ghidul Aplicantului I10. Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM – PNRR-III-C9-2022-I10, aprobat prin OMCID nr. 21481/30.09.2022. 

 

 

LISTA PROPUNERILOR DE PROIECTE CU PUNCTAJUL STABILIT DUPĂ ANALIZA ȘI SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR – 06.03.2023 22:30

ID proiect

Titlul proiectului

Regiune de dezvoltare

Solicitant

Punctaj

1

Centrul de orientare în cariera de cercetător – Regiunea de Sud-Vest Oltenia

Sud-Vest

Universitatea din Craiova

88,5

2

Înființarea și dezvoltarea Centrului Regional Sud-Est pentru orientarea în cariera de cercetător – AD. AUGUSTA

Sud-Est

Universitatea Ovidius din Constanța

88

3

Centrul de orientare în cariera de cercetător – Regiunea de Nord-Vest

Nord-Vest

Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca

95

4

Centrul regional de Orientare și Consiliere în Cariera de Cercetător -București-Ilfov – de la educație preuniversitară la cercetare avansată

București-Ilfov

Universitatea din București

99

5

Centrul de Networking și Dezvoltare a Carierei în Cercetare în Regiunea Sud-Muntenia (CNDCSM)

Sud-Muntenia

Universitatea Valahia din Târgoviște

80

6

Centrul de Consiliere și Orientare în cariera de cercetător – Regiunea de Vest

Vest

Universitatea de Vest din Timișoara

91,61

7

Centrul de orientare în cariera de cercetător – Regiunea Centru

Centru

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

93,65

8*

Centru pentru creșterea Atractivității carierei, Recunoașterii și Internaționalizării talentelor în Spațiul European al Cercetării (ERA) – CARIERA

București-Ilfov

Universitatea Politehnica din București

97

9

Crearea și dezvoltarea Centrului de orientare, asociere și consiliere în cariera de cercetător pentru Regiunea de dezvoltare Nord-Est a României

Nord-Est

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

91,66

*Contestația nr. 3019/28.02.2023 înregistrată la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării cu nr. 700065/28.02.2023.

Bază legală: Conform pct. ” 4.5. Rezultatele competiției” din Ghidul Aplicantului I10. Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM – PNRR-III-C9-2022-I10, aprobat prin OMCID nr. 21481/30.09.2022.

 

 

LISTA PROPUNERILOR DE PROIECTE IERARHIZATE PE BAZA PUNCTAJELOR FINALE

 

ID proiect

Titlul proiectului

Regiune de dezvoltare

Solicitant

Punctaj

1

Centrul de orientare în cariera de cercetător – Regiunea de Sud-Vest Oltenia

Sud-Vest

Universitatea din Craiova

88,5

2

Înființarea și dezvoltarea Centrului Regional Sud-Est pentru orientarea în cariera de cercetător – AD. AUGUSTA

Sud-Est

Universitatea Ovidius din Constanța

88

3

Centrul de orientare în cariera de cercetător – Regiunea de Nord-Vest

Nord-Vest

Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca

95

4

Centrul regional de Orientare și Consiliere în Cariera de Cercetător -București-Ilfov – de la educație preuniversitară la cercetare avansată

București-Ilfov

Universitatea din București

99

8

Centru pentru creșterea Atractivității carierei, Recunoașterii și Internaționalizării talentelor în Spațiul European al Cercetării (ERA) – CARIERA

București-Ilfov

Universitatea Politehnica din București

97

5

Centrul de Networking și Dezvoltare a Carierei în Cercetare în Regiunea Sud-Muntenia (CNDCSM)

Sud-Muntenia

Universitatea Valahia din Târgoviște

80

6

Centrul de Consiliere și Orientare în cariera de cercetător – Regiunea de Vest

Vest

Universitatea de Vest din Timișoara

91,61

7

Centrul de orientare în cariera de cercetător – Regiunea Centru

Centru

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

93,65

9

Crearea și dezvoltarea Centrului de orientare, asociere și consiliere în cariera de cercetător pentru Regiunea de dezvoltare Nord-Est a României

Nord-Est

Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

91,66

Bază legală: Conform pct. ” 4.5. Rezultatele competiției” din Ghidul Aplicantului I10. Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM – PNRR-III-C9-2022-I10, aprobat prin OMCID nr. 21481/30.09.2022.

 

Rezultate preliminare

Lista propunerilor de proiecte complexe cu punctajul stabilit după analiza și soluționarea contestaţiilor – 28.12.2022 20:20

ID proiectDenumire proiectSolicitantMisiunePunctaj
1Establishment and operationalization of the Climate Change Competence CentreUniversitatea Aurel Vlaicu AradAdaptation to Climate Change74
3Dezvoltarea Centrului de Competență pentru Adaptarea Comunităților Locale la Schimbările Climatice prin parteneriate de tip public-privat în domeniul CDIUniversitatea Babeș Bolyai Cluj-NapocaAdaptation to Climate Change85
4Clădiri modulare adaptabile schimbărilor climaticeUniversitatea Politehnica TimișoaraAdaptation to Climate Change72
7Competence Center for Climate Change Digital Twin for Earth forecasts and societal redressment: DTEClimateUniversitatea Politehnica BucureștiAdaptation to Climate Change86
2Înființarea și operaționalizarea unui Centru de competență pentru sănătatea solului și siguranță alimentarăUniversitatea Politehnica BucureștiA Soil Deal for Europe85
8Healthy Soil – essential factor for food and environment quality (HealthySoil4Food)Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului BucureștiA Soil Deal for Europe66
16Centru de competență operațional pentru implementarea Misiunii Sănătatea solului și alimentelor la nivel naționalInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOINDA Soil Deal for Europe84
5Soluții inovative și tehnologii replicabile și scalabile pentru transformare urbană sistemică și tranziție la neutralitate climaticăUniversitatea Babeș Bolyai Cluj-NapocaClimate-Neutral and Smart Cities81
6NetZeRoCities – National Competence Centre and solutions for the development of Climate Neutral and Smart CitiesUniversitatea Politehnica din BucureștiClimate-Neutral and Smart Cities82
10Research, Development and Innovation Cluster for Next-Level Smart Cities (ROCX)Școala Națională de Studii Politice și AdministrativeClimate-Neutral and Smart Cities78
9Early Cancer Detection and Personalized Oncological Treatment Based on artificial Intelligence and Liquid BiopsyInstitutul Regional de Oncologie IașiCancer76
14Crearea, operaționalizarea și dezvoltarea Centrului Național de Competență în prevenirea cancerului (CNCC)Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-NapocaCancer83

Bază legală: Conform pct. ”4.5. Rezultatele apelului de proiecte” din Ghidul Aplicantului I5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență – PNRR-III-C9-2022 – I5, aprobat prin OMCID nr. 21480/30.09.2022

 

Investiția I5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență PNRR-III-C9-2022 – I5 – 23.12.2022 18:30

ID proiectDenumire proiectSolicitantMisiuneNotă Raport Final Evaluare
12Centrul de Competenta pentru prevenirea si eliminarea poluării apelor de interior din zona de vest a Mării Negre și Delta DunăriiUniversitatea Politehnica BucureștiRestore our Oceans and Waters73
13BlueAquaNet – Competence center for blue economy, pollution reduction, and inland & coastal ecosystems restoringInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția MediuluiRestore our Oceans and Waters73
18Integrated research and sustainable solutions to protect and restore Lower Danube Basin and coastal Black Sea ecosystems (ReSPonSE)Universitatea BucureștiRestore our Oceans and Waters84

Bază legală: Conform pct. ” 4.5. Rezultatele apelului de proiecte” din Ghidul Aplicantului I5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență – PNRR-III-C9-2022 – I5, aprobat prin OMCID nr. 21480/30.09.2022

 

Investiția I5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență PNRR-III-C9-2022 – I5 – 20.12.2022 18:55

ID

proiect

Denumire proiect

Solicitant

Misiune

Punctaj

5

Soluții inovative și tehnologii replicabile și scalabile pentru transformare urbană sistemică și tranziție la neutralitate climatică

Universitatea Babeș Bolyai Cluj-Napoca

Climate-Neutral and Smart Cities

81

6

NetZeRoCities – National Competence Centre and solutions for the development of Climate Neutral and Smart Cities

Universitatea Politehnica din București

Climate-Neutral and Smart Cities

82

10

Research, Development and Innovation Cluster for Next-Level Smart Cities (ROCX)

Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Climate-Neutral and Smart Cities

78

9

Early Cancer Detection and Personalized Oncological Treatment Based on artificial Intelligence and Liquid Biopsy

Institutul Regional de Oncologie Iași

Cancer

76

14

Crearea, operaționalizarea și dezvoltarea Centrului Național de Competență în prevenirea cancerului (CNCC)

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca

Cancer

83

Bază legală: Conform pct. 4.2. Procesul de evaluare din Ghidul Aplicantului I5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență – PNRR-III-C9-2022 – I5, aprobat prin OMCID nr. 21480/30.09.2022.

* Conform pct. 4.4. Contestații din Ghidul Aplicantului, directorii propunerilor de proiecte pot depune contestații în termen de 3 zile lucrătoare, după data publicării rezultatelor preliminare ale evaluării, la adresa: secretariat.psf@research.gov.ro. Contestațiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care candidatul le consideră neconforme cu precizările din Ghidul Aplicantului. Contestațiile nu pot avea ca obiect punctajele și comentariile evaluatorilor.

 

Investiția I5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență PNRR-III-C9-2022 – I5 – 19.12.2022 20:50

ID proiectDenumire proiectSolicitantMisiunePunctaj
1Establishment and operationalization of the Climate Change Competence CentreUniversitatea Aurel Vlaicu AradAdaptation to Climate Change74
3Dezvoltarea Centrului de Competență pentru Adaptarea Comunităților Locale la Schimbările Climatice prin parteneriate de tip public-privat în domeniul CDIUniversitatea Babeș Bolyai Cluj-NapocaAdaptation to Climate Change82
4Clădiri modulare adaptabile schimbărilor climaticeUniversitatea Politehnica TimișoaraAdaptation to Climate Change72
7Competence Center for Climate Change Digital Twin for Earth forecasts and societal redressment: DTEClimateUniversitatea Politehnica BucureștiAdaptation to Climate Change86
2Înființarea și operaționalizarea unui Centru de competență pentru sănătatea solului și siguranță alimentarăUniversitatea Politehnica BucureștiA Soil Deal for Europe85
8Healthy Soil – essential factor for food and environment quality (HealthySoil4Food)Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului BucureștiA Soil Deal for Europe66
16Centru de competenta operational pentru implementarea Misiunii Sanatatea solului si alimentelor la nivel nationalInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială ECOINDA Soil Deal for Europe84
12Centrul de Competenta pentru prevenirea si eliminarea poluării apelor de interior din zona de vest a Mării Negre și Delta DunăriiUniversitatea Politehnica BucureștiRestore our Oceans and Waters73
13BlueAquaNet – Competence center for blue economy, pollution reduction, and inland & coastal ecosystems restoringInstitutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția MediuluiRestore our Oceans and Waters73
18Integrated research and sustainable solutions to protect and restore Lower Danube Basin and coastal Black Sea ecosystems (ReSPonSE)Universitatea BucureștiRestore our Oceans and Waters84

Bază legală: Conform pct. 4.2. Procesul de evaluare din Ghidul Aplicantului I5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență – PNRR-III-C9-2022 – I5, aprobat prin OMCID nr. 21480/30.09.2022.

* Conform pct.4.4. Contestații  din Ghidul Aplicantului, directorii propunerilor de proiecte pot depune contestaţii în termen de 3 zile lucrătoare, după data publicării rezultatelor preliminare ale evaluării, la adresa: secretariat.psf@research.gov.ro. Contestaţiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care candidatul le consideră neconforme cu precizările din Ghidul aplicantului. Contestaţiile nu pot avea ca obiect punctajele şi comentariile evaluatorilor.

** Având în vedere prevederile aferente Jalonului 280 – I5. Instituirea și operaționalizarea centrelor de competențe, comptetitia se realizează exclusiv la nivelul misiunilor. Astfel încât, termenele stabilite în ghidul solicitantului vor curge de la momentul finalizării etapelor de evaluare. Pentru misiunile Climate-Neutral and Smart Cities și Cancer rezultatele evaluării vor fi publicate în perioada imediat următoare, cu respectarea îndeplinirii Jalonului 280 – I5. Instituirea și operaționalizarea centrelor de competențe.”

NEW: Investiția I10. Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM, PNRR-III-C9-2022-I10 – 23.02.2023 16:50

 

ID proiect

Titlul proiectului

Regiune de dezvoltare

Solicitant

Punctaj

1

Centrul de orientare în cariera de
cercetător – Regiunea de Sud-Vest Oltenia

Sud-Vest

Universitatea din Craiova

88,5

2

Înființarea și dezvoltarea Centrului
Regional Sud-Est pentru orientarea în cariera de cercetător – AD. AUGUSTA

Sud-Est

Universitatea Ovidius din Constanța

88

3

Centrul de orientare în cariera de
cercetător – Regiunea de Nord-Vest

Nord-Vest

Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca

95

4

Centrul regional de Orientare și Consiliere în Cariera de Cercetător -București-Ilfov – de la educație
preuniversitar
ă la
cercetare avansat
ă

București-Ilfov

Universitatea din București

99

5

Centrul de Networking și Dezvoltare a Carierei în Cercetare în Regiunea Sud-Muntenia
(CNDCSM)

Sud-Muntenia

Universitatea Valahia din Târgoviște

80

6

Centrul de Consiliere și Orientare în cariera de cercetător
– Regiunea de Vest

Vest

Universitatea de Vest din Timișoara

91,61

7

Centrul de orientare în cariera de
cercetător – Regiunea Centru

Centru

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

93,65

8

Centru pentru creșterea
Atractivității carierei, Recunoașterii și Internaționalizării talentelor în
Spațiul European al Cercetării (ERA) – CARIERA

București-Ilfov

Universitatea Politehnica din București

97

9

Crearea și
dezvoltarea Centrului de orientare, asociere și consiliere în cariera de
cercetător pentru Regiunea de dezvoltare Nord-Est a României

Nord-Est

Universitatea
Ștefan cel Mare din Suceava

91,66

Bază legală: Conform pct. ”4.4. Contestații” din Ghidul Aplicantului I10. Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM – PNRR-III-C9-2022-I10, aprobat prin OMCID nr. 21481/30.09.2022: ”Directorii propunerilor de proiecte pot depune contestații în termen de 3 zile lucrătoare, după data publicării rezultatelor preliminare ale evaluării, la adresa: secretariat.psf@research.gov.ro. Contestațiile pot avea ca obiect exclusiv viciile de procedură pe care candidatul le consideră neconforme cu precizările din Ghidul aplicantului. Contestațiile nu pot avea ca obiect punctajele și comentariile evaluatorilor.”

 

Rezultate finale privind eligibilitatea și conformitatea administrativă

În conformitate cu Ghidul Aplicantului, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării publică astăzi, 30.11.2022, rezultatele privind eligibilitatea și conformitatea administrativă pentru Investiția I5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență, PNRR-III-C9-2022 – I5. – 30.11.2022 13:00

Rezultate Eligibilitate I5

Bază legală: Conform pct. ”4.1. Verificarea eligibilității și a conformității administrative” din Ghidul Aplicantului I5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență, PNRR-III-C9-2022 – I5, aprobat prin OMCID nr. 21480/30.09.2022.

 

NEW: În conformitate cu relansarea competiției I10. Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM – exclusiv pentru Regiunea Nord-Est, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării publică astăzi, 09.02.2023, rezultatele finale privind eligibilitatea și conformitatea administrativă pentru Investiția I10 – PNRR-III-C9-2022 – I10 – 09.02.2023 16:10

Rezultate Eligibilitate I10

 

 

În conformitate cu Ghidul Aplicantului, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării publică astăzi, 16.12.2022, rezultatele privind eligibilitatea și conformitatea administrativă pentru Investiția I10. Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM OMCID, PNRR-III-C9-2022 – I10. – 16.12.2022 10:00

Rezultate Eligibilitate I10

 

Rezultate Eligibilitate I8 după contestații

Rezultate Eligibilitate I8

*5.1 Verificarea eligibilității, din ghidul solicitantului aprobat prin OMCID nr. 21366/14.09.2022, cu modificarile si completarile ulterioare

Propunerile de proiecte primite sunt verificate de către personalul Unității de Implementare a Reformelor PSF (UIRPSF)/MCID, pentru a se asigura că toate criteriile de eligibilitate sunt îndeplinite atât de instituția gazdă, cât și de directorul de proiect. Lista cu propunerile de proiecte eligibile va fi afișată pe pagina web https://www.mcid.gov.ro/. Contestațiile referitoare la îndeplinirea criteriilor de eligibilitate se pot transmite, prin e-mail, la adresa secretariat.psf@research.gov.ro, într-un interval de 3 zile lucrătoare, până la ora 16:00, ora României, de la data afișării rezultatelor. Dacă, pe parcursul sau după finalizarea fazei de evaluare, se constată nerespectarea vreunuia dintre criteriile de eligibilitate, propunerea de proiect va fi declarată neeligibilă și va fi exclusă din competiție.

 

Rezultate preliminare privind eligibilitatea și conformitatea administrativă

În conformitate cu Ghidul Aplicantului, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării publică astăzi, 22.11.2022, rezultatele preliminare privind eligibilitatea și conformitatea administrativă pentru propunerile de proiecte din cadrul Investiției 5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență, PNRR-III-C9-2022 – I5. – 22.11.2022 17:35

Rezultate preliminare Eligibilitate I5

Bază legală: Conform pct. ”4.1. Verificarea eligibilității și a conformității administrative” din Ghidul Aplicantului I5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență – PNRR-III-C9-2022 – I5, aprobat prin OMCID nr. 21480/30.09.2022.

 

Erată – Se rectifică statusul proiectului aflat la poziția nr. 9 în tabelul centralizator afișat pe site-ul MCID în data de 10.01.2022 – Investiția 8, din ”Eligibil” în Neeligibil” în conformitate cu Notificarea nr. 710034/20.12.2022 transmisă solicitantului prin intermediul platformei coordonare.pnrr.gov.ro.

Nr. crt.Nume proiectSolicitantNr. ordineStatus
9Novel Materials for energy and sensors applications (NESA)INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MICROTEHNOLOGIE – IMT BUCURESTI152NEELIGIBIL

 

NEW: Rezultate preliminare* I8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare, PNRR-III-C9-2022 – I8 – 21.12.2022 21:10

Rezultate preliminare Eligibilitate I8

Bază legală: Conform subcapitolului 5.1 Verificarea eligibilității din Ghidul Aplicantului I8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare, PNRR-III-C9-2022 – I8, aprobat prin OMCID nr. 21366/14.09.2022.

Conform aceluiași subcapitol 5.1 Verificarea eligibilității: ”Dacă, pe parcursul sau după finalizarea fazei de evaluare, se constată nerespectarea vreunuia dintre criteriile de eligibilitate, propunerea de proiect va fi declarată neeligibilă și va fi exclusă din competiție.”

*În cadrul competiției I8 au fost înregistrate 295 de proiecte în platforma https://proiecte.pnrr.gov.ro/. Dintre acestea, 52 de proiecte sunt redepuneri, rezultatele preliminare publicându-se pentru 243 de proiecte.

 

NEW: În conformitate cu relansarea competiției I10.Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt
centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM – exclusiv pentru Regiunea Nord-Est, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării publică astăzi, 02.02.2023, rezultatele preliminare privind eligibilitatea și conformitatea  administrativă pentru Investiția I10 – PNRR-III-C9-2022 – I10. – 02.02.2023 16:20

Rezultate preliminare Eligibilitate I10

 


În conformitate cu Ghidul Aplicantului, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării publică astăzi, 29.11.2022, rezultatele preliminare privind eligibilitatea și conformitatea administrativă pentru propunerile de proiecte din cadrul Investiției 10. Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM OMCID, PNRR-III-C9-2022 – I10. – 29.11.2022 15:24

Rezultate preliminare Eligibilitate I10

Bază legală: Conform pct. ”4.1. Verificarea eligibilității și a conformității administrative” din Ghidul Aplicantului I10. Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM – PNRR-III-C9-2022-I10, aprobat prin OMCID nr. 21481/30.09.2022.

Instrucțiunea nr. 20534 din 03.05.2023 privind modificarea Instrucțiunii nr. 20480/13.04.2023 privind realizarea Raportului de progres de către beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul apelului de proiecte PNRR-III-C9-2022 – I5 – 03.05.2023 17:30

„Atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare”

„Acordare granturi pentru posesorii de certificate de excelență Marie Sklodowska Curie”

Ghidul aplicantului 2023 – I7. Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programului Orizont Europa – 27.04.2023 20:30

Perioada de consultare publică: 27.04 2023 – 15.05.2023. Eventualele propuneri de modificare sau completare a ghidului vor fi transmise pe adresa de e-mail pnrr@research.gov.ro .

 

 

Metodologie de selecție – a unui partener public pentru evaluarea proiectelor depuse în cadrul Investiției 8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate pentru activități de cercetare, dezvoltare, inovare Componenta 9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare din cadrul Planului național de redresare și reziliență – 05.10.2022 15:53

Ghidul aplicantului 2022 – I7. Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programului Orizont Europa – 30.06.2022 19:20

Ghidul aplicantului 2022 – I6. Dezvoltarea programelor de mentorat Orizont Europa – 03.06.2022 19:20

Ghidul aplicantului 2022 – I5. Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență – 24.05.2022 19:30

Ghidul aplicantului 2022 – I10. Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carrieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM – 23.05.2022 18:10

Ghidul aplicantului 2022 – I9. Sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Skłodowska-Curie – 31.03.2022 19:30

Ghidul aplicantului 2022 – I8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare – 31.03.2022 19:30

 

Sari la conținut