Skip to content

Investiția 17 „Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale”

Descriere

Luni, 12.12.2022, ora 9:00, a fost lansat în platforma proiecte.pnrr.gov.ro (PNRR/2022/C7/MCID/I17/Apel necompetitiv – Finanțarea bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale) apelul de proiecte aferent finanțării bibliotecilor pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale.

Acest apel face parte din PNRR – INVESTIȚIA I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale – COMPONENTA 7 Transformarea digitală – Operațiunea D. Competențe digitale, Capital Uman și utilizarea Internetului și este gestionat de către Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de agenție de implementare a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – coordonator de reforme și/sau investiții.

Calendar

12 Decembrie, 2022
Lansare apel
12 Decembrie, 2022
Martie 2023
Depunere proiecte
Martie 2023
30 Mai 2023
Evaluare, selecție și contractare
30 Mai 2023
30 Mai 2023 - 30 Iunie 2026
Implementare
30 Mai 2023 - 30 Iunie 2026

Perioada pentru depunere a proiectului este de 90 de zile calendaristice de la lansarea apelului, respectiv până la data de 13.03.2023, ora 17:00.

Durata/perioada de implementare a proiectului

Perioada de implementare a unui proiect (inclusiv realizarea cheltuielilor și depunerea cererilor de rambursare) va începe odată cu semnarea contractului și se va finalizează cel târziu la data de 30 iunie 2026 (termen limită pentru finalizarea activității de formare).

Obiectivele

Obiectivul general al apelului de proiecte: îmbunătățirea competențelor digitale de bază ale comunităților cu acces limitat la formare digitală și ale grupurilor marginalizate.

Obiectivele specifice ale apelului de proiecte:

 1. Renovare (inclusiv extindere) și echipare cu calculatoare și echipamente tehnice pentru 5 sedii centrale de biblioteci județene, ce vor fi transformate în huburi de dezvoltare a competențelor digitale;
 2. Renovare (inclusiv extindere) și echipare cu calculatoare și echipamente tehnice pentru 100 biblioteci rurale, municipale (inclusiv județene*) sau orășenești, ce vor fi transformate în huburi de dezvoltare a competențelor digitale;
 3. Schimbare/modernizare echipamente informatice în 1030 de biblioteci;
 4. Dezvoltarea competențelor de bază, cum ar fi alfabetizarea digitală, comunicarea, educația în domeniul mass-mediei, crearea de conținut digital, securitatea digitală și educația antreprenorială digitală, ale unui număr de 100.000 de cetățeni din comunități defavorizate.

Tipul apelului de proiecte: necompetitiv cu termen limită de depunere

*Conform Art. 27, alin. (3) din Legea bibliotecilor nr. 334 din 31 mai 2002, care prevede ca ,,Bibliotecile județene îndeplinesc și rolul de biblioteci municipale în municipiul reședință de județ.”

Solicitanți eligibili

 • Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT județ);

 • Consorții/parteneriate formate din solicitanții menționați mai sus (în calitate de lideri) și bibliotecile județene/municipale/orășenești/rurale (din județ) și/sau autoritățile publice locale pentru bibliotecile de pe raza unității administrativ-teritoriale;

 • Consorțiul/parteneriatul format dintre Municipiul București/Biblioteca Metropolitană București, Consiliul Județean Ilfov și bibliotecile municipale/orășenești/rurale (din județ) și/sau autoritățile publice locale pentru bibliotecile de pe raza unității administrativ-teritoriale. Structura parteneriatului va fi stabilită la nivelul cererii de finanțare.

Vor fi acceptate:
 • maxim câte un proiect pentru fiecare județ (mai puțin de către Consiliul Județean Ilfov) având ca solicitant unic sau lider Consiliul Județean;
 • un proiect pentru consorțiul de la litera c).
În total vor fi finanțate 41 de proiecte.

Buget estimativ

0 euro
0 RON
*la cursul InforEuro valabil pentru luna noiembrie 2022, de
1 EUR = 4.9189 RON

din care 3.000.000 euro, respectiv 14.756.700 lei fără TVA – finanțare PNRR vor fi alocați către Banca Mondială pentru realizarea acțiunilor specifice din activitatea 3.

Valori maxime per proiect

0 euro
pentru un proiect ce conține toate cele 4 obiective specifice
0 euro
pentru un proiect ce conține ultimele 3 obiective specifice individuale, obligatoriu de realizat

Tipuri de activități eligibile

Fiecare solicitant poate solicita finanțare pentru următoarele obiective specifice individuale/ pe proiect (ultimele 3 obiective fiind obligatorii de realizat):
 1. Renovare/modernizare (inclusiv extindere) sediu central de bibliotecă județeană și echipare cu calculatoare și echipamente tehnice, pentru a fi transformată în hub de dezvoltare a competențelor digitale (vor fi maxim 5 proiecte finanțate)
 2. Renovare/modernizare (inclusiv extindere) pentru minim 3 biblioteci: rurale, municipale (inclusiv județene) sau orășenești și echipare cu calculatoare și echipamente tehnice, pentru a fi transformate în huburi de dezvoltare a competențelor digitale. *Din cele 3 biblioteci este obligatoriu ca minim 1 să fie din zona rurală
 3. Achiziție/modernizare echipamente informatice pentru minim 26 de biblioteci. *Din cele 26 biblioteci este obligatoriu ca minim 8 să fie din zona rurală
 4. Dezvoltarea competențelor de bază, cum ar fi alfabetizarea digitală, comunicarea, educația în domeniul mass-mediei, crearea de conținut digital, securitatea digitală și educația antreprenorială digitală, ale unui număr de 2.500 de cetățeni din comunități defavorizate.

Vă recomandăm ca până la data limită de depunere a cererilor de finanţare în cadrul prezentului apel de proiecte să consultaţi periodic paginile de internet https://www.research.gov.ro și https://oipsi.gov.ro și pentru a urmări eventualele modificări/interpretări ale condiţiilor specifice, precum și alte comunicări / clarificări pentru accesarea fondurilor europene aferente PNRR.

Sari la conținut