Skip to content

Anunț privind organizarea selecției a trei membri pentru Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării cu atribuţii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării demarează procesul de selecție a trei membri pentru Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare, organism consultativ, fără personalitate juridică.

 

 

Cei trei membri care urmează să fie selectați vor face dovada că provin dintr-o universitate, dintr-un institut de cercetare sau reprezintă mediul privat.

 

Selecția se face pentru cele două comisii permanente de specialitate ale Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, după cum urmează:

 

2 poziții în cadrul Comisiei 4 – Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu şi securitate – o poziție pentru reprezentant din mediul privat, o poziție pentru reprezentant din institutele de cercetare;

 

1 poziție în cadrul Comisiei 6 – Științe umaniste, patrimoniu și identitate culturală – pentru reprezentant din mediul universitar.

 

 

Condițiile generale și specifice privind selecția celor trei membri pentru Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare, documentele pentru dosarul de concurs, atribuțiile generale ale postului, precum și modelele de Scrisoare de intenție, declarații, CV, fișa de înscriere, se regăsesc în Anexa la Ordinul MCID nr. 385/06.08.2021 privind aprobarea Metodologiei privind selecţia membrilor CCCDI al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării cu atribuţii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, dosarul de concurs va cuprinde și declarația prevăzută în Anexa la Ordinul MCID nr. 20239/2023 privind condițiile de etică ale membrilor organismelor consultative ale Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării.

 

 

Dosarele se depun în format pdf. la adresa de e-mail secretariat.cccdi@research.gov.ro sau în format fizic la Registratura Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București. Dosarele transmise în format electronic nu vor depași limita de 6 Mb; dosarele a căror dimensiune depășește limita de 6 Mb vor fi transmise prin we-transfer sau prin intermediul altor platforme similare, la adresa de e-mail indicată mai sus.

 

Termenul limită de depunere a dosarelor de concurs este 15 septembrie 2023.

 

Rezultatele procesului de selecție se afișează pe site-ul MCID, www.research.gov.ro.

 

Calendar

01 septembrie 2023 – publicarea anunțului pe site-ul MCID privind procedura de selecție

15 septembrie 2023 – data limită de înscriere

18 septembrie 2023 – etapa I de selecție – analiza dosarelor

18 septembrie 2023 – publicarea rezultatelor etapei I

19 septembrie 2023 – data limită de depunere a contestațiilor

20 septembrie 2023 – analizarea contestațiilor

20 septembrie 2023 – publicarea rezultatelor analizei contestațiilor și a rezultatelor etapei I de selecție

25 septembrie 2023 – etapa a II-a, susținerea interviului cu candidații declarați „admis” la etapa I

26 septembrie 2023 – afișarea rezultatelor etapei a II-a

26 septembrie 2023 – afișarea rezultatelor finale în urma procedurii de selecție.

 

 

OMCID_385_2021_Anexa

OMCID_20239_2023_conditii etica

OMCID1_21041_29.08.2023_AN

 

Din aceeași categorie...

Sari la conținut