Skip to content

Legislația sistemului de cercetare

11.04.2022

Legea privind liberul acces la informațiile de interes public - (Legea 544/ 2001)

11.04.2022

Principiile ce rezultă din jurisprudenţa CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debiotr public.

11.04.2022

Principiile ce rezultă din jurisprudenţa CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debiotr public.

Legislaţia aferentă UEFISCDI

11.04.2022

Legea privind liberul acces la informațiile de interes public - (Legea 544/ 2001)

11.04.2022

Principiile ce rezultă din jurisprudenţa CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debiotr public.

11.04.2022

Principiile ce rezultă din jurisprudenţa CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debiotr public.

11.04.2022

Legea privind liberul acces la informațiile de interes public - (Legea 544/ 2001)

11.04.2022

Principiile ce rezultă din jurisprudenţa CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debiotr public.

11.04.2022

Principiile ce rezultă din jurisprudenţa CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debiotr public.

Planul național de cercetare-dezvoltare și inovare

Regulamente şi componenţă Consilii Știinţifice

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS)

Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare (CCCDI)

Consiliul Naţional pentru Transfer Tehnologic şi Inovare (CNTTI)

Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI)

11.04.2022

Principiile ce rezultă din jurisprudenţa CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debiotr public.

Legislaţia generală a cercetării

11.04.2022

Legea privind liberul acces la informațiile de interes public - (Legea 544/ 2001)

11.04.2022

Principiile ce rezultă din jurisprudenţa CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debiotr public.

11.04.2022

Principiile ce rezultă din jurisprudenţa CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debiotr public.

11.04.2022

Legea privind liberul acces la informațiile de interes public - (Legea 544/ 2001)

11.04.2022

Principiile ce rezultă din jurisprudenţa CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debiotr public.

11.04.2022

Principiile ce rezultă din jurisprudenţa CEDO în cauzele privind neexecutarea hotărârilor judecătoreşti pronunţate împotriva unui debiotr public.

Sari la conținut