Skip to content

Se simplifică și se îmbunătățesc procedurile de evaluare și acreditare a entităților din infrastuctura de inovare si transfer tehnologic

Executivul a aprobat în ședința de astăzi proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea, funcţionarea, evaluarea şi acreditarea entităților din infrastructura de inovare şi transfer tehnologic, precum şi modalitatea de susținere a acestora, inițiat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID)

Actul normativ vine ca o necesitate a reformei structurale a sistemului național de cercetare și inovare inclusiv prin dezvoltarea unei legislații favorabile transferului rezultatelor CDI în mediul economic, prin abrogarea vechii Hotărâri a Guvernului nr. 406/2003. Se va asigura astfel un cadru legislativ actualizat, simplificat și corelat cu nevoile mediului de cercetare și economic din România.

Inovarea și transferul tehnologic sunt ingrediente cheie pentru rețeta noului model de creștere a economiei românești. Prin actul normativ adoptat astăzi, reușim modernizarea unei legislații care datează de acum 20 de ani. Principiile care au ghidat acest demers au fost simplificarea și accelerarea procedurilor, digitalizarea, stimularea inovării și a transferului în economie a rezultatelor cercetării. Prin parteneriat între entități din mediul academic, public și privat, România Viitorului are potențialul de a pune în valoare și de a aduce împreună mințile românești”, a declarat Sebastian Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

Actul normativ adoptat astăzi susține creșterea relevanței și rolului pe care îl au entitățile de inovare și transfer tehnologic pentru economie și societate, precum și intensificarea cooperării dintre mediul economic și actorii relevanți din sistemul național de CDI prin susținerea transferului tehnologic în acord cu domeniile de specializare inteligentă identificate la nivel regional/național, în sinergie cu Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2021-2027 și Planul Național CDI 2022-2027.

Printre îmbunătățirile semnificative în procesul de gestionare a relației cu entitățile care solicită acreditarea, menționăm:
– reglementarea solicitării, de către MCID, a certificatului de înregistrare fiscală a solicitantului de la organul competent;
– reducerea birocrației și digitalizare prin: eliminarea obligativității depunerii dosarului de acreditare în format fizic și introducerea ca modalitate exclusivă de depunere a dosarului prin mijloace electronice; introducerea posibilității de raportare, verificare și monitorizare prin mijloace electronice;
– reducerea poverii administrative prin: eliminarea etapei de autorizare provizorie și reducerea numărului de documente necesare pentru prelungirea perioadei de acreditare;
– numărul de misiuni de verificare pentru care solicitantul acoperă costurile a fost limitat la maximum 5 pentru întreaga perioadă de acreditare.
– stabilirea unei singure perioade minime de 5 ani pentru folosirea spațiului în care își desfășoară activitatea entitatea, față de o perioadă minimă de 10 ani pentru incubatoarele tehnologice şi de afaceri și de 5 ani pentru alte entități ale infrastructurii.
– reglementarea posibilității prelungirii perioadei de acreditare și a valabilității titlului de entitate a infrastructurii ReNITT pentru o perioadă de 5 ani într-o manieră simplificată și accelerată.
– reducerea perioadei de evaluare și verificare în vederea acreditării, prin parcurgerea a 2 etape, față de 4 etape, în prezent.

De asemenea, Hotărârea de Guvern își propune creșterea gradului de precizie și claritate cu privire la domeniile de activitate pentru care se solicită acreditarea, prin clarificarea rolului fiecărui tip de entitate prin circumscrierea sferei de activitate și precizarea categoriilor de servicii specifice, precum și precizarea explicită a numărului maxim permis de domenii pentru care se acordă acreditarea și corelarea acestora cu domeniile de specializare inteligentă stabilite prin Strategia Națională pentru Cercetare Dezvoltare Inovare și Specializare Inteligentă.

Din aceeași categorie…

MCID a organizat conferința de prezentare a programului Nucleu

MCID a organizat conferința de prezentare a programului Nucleu

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”…
Finanțăm cu 50 de milioane de lei transformarea digitală a 1000 de primării și consilii județe

Finanțăm cu 50 de milioane de lei transformarea digitală a 1000 de primării și consilii județe

La propunerea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), Guvernul României a aprobat în ședința de astăzi actul normativ pentru finanțarea…
România a aderat la Proiectul European pentru Infrastructura de Date Genomice

România a aderat la Proiectul European pentru Infrastructura de Date Genomice

România este parte a Proiectului European pentru Infrastructura de Date Genomice (GDI), o etapă importantă în consolidarea capacităților țării noastre…

Sari la conținut