Skip to content

Rezultatul procesului de evaluare și selecție a cererilor de finanțare depuse în cadrul competiției de acordare a Burselor de Cercetare prin programul „Henri Coandă“

Ca urmare a procesului de evaluare științifică și selecție a cererilor de finanțare pentru acordarea Burselor de Cercetare din cadrul programului „Henri Coandă“, publicăm Lista cererilor de finanțare cu calificativul obținut.

Menționăm că în elaborarea prezentei liste s-a ținut cont de dispozițiile din HG nr. 1432/2022, raportat la dispozițiile art. 10 și 11 din Normele metodologice de acordare a finanțării burselor de cercetare, tipurile de cheltuieli eligibile, precum și modelele documentelor necesare depunerii, contractării și monitorizării burselor de cercetare prin Programul „Henri Coandă”, aprobate prin OMCID nr. 20.319 din 1 martie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 8 martie 2023.

De asemenea, conform art. 11, lit. (7) din Normele metodologice mai sus menționate:

(7) Sunt declarate câștigătoare primele 20 de proiecte, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut. Pragul minim este de 70 de puncte din 100”.

 

Lista cererilor de finanțare cu calificativul obținut:

Nr. Crt.

Numărul de înregistrare MCID al cererii de finanțare

Punctaj obținut

1

97/ 05.04.2023

70

2

101/ 06.04.2023

66,33

3

116/ 09.04.2023

75

4

123/ 10.04.2023

87

5

133/ 12.04.2023

98

6

136/ 12.04.2023

88

7

141/13.04.2023

96,67

8

144/ 13.04.2023

76,67

9

157/ 15.04.2023

96

10

159/ 15.04.2023

97

11

164/ 16.04.2023

79,33

12

169/ 16.04.2023

100

13

179/ 16.04.2023

70

14

180/ 16.04.2023

90,67

15

182/ 17.04.2023

86.33

16

183/ 17.04.2023

90

17

187 /17.04.2023

81,67

18

188/ 17.04.2023

95

19

190/ 17.04.2023

47

20

192/ 17.04.2023

81,33

21

200/ 17.04.2023

66

 

Contestațiile pot fi depuse prin email, în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor evaluării, conform calendarului competițional, la adresa bursePHC@research.gov.ro.

Din aceeași categorie...

A apărut noul număr al revistei InHouse

A apărut noul număr al revistei InHouse

Despre tribologie, știința din spatele a tot ceea ce facem și cea care joacă un rol critic într-o multitudine de…
S-a aprobat Ghidul Solicitantului ”Infrastructuri de cercetare dezvoltare - proiecte etapizate” și lansarea apelului de proiecte în cadrul POCIDIF 2021-2027, aferent Priorității 1, Acțiunea 1.6 Infrastructuri de CD – proiecte etapizate

S-a aprobat Ghidul Solicitantului ”Infrastructuri de cercetare dezvoltare - proiecte etapizate” și lansarea apelului de proiecte în cadrul POCIDIF 2021-2027, aferent Priorității 1, Acțiunea 1.6 Infrastructuri de CD – proiecte etapizate

    Autoritatea de Management pentru Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor…
S-a lansat apelul de proiecte privind sprijinul pentru implementarea de soluții de cercetare de importanță strategică în domeniul medical: genomică; boli netransmisibile (ex. dezvoltarea de soluții de cercetare pentru tratarea cancerelor); vaccinuri, seruri și alte medicamente biologice, în cadrul Priorității 5 - PoS.

S-a lansat apelul de proiecte privind sprijinul pentru implementarea de soluții de cercetare de importanță strategică în domeniul medical: genomică; boli netransmisibile (ex. dezvoltarea de soluții de cercetare pentru tratarea cancerelor); vaccinuri, seruri și alte medicamente biologice, în cadrul Priorității 5 - PoS.

Organismul Intermediar pentru Cercetare, din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, anunță deschiderea apelului de proiecte:PS/272/PS_P5/OP1/RSO1.1/PS_P5_RSO1.1_A9: „Sprijin pentru implementarea de soluții de…
Sari la conținut