Skip to content

Rezultatul probei suplimentare de testare a competenţelor specifice în lb. engleză, la concursul organizat de MCID în data de 10.03.2023 (proba scrisă) pentru ocuparea a 16 funcții publice de execuție

 

Direcția Comunicare, Transparență și Dialog Social
Nr. Crt. Post Nr. Dosar PROBA LB. ENGLEZĂ- 09.03.2023  ADMIS/RESPINS
1 Consilier, grad profesional Principal 190286 ADMIS
2 Consilier, grad profesional Principal 190342 ABSENT
3 Consilier, grad profesional Principal 190269 RESPINS
4 Consilier, grad profesional Principal 190344 ADMIS
5 Consilier, grad profesional Principal 190369 ABSENT
6 Consilier, grad profesional Principal 190380 ADMIS
7 Consilier, grad profesional Principal 190381 ADMIS
8 Consilier, grad profesional Principal 190390 ABSENT
9 Consilier, grad profesional Principal 190388 ADMIS
10 Consilier, grad profesional Asistent 190304 ADMIS
11 Consilier, grad profesional Asistent 190315 ADMIS
12 Consilier, grad profesional Asistent 190389 ADMIS
13 Consilier, grad profesional Asistent 190341 RESPINS
14 Consilier, grad profesional Asistent 190327 ADMIS
15 Consilier, grad profesional Asistent 190349 ABSENT
16 Consilier, grad profesional Asistent 190360 ADMIS
17 Consilier, grad profesional Asistent 190357 RESPINS
18 Consilier, grad profesional Asistent 190373 ADMIS
19 Consilier, grad profesional Asistent 190347 ADMIS
20 Consilier, grad profesional Asistent 190361 ADMIS
21 Consilier, grad profesional Asistent 190394 ABSENT
22 Consilier, grad profesional Asistent 190398 ADMIS
23 Consilier, grad profesional Asistent 190397 ABSENT
24 Consilier, grad profesional Asistent 190405 ABSENT
25 Consilier, grad profesional Asistent 190402 ABSENT

 

Dir. Tehnologia Informației și Transformare Digitală
1 Consilier, grad profesional superior 190268 ABSENT
2 Consilier, grad profesional superior 190362 ADMIS
3 Consilier, grad profesional superior 190384 ADMIS
4 Consilier, grad profesional principal 190353 ABSENT
5 Consilier, grad profesional principal 190367 ADMIS

 

Direcția Politici și Strategii CDI, Inovare și Transfer Tehnologic, Serviciul Politici și Strategii CDI și Transfer Tehnologic
1 Consilier, grad profesional superior 190317 ADMIS

 

Direcția Finanțare Programe de Cercetare, Serviciul de Evaluare a Calității Cercetării Științifice, Contractare, Monitorizare
1 Consilier, grad profesional superior 190302 RESPINS
2 Consilier, grad profesional superior 190301 ADMIS
3 Consilier, grad profesional superior 190316 RETRAS
4 Consilier, grad profesional superior 190407 ADMIS
5 Consilier, grad profesional superior 190321 ABSENT
6 Consilier, grad profesional principal 190403 ADMIS
7 Consilier, grad profesional asistent 190379 ADMIS
8 Consilier, grad profesional asistent 190378 RESPINS
9 Consilier, grad profesional asistent 190395 ABSENT

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 10.03.2023, ora 10:00 la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, la camera 301.

După afişarea rezultatelor obţinute la proba suplimentară, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de maximum o oră (60 de minute) de la data afişării rezultatului probei suplimentare de testare a competenţelor  IT, respectiv lingvistice de comunicare în limbi străine (60 de minute de la afișarea rezultatelor la locaţia de desfăşurare a probei suplimentare). Contestațiile se pot transmite pe adresa de email: resurseumane@research.gov.ro.

Afişat astăzi 09.03.2023, ora 18:00, pe site-ul instituției.

Din aceeași categorie...

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante

Rezultatul probei scrisela concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante de natură contractuală, în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării…
Rezultatul probei de testare a cunoștințelor lingvistice – limba engleză nivel avansat din data de 16.02.2024

Rezultatul probei de testare a cunoștințelor lingvistice – limba engleză nivel avansat din data de 16.02.2024

Rezultatul probei de testare a cunoștințelor lingvistice – limba engleză nivel avansat din data de 16.02.2024, a candidaților declarați admiși…
Rezultatul contestațiilor  la selecția dosarelor candidadților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante

Rezultatul contestațiilor la selecția dosarelor candidadților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante

Rezultatul contestațiilor la selecția dosarelor candidadților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante de natură contractuală, în…
Sari la conținut