Skip to content

Rezultatul probei suplimentare de testare a competenţelor specifice în domeniul tehnologiei informației, la concursul organizat de mcid în data de 10.03.2023 (proba scrisă) pentru ocuparea a 16 funcții publice de execuție

Direcția Comunicare, Transparență și Dialog Social
Nr. Crt. Post Nr. Dosar PROBA IT – 09.03.2023  ADMIS/RESPINS
1 Consilier, grad profesional Principal 190286 ADMIS
2 Consilier, grad profesional Principal 190342 ABSENT
3 Consilier, grad profesional Principal 190269 ADMIS
4 Consilier, grad profesional Principal 190344 ADMIS
5 Consilier, grad profesional Principal 190369 ABSENT
6 Consilier, grad profesional Principal 190380 RESPINS
7 Consilier, grad profesional Principal 190382 ADMIS
8 Consilier, grad profesional Principal 190381 ADMIS
9 Consilier, grad profesional Principal 190371 ADMIS
10 Consilier, grad profesional Principal 190388 ADMIS
11 Consilier, grad profesional Asistent 190304 ADMIS
12 Consilier, grad profesional Asistent 190389 ADMIS
13 Consilier, grad profesional Asistent 190341 RESPINS
14 Consilier, grad profesional Asistent 190327 ADMIS
15 Consilier, grad profesional Asistent 190349 ABSENT
16 Consilier, grad profesional Asistent 190360 RESPINS
17 Consilier, grad profesional Asistent 190357 RESPINS
18 Consilier, grad profesional Asistent 190373 ADMIS
19 Consilier, grad profesional Asistent 190361 ADMIS
20 Consilier, grad profesional Asistent 190394 ABSENT
21 Consilier, grad profesional Asistent 190398 ADMIS
22 Consilier, grad profesional Asistent 190397 ABSENT
23 Consilier, grad profesional Asistent 190405 ABSENT
24 Consilier, grad profesional Asistent 190402 ABSENT

 

Dir. Tehnologia Informației și Transformare Digitală
1 Consilier, grad profesional superior 190384 ADMIS
2 Consilier, grad profesional principal 190353 ABSENT

 

Direcția Politici și Strategii CDI, Inovare și Transfer Tehnologic, Serviciul Politici și Strategii CDI și Transfer Tehnologic
1 Consilier, grad profesional superior 190317 ADMIS

 

Direcția Finanțare Programe de Cercetare, Serviciul de Evaluare a Calității Cercetării Științifice, Contractare, Monitorizare
1 Consilier, grad profesional superior 190302 ADMIS
2 Consilier, grad profesional superior 190316 RETRAS
3 Consilier, grad profesional superior 190407 ADMIS
4 Consilier, grad profesional superior 190321 RESPINS
5 Consilier, grad profesional principal 190403 ADMIS
6 Consilier, grad profesional asistent 190379 ADMIS
7 Consilier, grad profesional asistent 190378 ADMIS
8 Consilier, grad profesional asistent 190395 ABSENT


Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 10.03.2023, ora 10:00 la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, la camera 301


După afişarea rezultatelor obţinute la proba suplimentară, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie în termen de maximum o oră (60 de minute) de la data afişării rezultatului probei suplimentare de testare a competenţelor  IT, respectiv lingvistice de comunicare în limbi străine (60 de minute de la afișarea rezultatelor la locaţia de desfăşurare a probei suplimentare).  Contestația se înregistrează şi se transmite cu celeritate secretarului comisiei de concurs, sub sancţiunea decăderii din acest drept.


Afişat astăzi 09.03.2023, ora 16:40 , pe site-ul instituției.

Din aceeași categorie...

Rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante

Rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante

Rezultatul interviuluila concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante de natură contractuală, în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării şi…
Rezultatul contestațiilor la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante

Rezultatul contestațiilor la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante

Rezultatul contestațiilor la proba scrisă la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante de natură contractuală, în afara organigramei…
Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante

Rezultatul probei scrisela concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante de natură contractuală, în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării…
Sari la conținut