Skip to content

Rezultatul contestațiilor depuse privind proba concurs (interviu) organizat în data de 19.04.2023 pentru ocuparea a 8 posturi contractuale vacante, în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul proiectului de asistență tehnică “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/ SMIS2014+: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019

Expert verificare financiară – 1 post cu 4 ore/zila sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București:

 


   Postul vacant conform cererii privind

înscrierea la concurs

   Candidatul care a depus dosar de concurs

(număr înregistrare MCID- DGOIC)

 Punctaj acordat în urma contestației

  Motivarea Comisiei de soluționare a contestațiilor

Expert verificare financiară 4 ore/zi

325/06.04.2023

47

În urma întrunirii Comisiei de soluționare a contestațiilor, membrii acesteia au studiat întrebările și răspunsurile consemnate în înregistrarea audio a interviului și au acordat note conform punctajului afișat 

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Din aceeași categorie...

Sari la conținut