Skip to content

Rezultatele probelor suplimentare de testare a competențelor de limba engleză și de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației pentru concursul (etapa selecției) privind ocuparea posturilor aferente funcţiilor publice vacante de consilier debutant în cadrul Serviciului de Evaluare a Calitatii Cercetarii Știintifice, Contractare, Monitorizare – Direcția Finanțare Programe de Cercetare și Serviciului de Implementare a Proiectelor Strategice in Cercetare din data 18.09.2023 (proba scrisă)

 

2.Consilier, clasa I, grad debutantid post: 551941, Serviciul de Evaluare a Calitatii Cercetarii
Știintifice, Contractare, Monitorizare – Direc
ția Finanțare
Programe de Cercetare

Identificator unic

Nr.
dosar de înscriere

Proba suplimentară de testare a competențelor de limba engleză

Proba suplimentară de testare a
competențelor în domeniul tehnologiei informației

GTYSTHW1

3

ABSENT

ABSENT

ULYKC3JT

2

ABSENT

ABSENT

 

 

6.Consilier, clasa I, grad debutant- id post: 567632, Serviciul de
Implementare a Proiectelor Strategice in Cercetare

Identificator unic

Nr.
dosar de înscriere

Proba suplimentară de testare a competențelor de limba engleză

Proba suplimentară de testare a
competențelor în domeniul tehnologiei informației

GTYSTHW1

3

ABSENT

ABSENT

XV6JXM3G

2

ABSENT

ABSENT

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut la probele suplimentare de testare a competențelor, în termen de cel mult o oră de la ora publicării rezultatelor obţinute, pot depune contestaţie, prin intermediul platformei informatice de concurs, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 

Conform art. 79 alin. (7) din anexa nr. 9 la OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare: “Pot participa la proba scrisă a etapei de selecţie a proiectului-pilot numai candidaţii declaraţi admişi la proba de
verificare a eligibilităţii candidaţilor sau, în cazul în care concursul pe post presupune şi organizarea unei probe suplimentare, numai candidaţii declaraţi admişi la proba suplimentară.

 

Afișat astăzi: 15.09.2023, ora 13:05

 

Din aceeași categorie...

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante

Rezultatul probei scrisela concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante de natură contractuală, în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării…
Rezultatul probei de testare a cunoștințelor lingvistice – limba engleză nivel avansat din data de 16.02.2024

Rezultatul probei de testare a cunoștințelor lingvistice – limba engleză nivel avansat din data de 16.02.2024

Rezultatul probei de testare a cunoștințelor lingvistice – limba engleză nivel avansat din data de 16.02.2024, a candidaților declarați admiși…
Rezultatul contestațiilor  la selecția dosarelor candidadților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante

Rezultatul contestațiilor la selecția dosarelor candidadților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante

Rezultatul contestațiilor la selecția dosarelor candidadților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante de natură contractuală, în…
Sari la conținut