Skip to content

Rezultatele probei scrise a candidaților din etapa de selecție a proiectului – pilot al concursului de ocupare a unei funcţii publice vacante de grad profesional debutant din 18.09.2023

1.Consilier, clasa I, grad debutant- id post: 567546, Serviciul Reglementare, Monitorizare, Avizare, Prognoză și Proiecte în Comunicații – Direcția Comunicații Electronice

Identificator unic

Nr. dosar de înscriere

Proba scrisă

Motivul respingerii

NSDZFCQ4

3

ADMIS

 

GTYSTHW1

5

ABSENT

 

ULYKC3JT

2

ABSENT

 

MDQ2WUO8

4

ABSENT

 

 

Conform prevederilor art. 97 din anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului probei scrise, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie prin intermediul platformei informatice de concurs, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Data, ora și locul desfășurării probei Interviu: 18.09.2023 ora 14.00, la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 București

    

Afișat astăzi: 18.09.2023, ora 12.40

Din aceeași categorie...

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante

Rezultatul probei scrisela concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante de natură contractuală, în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării…
Rezultatul probei de testare a cunoștințelor lingvistice – limba engleză nivel avansat din data de 16.02.2024

Rezultatul probei de testare a cunoștințelor lingvistice – limba engleză nivel avansat din data de 16.02.2024

Rezultatul probei de testare a cunoștințelor lingvistice – limba engleză nivel avansat din data de 16.02.2024, a candidaților declarați admiși…
Rezultatul contestațiilor  la selecția dosarelor candidadților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante

Rezultatul contestațiilor la selecția dosarelor candidadților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante

Rezultatul contestațiilor la selecția dosarelor candidadților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante de natură contractuală, în…
Sari la conținut