Skip to content

Rezultatele probei interviu a candidaților din etapa de selecție a proiectului – pilot al concursului de ocupare a unei funcţii publice vacante de grad profesional debutant din 18.09.2023

 

Data și ora desfășurării interviului: 18.09.2023 ora: 14.00

1.Consilier, clasa I, grad debutant- id post: 567546, Serviciul Reglementare, Monitorizare, Avizare, Prognoză și Proiecte în Comunicații – Direcția Comunicații Electronice- MCID

Identificator unic

Nr. dosar de înscriere

Punctaj interviu

Rezultatul

Motivul respingerii

NSDZFCQ4

3

85

ADMIS

 

Conform prevederilor art. 97 din anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatului probei interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie prin intermediul platformei informatice de concurs, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Afișat astăzi: 18.09.2023, ora 15.00

Din aceeași categorie...

Sari la conținut