Skip to content

Rezultatele probei de verificare a eligibilității candidaților din etapa de selecție a proiectului – pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante de grad profesional debutant (proba scrisă 18.09.2023)

1.Consilier, clasa I, grad debutant- id post: 567546, Serviciul Reglementare, Monitorizare, Avizare, Prognoză și Proiecte în Comunicații – Direcția Comunicații Electronice

Identificator unic

Nr. dosar de înscriere

Verificarea eligibilității

Motivul respingerii

NSDZFCQ4

3

RESPINS

Dosar incomplet potrivit dispozițiilor art. 81 alin. (2) din Anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

GTYSTHW1

5

ADMIS

ULYKC3JT

2

ADMIS

MDQ2WUO8

4

ADMIS

 

2.Consilier, clasa I, grad debutant- id post: 551941, Serviciul de Evaluare a Calitatii Cercetarii Știintifice, Contractare, Monitorizare – Direcția Finanțare Programe de Cercetare

Identificator unic

Nr. dosar de înscriere

Verificarea eligibilității

Motivul respingerii

GTYSTHW1

3

ADMIS

ULYKC3JT

2

ADMIS

 

3.Consilier, clasa I, grad debutant- id post: 67933, Serviciul Contabilitate – Salarizare – Direcția Economică

Identificator unic

Nr. dosar de înscriere

Verificarea eligibilității

Motivul respingerii

 

4.Consilier, clasa I, grad debutant- id. post: 551866, Serviciul Politici si Strategii in Digitalizare – Direcția Tehnologia informației și Transformare Digitală

Identificator unic

Nr. dosar de înscriere

Verificarea eligibilității

Motivul respingerii

 

5. Consilier, clasa I, grad debutant- id. post: 551867, Serviciul Politici si Strategii in Digitalizare – Direcția Tehnologia informației și Transformare Digitală

Identificator unic

Nr. dosar de înscriere

Verificarea eligibilității

Motivul respingerii

 

6.Consilier, clasa I, grad debutant- id post: 567632, Serviciul de Implementare a Proiectelor Strategice in Cercetare

Identificator unic

Nr. dosar de înscriere

Verificarea eligibilității

Motivul respingerii

GTYSTHW1

3

ADMIS

ULYKC3JT

4

RESPINS

În urma verificării documentelor încărcate la dosar, a fost constatată lipsa copiei adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării etapei de selecţie a proiectului-pilot de către medicul de familie al candidatului conform prevederilor art. 81 alin. (2) lit. d) din Anexa nr. 9 la OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

XV6JXM3G

2

ADMIS

 

Conform prevederilor art. 47 din anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut la proba verificare a eligibilității, în termen de cel mult 24 de ore de la data şi ora publicării rezultatelor obţinute la verificarea eligibilităţii pot depune contestaţie, prin intermediul platformei informatice de concurs, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Data, ora și locul desfășurării probelor suplimentare:

Probă IT: 15.09.2023 12:00, (pentru candidații la posturile vacante de consilier debutant: id post 551941, id. post 567632), la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 București, et. 3, cam 301.

Probă limbi străine: 15.09.2023 10:00, (pentru candidații la posturile vacante de consilier debutant: id. post 551941, id. post 567632), la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării din str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1 București, et. 3, cam 301.

 

Din aceeași categorie...

Rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea a patru posturi vacante de natură contractuală

Rezultatul interviului la concursul organizat pentru ocuparea a patru posturi vacante de natură contractuală

Rezultatul interviuluila concursul organizat pentru ocuparea a patru posturi vacante de natură contractuală, în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și…
Sari la conținut