Skip to content

Rezultatele finale pentru ocuparea a 8 posturi contractuale vacante, în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul proiectului de asistență tehnică “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/ SMIS2014+: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019

Expert monitorizare – 2 posturi cu 8 ore/zi – la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București:


Postul vacant conform

cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus

dosar de concurs (număr înregistrare

MCID- DGOIC)

Punctaj

STATUS

Expert monitorizare 8 ore/zi

280/31.03.2023

74,50

ADMIS

Expert monitorizare 8 ore/zi

282/31.03.2023

79,75

ADMISExpert verificare achiziții 2 posturi cu 8 ore/zi la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București:


Postul vacant conform

cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus

dosar de concurs (număr înregistrare

MCID- DGOIC)

Punctaj

STATUS

Expert verificare achiziții 8 ore/zi

315/05.04.2023

ABSENT

Expert verificare achiziții 8 ore/zi

320/05.04.2023

30,75

RESPINSExpert verificare financiară – 1 post cu 8 ore/zi – la sediul biroului regional Nord – Vest al MCID-DGOIC din Cluj – Napoca:

Postul vacant conform

cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus

dosar de concurs (număr înregistrare

MCID- DGOIC)

Punctaj

STATUS

Expert verificare financiară 8 ore/zi

313/05.04.2023

97,25

ADMISExpert verificare financiară – 1 post cu 4 ore/zi – la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București:

Postul vacant conform

cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus

dosar de concurs (număr înregistrare

MCID- DGOIC)

Punctaj

STATUS

Expert verificare financiară 4 ore/zi

283/31.03.2023

RETRAS

Expert verificare financiară 4 ore/zi

314/05.04.2023

ABSENT

Expert verificare financiară 4 ore/zi

325/06.04.2023

47

RESPINSExpert verificare financiară – 2 posturi cu 8 ore/zi – la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București:

Postul vacant conform

cererii privind înscrierea la concurs

Candidatul care a depus

dosar de concurs (număr înregistrare

MCID- DGOIC)

Punctaj

STATUS

Expert verificare financiară 8 ore/zi

284/31.03.2023

RETRAS

Expert verificare financiară 8 ore/zi

297/03.04.2023

ABSENT

Expert verificare financiară 8 ore/zi

321/05.04.2023

26,25

RESPINS

Expert verificare financiară 8 ore/zi

324/06.04.2023

43,75

RESPINS

Expert verificare financiară 8 ore/zi

326/06.04.2023

88,75

ADMIS

Expert verificare financiară 8 ore/zi

331/06.04.2023

ABSENT

Expert verificare financiară 8 ore/zi

332/06.04.2023

ABSENT

Expert verificare financiară 8 ore/zi

336/07.04.2023

63,75

ADMIS

*în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numele și prenumele candidaților au fost anonimizate, fiind înlocuite cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Candidații declarați ADMIȘI la concursul de ocupare a posturilor sunt obligați să se prezinte la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării din str. Mendeleev nr. 21-25, la camera 311 în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la rămânerea definitivă a rezultatelor finale, în vederea încheierii contractului individual de muncă.  Se vor prezenta cu actul de identitate în original.

Afișat, azi, 21.04.2023 pe site-ul www.research.gov.ro

Din aceeași categorie...

Sari la conținut