Skip to content

Rezultatele etapei 1 – analiza dosarelor care dovedesc îndeplinirea criteriilor de selectare a candidaților pentru concursul organizat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării pentru selectarea a 28 membri ai Comisiei de evaluare a performanței pentru integrarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică a organizațiilor de cercetare din 08.04.2024

NR. crt.

Nr. dosar

Admis/Respins

1

730001

Respins

2

730002

Admis

3

730003

Admis

4

730004

Admis

5

730005

Admis

6

730006

Admis

7

730007

Admis

8

730008

Respins

9

730009

Admis

10

730010

Admis

11

730011

Admis

12

730013

Admis

13

730014

Admis

14

730015

Respins

15

730016

Admis

16

730017

Admis

17

730018

Admis

18

730019

Respins

19

730020

Admis

20

730021

Admis

21

730022

Admis

22

730023

Admis

23

730024

Admis

24

730025

Admis

25

730026

Admis

26

730027

Admis

27

730028

Admis

28

730029

Admis

29

730030

Admis

30

730031

Admis

31

730032

Admis

32

730033

Admis

33

730034

Admis

34

730035

Admis

35

730036

Admis

36

730037

Admis

37

730038

Admis

38

730039

Admis

39

730040

Admis

40

730041

Admis

41

730042

Admis

42

730043

Admis

43

730044

Admis

44

730045

Admis

45

730046

Admis

46

730047

Admis

47

730048

Admis

48

730049

Admis

49

730050

Admis

50

730051

Admis

51

730052

Admis

52

730053

Admis

53

730054

Admis

54

730055

Admis

55

730056

Admis

56

730057

Admis

57

730058

Admis

58

730059

Admis

59

730060

Admis

60

730061

Admis

61

730062

Admis

62

730063

Admis

63

730064

Admis

64

730065

Admis

65

730066

Admis

66

730067

Admis

Dosarele candidaților au fost respinse în temeiul prevederilor HG nr. 138/2024 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea performanței pentru integrarea activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică a organizațiilor de cercetare, Capitolul 2, Art. 3 alin. 2).

Contestațiile se depun la adresa comisieevaluare@mcid.gov.ro, în perioada 30.05.2024-31.05.2024. Rezultatul contestațiilor se afișează pe site-ul www.mcid.gov.ro.

Etapa 2: proba de interviu, se va desfășura în perioada: 17.06.2024 – 21.06.2024. Programarea interviurilor se va publica pe site-ul www.mcid.gov.ro după afișarea rezultatului contestațiilor. Se pot prezenta la interviu numai candidații declarați „Admis” în etapa de analiză a dosarelor de concurs.

Interviul constă în aprecierea realizărilor profesionale ale candidatului, prin raportarea la următoarele criterii:

  1. rezultatele activității de cercetare și/sau inovare;
  2. impactul activității de cercetare și/sau inovare, urmărindu-se cu precădere prezentarea unor aplicații concrete ale rezultatelor cercetării în economie și/sau societate;
  3. capacitatea de a atrage fonduri de cercetare sau de a colabora cu organizații publice și/sau private de cercetare;
  4. prestigiul profesional;
  5. capacitatea de conducere/coordonare a unor activități de cercetare și/sau inovare.

Rezultatele interviului se afișează cu mențiunea „Admis” sau „Respins” pe site-ul www.mcid.gov.ro.

 

The candidates’ files were rejected ( noted with „Respins”) based on the provisions of Government Decision No. 138/2024 for approving the Methodological Norms regarding the performance evaluation for the integration of scientific research and technological development activities of research organizations, Chapter 2, Article 3, paragraph 2.

Appeals can be submitted to the email address comisieevaluare@mcid.gov.ro, from May 30, 2024, to May 31, 2024. The results of the appeals will be posted on the website www.mcid.gov.ro.

Stage 2: The Interview

The interview will take place from June 17, 2024, to June 21, 2024. The interview schedule will be published on the website www.mcid.gov.ro after the results of the appeals are posted. Only candidates declared „Admitted” (Admis) in the document analysis stage can attend the interview.

The interview consists of evaluating the candidate’s professional achievements based on the following criteria:

1.    The results of research and/or innovation activities;

2.    The impact of research and/or innovation activities, with a focus on presenting concrete applications of the research results in the economy and/or society;

3.    The ability to attract research funding or collaborate with public and/or private research organizations;

4.    Professional prestige;

5.    The ability to lead/coordinate research and/or innovation activities.

The results of the interview will be posted with the mention „Admitted” or „Rejected” on the website www.mcid.gov.ro.

Din aceeași categorie...

A apărut noul număr al revistei InHouse

A apărut noul număr al revistei InHouse

Ajunsă la numărul 77, revista InHouse vă propune astăzi să vă familiarizați cu populațiile de nurcă europeană din Delta Dunării,…
Finanțăm cu 50 de milioane de lei transformarea digitală a 1000 de primării și consilii județe

Finanțăm cu 50 de milioane de lei transformarea digitală a 1000 de primării și consilii județe

La propunerea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), Guvernul României a aprobat în ședința de astăzi actul normativ pentru finanțarea…
Ministrul Bogdan Ivan a lansat consultările interministeriale ce vizează realizarea cadrului național pentru dezvoltarea competențelor digitale

Ministrul Bogdan Ivan a lansat consultările interministeriale ce vizează realizarea cadrului național pentru dezvoltarea competențelor digitale

Joi, 23 mai 2024, la sediul Băncii Mondiale de la București, Bogdan Ivan, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării a lansat…
Sari la conținut