Skip to content

Propunere de modificare a legislației privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării publică în transparență decizională Proiectul de Ordonanță de Urgență pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică.

Proiectul este inițiat ținând cont de  nevoia urgentă de reglementare și operaționalizare a unor mecanisme de coordonare strategică în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, inclusiv în ceea ce privește inovarea bazată pe cercetare și antreprenoriatul inovativ, în conformitate cu reforma 2 – componenta 9 din Planul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit acestuia, România și-a asumat ca, până la finalul lunii iunie 2023, să adopte o modificare legislativă pentru înglobarea într-un organism unic, cu rol decizional, a tuturor consiliilor existente, care să asigure coordonare interministerială și să comunice cu mediul privat, în vederea eficientizării procesului de guvernanță în domeniul cercetării-dezvoltării și inovării.

Astfel, dată fiind lipsa de activitate și coerență a actualului Consiliu Național pentru Politica Științei și Tehnologiei, fapt ce pune în pericol sistemul național de cercetare, dezvoltare și inovare, precum și activitatea de cercetare, dezvoltare și inovare în ansamblul său, cu consecințe grave asupra progresului tehnologic și competitivității României pe plan internațional, există nevoia de a întări și consolida procesul de luare a deciziilor și colaborare în ceea ce privește prioritățile strategice din cadrul Strategiilor Naționale și Regionale de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027, precum și cea de prioritizare a programelor de finanțare disponibile la nivel național.

Proiectul de act normativ își propune punerea în aplicare, în mod coordonat, unitar și strategic, a unor prevederi legale din domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, dintre care amintim operaționalizarea programului național de cercetare fundamentală și aplicativă în domeniul securității cibernetice (art. 32 din Legea nr. 58/2023 privind securitatea şi apărarea cibernetică a României, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative) sau operaționalizarea schemelor pentru ajutor de stat în vederea facilitării integrării voluntare (Legea nr. 25/2023 privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare şi inovare din România în Spațiul European de Cercetare, precum şi pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică şi dezvoltarea tehnologică).

Pentru o mai bună coordonare cu toți factorii decizionali, în vederea asigurării coordonării dintre ministerele cu atribuții în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, se va înființa Comitetul Interministerial pentru Știință, Tehnologie și Inovare, organism interministerial cu rol decizional, fără personalitate juridică, în coordonarea prim-ministrului.

Comitetul Interministerial pentru Știință, Tehnologie și Inovare va fi unicul organism interministerial cu rol decizional în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, format din: prim-ministru, ministrul cercetării, inovării și digitalizării, ministrul educației, ministrul finanțelor, ministrul economiei, ministrul sănătății, ministrul energiei, ministrul mediului, apelor și pădurilor, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, ministrul apărării naționale, ministrul afacerilor interne, ministrul investițiilor și proiectelor europene, ministrul antreprenoriatului și turismului, secretarul general al Guvernului, președintele Academiei Române, precum și un reprezentant desemnat de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării. După caz, la întrunirile Comitetului vor putea participa și invitați ocazionali, reprezentanți ai mediului privat și ai societății civile.

La întrunirile Comitetului vor participa, cu statut de observatori, fără drept de vot, conducătorii organismelor consultative ale Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării, reprezentanții confederațiilor patronale reprezentative, un reprezentant desemnat de către Asociația Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România, precum și trei reprezentanți ai mediului privat, cu experiență relevantă în sectorul de cercetare, dezvoltare și inovare, desemnați prin ordin al ministrului cercetării, inovării și digitalizării, pe baza unei proceduri aprobate prin ordin de ministru în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței de urgență.

Proiectul va sta în consultare publică 10 zile și poate fi vizualizat la link-ul: https://www.mcid.gov.ro/transparenta-decizionala-2/ 

Din aceeași categorie...

Licitație de 80 milioane euro pentru componenta de cloud dedicat a cloudului guvernamental

Licitație de 80 milioane euro pentru componenta de cloud dedicat a cloudului guvernamental

Licitația pentru componenta de cloud dedicat din cloudul guvernamental a fost deschisă ieri în  Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP)…
Creșterea anuală cu doar 5% a plăților digitale generează în 5 ani majorarea PIB-ului României cu 7 miliarde lei

Creșterea anuală cu doar 5% a plăților digitale generează în 5 ani majorarea PIB-ului României cu 7 miliarde lei

Miercuri, 27 martie, la Palatul Victoria, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în parteneriat cu Cancelaria Prim-ministrului, a organizat o masă…
Un singur punct de contact pentru toate instituțiile publice – astăzi a fost semnat contractul de implementare pentru Portalul Digital Unic al României (PDURo)

Un singur punct de contact pentru toate instituțiile publice – astăzi a fost semnat contractul de implementare pentru Portalul Digital Unic al României (PDURo)

Marți, 19 martie, în sala Transilvania din Palatul Victoria a fost semnat contractul de implementare al proiectului „Portalul Digital Unic…
Sari la conținut