Skip to content

Precizări cu privire la deciziile Consiliului Național de Etică Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI)

Ținând cont de informațiile recente vehiculate în presă legate de decizia Consiliului Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării (CNECSDTI) cu privire la teza de doctorat a Ministrului Afacerilor Interne, Lucian Nicolae Bode, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) face următoarele clarificări:

În conformitate cu Legea nr. 1/2011 și Legea nr. 206/2004, CNECSDTI, aflat în coordonarea MCID, a inițiat o investigație proprie asupra cărții publicate în baza tezei de doctorat a domnului Bode.

CNECSDTI, organism consultativ al Ministrului Cercetării, Inovării și Digitalizării, funcționează independent, având ca atribuție principală analiza posibilelor încălcări ale normelor de bună conduită în cercetare și dezvoltare, conform prevederilor art. 19-27 din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4655/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Sesizările, contestațiile și autosesizările CNECSDTI se soluționează cu respectarea strictă a prevederilor art.19-27 din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4655/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare al Consiliului Național de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, precum şi a componenței nominale a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

MCID nu are în subordine Consilii Științifice, inclusiv CNECSDTI, ci în coordonare. Astfel, MCID oferă suport tehnic CNECSDTI, fără a exercita nicio ingerință în activitatea acestuia. Membrii CNECSDTI sunt reprezentanți de seamă din universități de top, institute naționale de cercetare și Academia Română, luând hotărâri bazate strict pe lege și pe probele din dosarele analizate.

În calitate de secretar stat coordonator, desemnat prin ordin de ministru, la nivelul MCID, am participat la debutul ședinței CNECSDTI, doar în primele 5 minute, în calitate de observator. De altfel, am participat și în trecut la aceste ședințe, în conformitate cu atribuțiile mele. Particip de regulă la deschiderea acestor ședințe, ieșind din ședință atunci când începe dezbaterea cauzelor aflate pe ordinea de zi. Am prezentat o serie de aspecte administrative legate de funcționarea Consiliului și am solicitat acestui organism să se asigure că tuturor persoanelor împotriva cărora sunt făcute sesizări privind posibile încălcări ale normelor de bună conduită în cercetarea științifică le este respectat dreptul la un proces echitabil și că aceste persoane vor beneficia de posibilitatea de a formula apărări cu privire la acuzațiile care le sunt aduse, fie prin audiere fizică în Consiliu, fie prin trimiterea de puncte de vedere scrise cu privire la cele sesizate de Consiliu.

La ședința din 18 mai, am indicat faptul că nu doresc să intervin în vreun fel în activitatea Consiliului și că organismul va hotărî după cum consideră de cuviință, membrii fiind singurii în măsură să stabilească dacă o lucrare respectă sau nu normele de bună conduită academică.

Nu am făcut niciun comentariu asupra fondului cauzei privind pe domnul ministru Bode, nu am cunoștință despre cele discutate în Consiliu și nici despre conținutul rapoartelor tehnice. Nu a existat niciun fel de presiune la adresa CNECSDTI, nimeni din exterior nu a intervenit în dezbateri și nu a făcut comentarii pe fondul cauzei, membrii CNECSDTI fiind reprezentanți de top ai mediului academic și de cercetare românesc”, a declarat Andrei Alexandru, secretar de stat la MCID.

Ministerul reafirmă angajamentul față de independența, imparțialitatea și profesionalismul CNECSDTI.

Lista componenței nominale a CNECSDTI:

Hotărârea CNECSDTI:

 

 

Din aceeași categorie…

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării anunță scoaterea la concurs a trei (3) funcții contractuale de execuție, vacante

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării anunță scoaterea la concurs a trei (3) funcții contractuale de execuție, vacante

  Având în vedere prevederile HG nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar…
Proiectele care vizează sinergii cu acțiunile Orizont Europa și alte programe europene primesc finanțare prin două apeluri noi

Proiectele care vizează sinergii cu acțiunile Orizont Europa și alte programe europene primesc finanțare prin două apeluri noi

Două apeluri au fost lansate public de Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, împreună cu Autoritatea…

Sari la conținut