Skip to content

Ministerul Cercetării, Inovării si Digitalizării lansează apel pentru selecția experților ce vor constitui Corpul de Experți pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare

În conformitate cu Anexa 2 a pdfOMCID nr. 21578/14.10.2022 candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice de eligibilitate și selecție.

Condițiile de eligibilitate sunt:

1.    Candidatul să dețină titlul științific de doctor;

2.    Candidatul să facă parte din una dintre următoarele categorii de personal:

a)    personal de cercetare-dezvoltare;

b)    cadre didactice universitare;

3.    Candidatul din categoria prevăzută la punctul. (2) lit. (a) să aibă funcția și gradul profesional:

a)    cercetător științific gradul I – CS I

b)    cercetător științific gradul II – CS II

c)    cercetător științific gradul III – CS III

d)    inginer de dezvoltare tehnologică gradul I – IDT I

e)    inginer de dezvoltare tehnologică gradul II – IDT II

f)     inginer de dezvoltare tehnologică gradul III – IDTIII

4.    Candidatul din categoria prevăzută la alin. (2) lit. (b) trebuie să aibă funcția didactică:

a)    profesor universitar;

b)    conferențiar universitar;

c)    lector universitar.

Condițiile specifice de selecție sunt:

  1. Candidatul să aibă experiență în evaluarea proiectelor de cercetare-dezvoltare naționale și internaționale;
  2. Candidatul să aibă experiență în derularea de activități de cercetare-dezvoltare pe o perioadă de minimum 5 ani în proiecte de cercetare-dezvoltare și competențe care să corespundă domeniului/domeniilor din REXCD, pentru care se solicită înscrierea;
  3. Candidatul să aibă experiență în calitate de director/responsabil de proiect/responsabil pachet de lucru;
  4. Candidatul să fie încadrat la o unitate de cercetare-dezvoltare – UCD[1];
  5. Candidatul să aibă o bună conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare;

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

  1. cerere de înscriere[2] în corpul experților cu menționarea domeniilor de cercetare-dezvoltare pentru care deține competențe;
  2. fotocopie după cartea de identitate;
  3. CV-ul, în model EUROPASS, din care să reiasă gradul profesional/funcția didactică, formarea și parcursul profesional și locul de muncă;
  4. memoriu de activitate din care să reiasă:

– înscrierea în bazele de date cu evaluatori pentru proiectele de cercetare-dezvoltare și numărul de proiecte evaluate în ultimii 5 ani;

– expertiza în domeniu/domeniile de cercetare-dezvoltare;

– experiența în activități de cercetare-dezvoltare (proiecte de cercetare-dezvoltare din fonduri publice și private, naționale și internaționale);

– experiența în calitate de director / responsabil de proiect de cercetare-dezvoltare;

– cunoștințe în domeniul financiar-contabil dobândite în cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare;

– cunoașterea cadrului normativ național în materie de facilități fiscale[3] pentru cercetare-dezvoltare

        5. declarație pe proprie răspundere din care să reiasă neîncadrarea în categoria persoanelor care:

– au suferit condamnări civile sau penale, amenzi penale, sau sentințe care, potrivit legislației în vigoare, interzic dreptul de administrare a societăților;

– au fost sancționați disciplinar în ultimii 5 ani.

      6. acordul privind disponibilitatea de a efectua expertize pentru persoane juridice, întocmire de rapoarte, participare la sesiunile de informare, analiză și instruire a experților REXCD în vederea aplicării cadrului normativ național în materie de facilități fiscale pentru cercetare-dezvoltare;

      7. recomandare din partea conducătorului UCD unde candidatul are raporturi de muncă din care să reiasă și faptul că are o bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare;

      8. alte documente considerate relevante de către candidat (ex. contract consultanță/expertiză cu operatori economici pentru aplicarea facilităților fiscale pentru cercetare, expertiză în domeniul auditului financiar, atestat pentru consultanță fiscală etc.);

      9. acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Modalitatea de înscriere

Dosarele de candidatură se trimit către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în format electronic, la adresa de emailrexcd@research.gov.ro,în termen de 30 de zile de la data anunțului, cu respectarea termenelor stabilite, astfel:

1.     01 noiembrie 2022, anunțul apelului;

2.     05 decembrie  2022, termenul limită pentru depunerea dosarului;

3.     06 decembrie – 20 decembrie 2022, evaluarea dosarelor de către CCCDI;

4.     20 – 23 decembrie 2022, emiterea ordinului de constituire a corpului de experți.

Notă: În funcție de numărul dosarelor depuse, calendarul poate suferi modificări. 

Domeniile și subdomeniile naționale de specializare inteligentă așa cum sunt prevăzute în Strategia Naționale de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027 (HG 933/ 20.07.2022), sunt:

1. Bioeconomie

1.1 Tehnologii pentru economia albastră;

1.2 Ameliorarea semințelor și raselor;

1.3 Tehnologii pentru agricultura ecologică, agroecologie și silvicultură;

1.4 Agricultura 4.0;

1.5 Alimente sigure și durabile pentru o dietă sănătoasă;

2. Economie digitală și tehnologii spațiale

2.1 Dispozitive și sisteme microelectronice pentru produse inteligente;

2.2 Rețelele viitorului, comunicații, internetul lucrurilor;

2.3 Tehnologii pentru economia spațială;

2.4 Tehnologii XR;

2.5 Sisteme de inteligență artificială;

2.6 Securitate cibernetică;

2.7 Tehnologii pentru trasabilitate;

2.8 Roboți și agenți cognitivi;

3. Energie și mobilitate

3.1 Mobilitate verde;

3.2 Tehnologii moderne de generare a energiei cu emisii scăzute sau zero;

3.4 Stocarea energiei;

4. Fabricație avansată

4.1 Tehnologii de fabricație pentru industria aeronautică;

4.2 Digitalizarea și robotizarea fabricației;

4.3 Tehnologii avansate de fabricație;

5. Materiale funcționale avansate

5.1 Optoelectronica;

5.2 Materiale compozite inteligente;

5.3 Materiale reciclabile și tehnologii pentru reciclarea materialelor;

5.4 Materiale pentru aplicații electronice, electrice, fotonice, magnetice și în senzoristică;

5.5 Materiale biocompatibile;

5.6 Materiale pentru energie;

6. Mediu și eco-tehnologii

6.1 Tehnologii pentru gestionarea, monitorizarea și depoluarea mediului;

6.2 Tehnologii pentru economia circulară;

7. Sănătate – prevenție, diagnostic și tratament avansat

7.1 Chirurgia de precizie;

7.2 Tehnologii nucleare diagnostico-terapeutice de nouă generație;

7.3 Medicina longevității;

7.4 Diagnosticare precoce;

7.5 Tehnologii pentru o viață autonomă;

7.6 eHealth;

7.7 Medicina personalizată și genomică;

7.8 Tehnologiile pentru sisteme purtabile;

Persoanele de contact:

§  Iulian ȘCHIOPU, la e-mail: iulian.schiopu@research.gov.ro, tel.: 0753160616;

§  Viorel MILEA, la e-mail: viorel.milea@research.gov.ro, tel.:0725530008.


[1]unități și instituții de drept public și de drept privat astfel cum sunt menționate în art.7 și art.8 din OG 57/2002

[2]conform modelului anexat anunțului

[3]cod fiscal art. 20 și art. 60 pct. 3, OG 57/2002 definiții cercetare-dezvoltare și detalierea lor, norme de aplicare în vigoare;

Din aceeași categorie...

Ministrul Bogdan Ivan a lansat consultările interministeriale ce vizează realizarea cadrului național pentru dezvoltarea competențelor digitale

Ministrul Bogdan Ivan a lansat consultările interministeriale ce vizează realizarea cadrului național pentru dezvoltarea competențelor digitale

Joi, 23 mai 2024, la sediul Băncii Mondiale de la București, Bogdan Ivan, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării a lansat…
A 2-a ediție a Laser Valley Innovation Bootcamp va avea loc în Măgurele între 14-16 iunie

A 2-a ediție a Laser Valley Innovation Bootcamp va avea loc în Măgurele între 14-16 iunie

Pentru al doilea an consecutiv, Laser Valley Innovation Bootcamp, eveniment care conectează cercetătorii cu antreprenorii și studenții, revine în orașul…
Ministrul Bogdan Ivan anunță lansarea pe site-ul MCID a platformei #nofake pentru raportarea conținutului deepfake

Ministrul Bogdan Ivan anunță lansarea pe site-ul MCID a platformei #nofake pentru raportarea conținutului deepfake

Vineri, 17 mai, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Bogdan Ivan, a anunțat lansarea platformei #nofake prin care românii pot raporta…
Sari la conținut