Skip to content

Ministerul Cercetării, Inovării si Digitalizării lansează apel pentru selecția experților ce vor constitui Corpul de Experți pentru certificarea activității de cercetare-dezvoltare

În conformitate cu Anexa 2 a pdfOMCID nr. 21578/14.10.2022 candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice de eligibilitate și selecție.

Condițiile de eligibilitate sunt:

1.    Candidatul să dețină titlul științific de doctor;

2.    Candidatul să facă parte din una dintre următoarele categorii de personal:

a)    personal de cercetare-dezvoltare;

b)    cadre didactice universitare;

3.    Candidatul din categoria prevăzută la punctul. (2) lit. (a) să aibă funcția și gradul profesional:

a)    cercetător științific gradul I – CS I

b)    cercetător științific gradul II – CS II

c)    cercetător științific gradul III – CS III

d)    inginer de dezvoltare tehnologică gradul I – IDT I

e)    inginer de dezvoltare tehnologică gradul II – IDT II

f)     inginer de dezvoltare tehnologică gradul III – IDTIII

4.    Candidatul din categoria prevăzută la alin. (2) lit. (b) trebuie să aibă funcția didactică:

a)    profesor universitar;

b)    conferențiar universitar;

c)    lector universitar.

Condițiile specifice de selecție sunt:

  1. Candidatul să aibă experiență în evaluarea proiectelor de cercetare-dezvoltare naționale și internaționale;
  2. Candidatul să aibă experiență în derularea de activități de cercetare-dezvoltare pe o perioadă de minimum 5 ani în proiecte de cercetare-dezvoltare și competențe care să corespundă domeniului/domeniilor din REXCD, pentru care se solicită înscrierea;
  3. Candidatul să aibă experiență în calitate de director/responsabil de proiect/responsabil pachet de lucru;
  4. Candidatul să fie încadrat la o unitate de cercetare-dezvoltare – UCD[1];
  5. Candidatul să aibă o bună conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare;

Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele documente:

  1. cerere de înscriere[2] în corpul experților cu menționarea domeniilor de cercetare-dezvoltare pentru care deține competențe;
  2. fotocopie după cartea de identitate;
  3. CV-ul, în model EUROPASS, din care să reiasă gradul profesional/funcția didactică, formarea și parcursul profesional și locul de muncă;
  4. memoriu de activitate din care să reiasă:

– înscrierea în bazele de date cu evaluatori pentru proiectele de cercetare-dezvoltare și numărul de proiecte evaluate în ultimii 5 ani;

– expertiza în domeniu/domeniile de cercetare-dezvoltare;

– experiența în activități de cercetare-dezvoltare (proiecte de cercetare-dezvoltare din fonduri publice și private, naționale și internaționale);

– experiența în calitate de director / responsabil de proiect de cercetare-dezvoltare;

– cunoștințe în domeniul financiar-contabil dobândite în cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare;

– cunoașterea cadrului normativ național în materie de facilități fiscale[3] pentru cercetare-dezvoltare

        5. declarație pe proprie răspundere din care să reiasă neîncadrarea în categoria persoanelor care:

– au suferit condamnări civile sau penale, amenzi penale, sau sentințe care, potrivit legislației în vigoare, interzic dreptul de administrare a societăților;

– au fost sancționați disciplinar în ultimii 5 ani.

      6. acordul privind disponibilitatea de a efectua expertize pentru persoane juridice, întocmire de rapoarte, participare la sesiunile de informare, analiză și instruire a experților REXCD în vederea aplicării cadrului normativ național în materie de facilități fiscale pentru cercetare-dezvoltare;

      7. recomandare din partea conducătorului UCD unde candidatul are raporturi de muncă din care să reiasă și faptul că are o bună conduită în activitatea de cercetare-dezvoltare;

      8. alte documente considerate relevante de către candidat (ex. contract consultanță/expertiză cu operatori economici pentru aplicarea facilităților fiscale pentru cercetare, expertiză în domeniul auditului financiar, atestat pentru consultanță fiscală etc.);

      9. acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Modalitatea de înscriere

Dosarele de candidatură se trimit către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în format electronic, la adresa de emailrexcd@research.gov.ro,în termen de 30 de zile de la data anunțului, cu respectarea termenelor stabilite, astfel:

1.     01 noiembrie 2022, anunțul apelului;

2.     05 decembrie  2022, termenul limită pentru depunerea dosarului;

3.     06 decembrie – 20 decembrie 2022, evaluarea dosarelor de către CCCDI;

4.     20 – 23 decembrie 2022, emiterea ordinului de constituire a corpului de experți.

Notă: În funcție de numărul dosarelor depuse, calendarul poate suferi modificări. 

Domeniile și subdomeniile naționale de specializare inteligentă așa cum sunt prevăzute în Strategia Naționale de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027 (HG 933/ 20.07.2022), sunt:

1. Bioeconomie

1.1 Tehnologii pentru economia albastră;

1.2 Ameliorarea semințelor și raselor;

1.3 Tehnologii pentru agricultura ecologică, agroecologie și silvicultură;

1.4 Agricultura 4.0;

1.5 Alimente sigure și durabile pentru o dietă sănătoasă;

2. Economie digitală și tehnologii spațiale

2.1 Dispozitive și sisteme microelectronice pentru produse inteligente;

2.2 Rețelele viitorului, comunicații, internetul lucrurilor;

2.3 Tehnologii pentru economia spațială;

2.4 Tehnologii XR;

2.5 Sisteme de inteligență artificială;

2.6 Securitate cibernetică;

2.7 Tehnologii pentru trasabilitate;

2.8 Roboți și agenți cognitivi;

3. Energie și mobilitate

3.1 Mobilitate verde;

3.2 Tehnologii moderne de generare a energiei cu emisii scăzute sau zero;

3.4 Stocarea energiei;

4. Fabricație avansată

4.1 Tehnologii de fabricație pentru industria aeronautică;

4.2 Digitalizarea și robotizarea fabricației;

4.3 Tehnologii avansate de fabricație;

5. Materiale funcționale avansate

5.1 Optoelectronica;

5.2 Materiale compozite inteligente;

5.3 Materiale reciclabile și tehnologii pentru reciclarea materialelor;

5.4 Materiale pentru aplicații electronice, electrice, fotonice, magnetice și în senzoristică;

5.5 Materiale biocompatibile;

5.6 Materiale pentru energie;

6. Mediu și eco-tehnologii

6.1 Tehnologii pentru gestionarea, monitorizarea și depoluarea mediului;

6.2 Tehnologii pentru economia circulară;

7. Sănătate – prevenție, diagnostic și tratament avansat

7.1 Chirurgia de precizie;

7.2 Tehnologii nucleare diagnostico-terapeutice de nouă generație;

7.3 Medicina longevității;

7.4 Diagnosticare precoce;

7.5 Tehnologii pentru o viață autonomă;

7.6 eHealth;

7.7 Medicina personalizată și genomică;

7.8 Tehnologiile pentru sisteme purtabile;

Persoanele de contact:

§  Iulian ȘCHIOPU, la e-mail: iulian.schiopu@research.gov.ro, tel.: 0753160616;

§  Viorel MILEA, la e-mail: viorel.milea@research.gov.ro, tel.:0725530008.


[1]unități și instituții de drept public și de drept privat astfel cum sunt menționate în art.7 și art.8 din OG 57/2002

[2]conform modelului anexat anunțului

[3]cod fiscal art. 20 și art. 60 pct. 3, OG 57/2002 definiții cercetare-dezvoltare și detalierea lor, norme de aplicare în vigoare;

Din aceeași categorie...

Propunerea CCCDI pentru finanțarea manifestărilor științifice 2023, program 5.10 Știință și Societate - din cadrul PN IV

Propunerea CCCDI pentru finanțarea manifestărilor științifice 2023, program 5.10 Știință și Societate - din cadrul PN IV

Propunerea CCCDI pentru finanțarea manifestărilor științifice 2023, program 5.10 Știință și Societate – din cadrul PN IV
Rezultatul procesului de evaluare și selecție a cererilor de finanțare depuse în cadrul competiției de acordare a Burselor de Cercetare prin programul „Henri Coandă“

Rezultatul procesului de evaluare și selecție a cererilor de finanțare depuse în cadrul competiției de acordare a Burselor de Cercetare prin programul „Henri Coandă“

Ca urmare a procesului de evaluare științifică și selecție a cererilor de finanțare pentru acordarea Burselor de Cercetare din cadrul…
PRELUNGIRE PERIOADĂ DE CONSULTARE PENTRU PROIECTUL DE HG PRIVIND REORGANIZAREA MCID

PRELUNGIRE PERIOADĂ DE CONSULTARE PENTRU PROIECTUL DE HG PRIVIND REORGANIZAREA MCID

Perioada de consultare publică pentru Proiect de Hotărâre de Guvern și Notă de fundamentare privind organizarea și funcționarea Ministerului Cercetării,…
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support