Skip to content

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării actualizează criteriile de eligibilitate pentru membrii organismelor consultative ale instituției

Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Sebastian Burduja, a emis Ordinul privind condițiile de etică ale membrilor organismelor consultative ale Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID).

Actul normativ instituie o regulă generală privind criteriile și condițiile de eligibilitate pentru toate organismele consultative ale MCID.

Astfel, nu pot avea calitatea de membru al unui organism consultativ al MCID următoarele categorii de persoane: au calitatea de inculpat, au o condamnare penală definitivă pentru care nu a intervenit reabilitarea de drept sau judecătorească, sau au fost sancționate pentru abateri de la bună conduită în cercetarea științifică, demnitarii, membrii în organele de conducere ale unui partid politic, membrii în alt organism consultativ al MCID, lucrători ai Securității sau colaboratori ai acesteia, constatat prin hotărâre judecătorească definitivă.

Potrivit actului normativ sus-menționat care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, persoanele care la data intrării în vigoare a acestuia au calitatea de membri în organismele consultative ale MCID au obligația să depună, în termen de 30 de zile, o declarație pe proprie răspundere privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate. În caz contrar, le va înceta de drept calitatea de membru.

De asemenea, candidații pentru locurile disponibile în organismele consultative ale MCID au obligația depunerii declarației pe propria răspundere, anterior numirii în funcție, în caz contrar aceștia fiind declarați neeligibili.

Din aceeași categorie...

Ministrul Bogdan Ivan s-a întâlnit cu delegația UNESCO aflată în vizită de lucru în România

Ministrul Bogdan Ivan s-a întâlnit cu delegația UNESCO aflată în vizită de lucru în România

Bogdan Ivan, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, a primit, la începutul acestei săptămâni, o delegație UNESCO, în cadrul unei vizite…
Finanțăm dezvoltarea competențelor digitale pentru 100.000 de români

Finanțăm dezvoltarea competențelor digitale pentru 100.000 de români

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, în calitate de coordonator de reforme și investiții din Planul Național de Redresare și Reziliență…
Sari la conținut