Skip to content

MCID organizează întâlnirea de dezbatere publică și a Comisiei de Dialog Social pentru Proiectul de Lege privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul european de cercetare

Stimați membri ai Comisiei de Dialog Social stabilită la nivelul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării,

Având în vedere anunțul publicat pe pagina de Internet a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării la link-ul https://www.mcid.gov.ro/ro/articol/1029/transparenta-decizionalaprivind organizarea unei întâlniri de dezbatere publică și convocarea Comisiei de Dialog Social privind discuții pe tema Proiectului de Lege privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul european de cercetare, facem următoarele precizări:

1. Urmare primirii unor sesizări din partea unora dintre membri cu privire la nerespectarea prevederilor art. 121 lit b) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: Comisiile de dialog social (CDS) au caracter consultativ și activitatea lor vizează, în special, următoarele: b) consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra inițiativelor legislative sau de altă natură cu caracter economico-social, independent de orice altă dezbatere și în prezența exclusivă a membrilor CDS, consultarea partenerilor sociali se va face, doar cu prezența acestora în sală, de la ora 15-16, în data de 02.11.2022.

2. În intervalul orar 14-15, va avea loc o dezbatere publică a proiectului de act normativ, la care pot participa atât membrii CDS, cât și alte organizații și instituții care doresc să-și expună punctele de vedere și obiecțiile legate de actul normativ supus procesului de transparență decizională;

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării invită pe toți cei interesați la întâlnirea de dezbatere publică și a Comisiei de Dialog Social privind: Proiect de Lege privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul european de cercetare. – 28.10.2022 13:47

Evenimentul are loc în data de 02.11.2022, ora 14, în sala 301, aflată la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, Strada Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București, în intervalul orar 14-16.

Prin integrare voluntară, ne propunem ca organizațiile de cercetare-dezvoltare și de inovare din România să contribuie activ la implementarea reformei 5 a Componentei 9 din PNRR, în vederea consolidării sistemului de producție bazat pe cunoaștere și inovare. Îndeplinirea jalonului 278 în trimestrul al IV-lea din anul 2022 va contribui la atingerea țintei 279 (trimestrul al II-lea din anul 2026).

Prezenta lege are drept scop transformarea graduală a sistemului de CDI, prin stabilirea unui nou ecosistem alcătuit din centre de excelență și centre de competență în domenii prioritare de interes național.

Proiectul de lege își propune ca, pe termen mediu, la nivel național să se dezvolte rețele de cercetare-dezvoltare și inovare care să constituie un brand românesc de cercetare aplicată și strategică de înaltă calitate, pe modelul rețelei de cercetare Łukasiewicz din Polonia sau al Institutelor Fraunhofer-Gesellschaft din Germania. Acest nou sistem de CDI va avea la bază parteneriate și colaborări între unitățile și instituțiile de drept public și de drept privat, în vederea eficientizării utilizării infrastructurilor CDI existente, reducându-se astfel fragmentarea existentă, și crescând performanțele în cercetare și inovare la nivelul potențialului național. Sistemul de CDI astfel creat va avea mai multă relevanță din perspectiva socio-economică și va accelera integrarea în Spațiul european al cercetării.

Schimbările specifice preconizate:

  • Se va implementa evaluarea externă periodică (cel puțin o dată la 5 ani) a unităților și instituțiilor de cercetare și dezvoltare din România, pe baza standardelor internaționale favorabile excelenței științifice și impactului socio-economic, în vederea abordării gradului ridicat de fragmentare a sistemului de cercetare și dezvoltare și a integrării acestora în Spațiul European de Cercetare;
  • Organizațiile de cercetare vor avea acces la sprijin financiar și non-financiar, corelat cu rezultatele evaluării periodice menționate anterior;
  • proporție de 25% dintre organizațiile de cercetare vor utiliza în comun infrastructuri de cercetare.
  • România va raporta anual proporția organizațiilor de cercetare (astfel cum sunt enumerate în Sistemul european de infrastructuri de cercetare – EERIS) care partajează infrastructuri în regim „open access”.

Întâlnirea de dezbatere publică va include următoarea agendă:

  • Prezentarea succintă a motivației și a proiectului de act normativ supus dezbaterii publice;
  • Prezentarea verbală de către cetățenii interesați a propunerilor privind modificarea proiectului de act normativ supus dezbaterii publice;
  • Închiderea întâlnirii (prezentarea etapelor următoare în procesul de adoptare, cu menționarea termenelor aferente).

Persoanele interesate să prezinte verbal propunerea lor în cadrul dezbaterii publice vor avea la dispoziţie 5 minute pentru prezentare.

Aceste persoane sunt rugate să se înregistreze online la adresa de e-mail consultare@research.gov.ro

La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, toţi cei interesați: persoane fizice și juridice, organizații ale societății civile, organizații patronale, sindicale, societăți comerciale, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei etc.

Documentația aferentă proiectului de act normativ include Proiectul de Lege și Expunerea de Motive care pot fi consultate la:

https://www.mcid.gov.ro/ro/articol/1029/transparenta-decizionala

De asemenea, proiectul de lege se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la registratură/biroul de relații cu publicul al instituției din Strada Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București, în intervalul orar 8-16.30.

Menționăm faptul că propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de lege supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 02.11.2022, ora 12:00.

  • la adresa de e-mail consultare@research.gov.ro
  • la sediul instituției, la registratură Strada Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București.

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri referitoare la Proiectul de Lege privind integrarea voluntară a organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul european de cercetare”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet la

https://www.mcid.gov.ro/ro/articol/1029/transparenta-decizionala   

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Din aceeași categorie...

A apărut noul număr al revistei InHouse

A apărut noul număr al revistei InHouse

Ajunsă la numărul 77, revista InHouse vă propune astăzi să vă familiarizați cu populațiile de nurcă europeană din Delta Dunării,…
MCID a organizat conferința de prezentare a programului Nucleu

MCID a organizat conferința de prezentare a programului Nucleu

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei”…
Finanțăm cu 50 de milioane de lei transformarea digitală a 1000 de primării și consilii județe

Finanțăm cu 50 de milioane de lei transformarea digitală a 1000 de primării și consilii județe

La propunerea Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), Guvernul României a aprobat în ședința de astăzi actul normativ pentru finanțarea…
Sari la conținut