Skip to content

MCID anunță lansarea competiției pentru finanțarea manifestărilor științifice și evenimentelor de promovare a științei în anul 2022

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizarii si Colegiul Consultativ pentru CDI – Comisia pentru manifestări științifice și expoziționale anunță lansarea Competiției pentru finanțarea manifestărilor științifice și a evenimentelor de promovare a stiintei în anul 2022.

 

 

Se pot depune propuneri de manifestări care se vor desfășura până cel mult la 29 noiembrie a.c.

 

Propunerile se pot transmite de la data lansării competiției (conform Ordinului MCID nr. 21497/05.10.2022) până la 15 octombrie 2022.

 

Propunerile se depun cu cel puțin 20 zile calendaristice (data de înregistrare la Registratura MCID) înaintea datei de începere a manifestării.

 

Aplicațiile se trimit la sediul Secretariatului Comisiei de Manifestări Științifice și Expoziționale în plic sigilat, conținând 1 exemplar pe suport de hârtie și o copie electronică pe CD, pe adresa: MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII si DIGITALIZARII Registratura MCID / Secretariat Comisia pentru Manifestări Științifice și Expoziționale Str. I. D. Mendeleev nr. 21 – 25, sector 1, 010362 – București și prin email pe adresa: evenimente.cdi@research.gov.ro în atenția secretarului Comisiei pentru Manifestări Științifice și Expoziționale dna Mihaela Albu, mihaela.albu@upb.ro.

 

 Persoana de contact pentru MCID este doamna consilier Dorileni Năstase, dorileni.nastase@research.gov.ro.

 

Propunerea transmisă prin email și inscripționată pe CD va conține fișa manifestării completată conform Anexei 1 din Ghid, certificată prin semnătura reprezentanților legali ai instituției organizatoare precum și toate anexele prevăzute la NOTA 2, cu respectarea cerințelor de la punctele 9 și 10 ale Ghidului.

 

Nu vor fi luate în considerare aplicațiile care nu sunt în conformitate cu Ghidul aplicantului privind finanțarea manifestărilor științifice și a evenimentelor de promovare a stiintei pentru anul 2022.

 

 

Ghidul competiției de manifestări științifice și evenimentelor de promovare a stiintei în anul 2022

Contractul de finanțare a manifestării științifice – format editabil

Din aceeași categorie...

MCID a aprobat schema de ajutor de stat ”Susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programelor Orizont 2020 și Orizont Europa”

MCID a aprobat schema de ajutor de stat ”Susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programelor Orizont 2020 și Orizont Europa”

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării vine încă o dată în întâmpinarea nevoilor de finanțare ale organizațiilor de cercetare publice și…
Rezultatul selecției dosarelor candidadților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante de natură contractuală, cu interviu în data de 23.02.2024, ora 10:00

Rezultatul selecției dosarelor candidadților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante de natură contractuală, cu interviu în data de 23.02.2024, ora 10:00

Rezultatul selecției dosarelorcandidadților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante de natură contractuală, în afara organigramei Ministerului…
Sari la conținut