Skip to content

MCID anunță lansarea competiției pentru finanțarea manifestărilor științifice și evenimentelor de promovare a științei în anul 2022

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizarii si Colegiul Consultativ pentru CDI – Comisia pentru manifestări științifice și expoziționale anunță lansarea Competiției pentru finanțarea manifestărilor științifice și a evenimentelor de promovare a stiintei în anul 2022.

 

 

Se pot depune propuneri de manifestări care se vor desfășura până cel mult la 29 noiembrie a.c.

 

Propunerile se pot transmite de la data lansării competiției (conform Ordinului MCID nr. 21497/05.10.2022) până la 15 octombrie 2022.

 

Propunerile se depun cu cel puțin 20 zile calendaristice (data de înregistrare la Registratura MCID) înaintea datei de începere a manifestării.

 

Aplicațiile se trimit la sediul Secretariatului Comisiei de Manifestări Științifice și Expoziționale în plic sigilat, conținând 1 exemplar pe suport de hârtie și o copie electronică pe CD, pe adresa: MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII si DIGITALIZARII Registratura MCID / Secretariat Comisia pentru Manifestări Științifice și Expoziționale Str. I. D. Mendeleev nr. 21 – 25, sector 1, 010362 – București și prin email pe adresa: evenimente.cdi@research.gov.ro în atenția secretarului Comisiei pentru Manifestări Științifice și Expoziționale dna Mihaela Albu, mihaela.albu@upb.ro.

 

 Persoana de contact pentru MCID este doamna consilier Dorileni Năstase, dorileni.nastase@research.gov.ro.

 

Propunerea transmisă prin email și inscripționată pe CD va conține fișa manifestării completată conform Anexei 1 din Ghid, certificată prin semnătura reprezentanților legali ai instituției organizatoare precum și toate anexele prevăzute la NOTA 2, cu respectarea cerințelor de la punctele 9 și 10 ale Ghidului.

 

Nu vor fi luate în considerare aplicațiile care nu sunt în conformitate cu Ghidul aplicantului privind finanțarea manifestărilor științifice și a evenimentelor de promovare a stiintei pentru anul 2022.

 

 

Ghidul competiției de manifestări științifice și evenimentelor de promovare a stiintei în anul 2022

Contractul de finanțare a manifestării științifice – format editabil

Din aceeași categorie...

Lista cartilor si revistelor din cadrul Competitiei pentru Subventionarea Literaturii Tehnico-Stiintifice in anul 2023, etapa a II a

Lista cartilor si revistelor din cadrul Competitiei pentru Subventionarea Literaturii Tehnico-Stiintifice in anul 2023, etapa a II a

    Listă rezultate evaluare etapa a II a Contract etapa a II a a Competitiei LTH – format editabil  
Rezultatele finale ale selecției a trei membri pentru Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

Rezultatele finale ale selecției a trei membri pentru Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

Nr. Crt. Număr înregistrare ID anonimizare Comisia Rezultatul final Admis / Respins 1 481/14.09.2023 CCCDI-14-481 4 Admis 2 482/14.09.2023 CCCDI-14-482…
Sari la conținut