Skip to content

Informare pentru entitățile interesate de implementarea cloud-ului guvernamental

Ca urmare a semnării contractului de finanțare pentru implementarea cloud-ului guvernamental, ca pilon fundamental al accelerării transformării digitale a administrației, asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în baza căruia urmează a se achiziționa echipamente, tehnologii, programe și infrastructuri de comunicații, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării reiterează necesitatea obținerii autorizării prevăzute de Legea nr.163/2021 de către producătorii interesați de viitoarele licitații pentru implementarea cloud-ului guvernamental.

Potrivit Art. 1, Legea nr.163/2021 are drept scop adoptarea unor măsuri referitoare la autorizarea producătorilor de tehnologii, echipamente și programe software utilizate în cadrul infrastructurilor informatice și de comunicații de interes național, precum și în rețelele de comunicații electronice prin intermediul cărora se asigură servicii de comunicații electronice de tip 5G, denumite în continuare rețele 5G, în vederea prevenirii, contracarării și eliminării riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților la adresa securității naționale și apărării țării.

Prin urmare, utilizarea de tehnologii, echipamente și programe software în cadrul infrastructurilor informatice și de comunicații de interes național, precum și în rețelele 5G este condiționată de obținerea de către producători a unei autorizări, în condițiile legii.

Autorizarea se acordă prin decizie a prim-ministrului, pe baza avizului conform al Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), în termen de 4 luni de la data solicitării și se publică în Monitorul Oficial al României.

În vederea obținerii autorizației solicitanții vor depune în format fizic la registratura Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, Str. Mendeleev nr. 21-25, sector 1, București, luni – joi între orele 10.00 și 16.00, vineri în intervalul 9.00 – 13.00 sau în format electronic la adresa de email office@research.gov.ro, o solicitare însoțită de o scrisoare de intenție, care trebuie să conțină:

  1. a) date de identificare, inclusiv datele reprezentanților legali și limitele împuternicirii acordate acestora;
  2. b) date privind structura de acționariat a producătorului și a grupului de societăți din care face parte, inclusiv informații detaliate privind societatea-mamă;
  3. c) o declarație pe propria răspundere, care să ateste că producătorul îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

-nu se află sub controlul unui guvern străin, în lipsa unui sistem juridic independent;

-are o structură transparentă a acționariatului;

-nu are un istoric de conduită corporativă neetică;

-se supune unui sistem juridic care impune practici corporative transparente.

Documentele depuse se transmit în format fizic sau prin mijloace electronice (la adresa de e-mail office@research.gov.ro) semnate cu semnătură electronică calificată, în limba română. Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării va înainta de îndată documentele primite către CSAT în vederea avizării.

Din aceeași categorie...

MCID a aprobat schema de ajutor de stat ”Susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programelor Orizont 2020 și Orizont Europa”

MCID a aprobat schema de ajutor de stat ”Susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din cadrul programelor Orizont 2020 și Orizont Europa”

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării vine încă o dată în întâmpinarea nevoilor de finanțare ale organizațiilor de cercetare publice și…
Rezultatul selecției dosarelor candidadților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante de natură contractuală, cu interviu în data de 23.02.2024, ora 10:00

Rezultatul selecției dosarelor candidadților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante de natură contractuală, cu interviu în data de 23.02.2024, ora 10:00

Rezultatul selecției dosarelorcandidadților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi vacante de natură contractuală, în afara organigramei Ministerului…
Sari la conținut