Skip to content

Finalizarea proiectului “Stabilirea cadrului de referință în domeniul dezvoltării rețelei de bandă largă în România”

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), în calitate de beneficiar, anunță finalizarea proiectului “Stabilirea cadrului de referință în domeniul dezvoltării rețelei de bandă largă în România”, cod SIPOCA 579/SMIS 2014+127403, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă  (POCA) 2014 – 2020.

Obiectivul general al proiectului a fost elaborarea unei politic publice în domeniul comunicaţiilor în bandă largă care să asigure o abordare strategică generală a domeniului, bazată pe o analiză teritorială, pe diferite instrumente de intervenţie şi finanţare a dezvoltării reţelelor şi identificarea de măsuri de sprijin în vederea încurajării adoptării serviciilor în bandă largă, condiţie esenţială pentru adoptarea e-guvernării.

Dintre obiectivele specifice ale proiectului menționăm îmbunătăţirea capacităţii MCID de a interveni pe piaţa de broadband, în condiţii de disfuncţionalitate, prin elaborarea unui document de analiză completă a opţiunilor de intervenţie publică și creşterea cererii şi utilizării reţelelor de foarte mare capacitate prin elaborarea Planului de acţiuni menite să sprijine instalarea acestora.

De altfel, proiectul a reprezentat și elementul central pentru a îndeplini condiţia favorizantă prevăzută în pachetul legislativ privind viitorul cadru financiar (2021-2027), în responsabilitatea MCID.

Comisia Europeană a lansat pachetul legislativ privind implementarea fondurilor europene aferente cadrului financiar 2021-2027. Conform acestei propuneri, fondurile europene sunt supuse unor dispoziţii comune care stabilesc o serie de condiţii favorizante, condiţii care sunt mult mai stricte şi consolidate.

MCID este responsabil cu elaborarea şi actualizarea planului naţional privind comunicaţiile de bandă largă care conţine evaluarea deficitului naţional de investiţii şi măsurile concertate, publice sau public-private, care vor fi întreprinse pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare şi utilizare a reţelelor de internet în bandă largă.

Valoarea totală a proiectului este de 6.037.390,19 lei, din care 5.070.433,51 lei reprezintă finanțare nerambursabilă FSE.

Analiza comparată state

Broadband Competence Office

Metodologie analiza

Propunere politica publica broadband

Raport analiză deficit investiții

Raport consultări regionale

Raport Plan Actiune Broadband

Raport surse de finantare

Sari la conținut