Skip to content

Acum răsfoiți categoria: "

Rezultate concursuri"

Rezultatele finale ale etapei de selecție a proiectului - pilot pentru ocuparea a 6 funcții publice de execuție vacante de consilier debutant, din data 18.09.2023 (proba scrisă) în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării

Rezultatele finale ale concursului 1.    Funcția publică: Consilier, clasa I, grad debutant- id post: 567546, Serviciul Reglementare, Monitorizare, Avizare, Prognoză și Proiecte în Comunicații – Direcția Comunicații Electronice – Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării Identificator unic al candidatului Nr. dosar de înscriere Punctaj final al concursului Rezultatul NSDZFCQ4 3 165…

Rezultate etapa 1 – analiza dosarelor pentru selecția a trei membri pentru Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

CENTRALIZATOR REZULTATE ETAPA I – ANALIZA DOSARELOR              Nr. Crt. Număr înregistrare ID anonimizare Comisia Rezultat Observații 1 481/14.09.2023 CCCDI-14-481 4 Admis – 2 482/14.09.2023 CCCDI-14-482 4 Admis – 3 483/14.09.2023 CCCDI-14-483 6 Admis – 4 484/15.09.2023 CCCDI-15-484 4 Admis – 5 485/15.09.2023 CCCDI-15-485 6 Admis – 6 486/15.09.2023…

Rezultatele finale pentru ocuparea a 9 posturi contractuale vacante, în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul proiectului de asistență tehnică “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/ SMIS2014+: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019

  Expert verificare financiară – 2 posturi cu 8 ore/zi – la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București: Postul vacant conform cererii privind înscrierea la concurs Candidatul care a depus dosar de concurs (număr înregistrare MCID- DGOIC)…

Rezultatele probei interviu a candidaților din etapa de selecție a proiectului – pilot al concursului de ocupare a unei funcţii publice vacante de grad profesional debutant din 18.09.2023

  Data și ora desfășurării interviului: 18.09.2023 ora: 14.00 1.Consilier, clasa I, grad debutant- id post: 567546, Serviciul Reglementare, Monitorizare, Avizare, Prognoză și Proiecte în Comunicații – Direcția Comunicații Electronice- MCID Identificator unic Nr. dosar de înscriere Punctaj interviu Rezultatul Motivul respingerii NSDZFCQ4 3 85 ADMIS –   Conform prevederilor…

Rezultatele probei scrise a candidaților din etapa de selecție a proiectului – pilot al concursului de ocupare a unei funcţii publice vacante de grad profesional debutant din 18.09.2023

1.Consilier, clasa I, grad debutant- id post: 567546, Serviciul Reglementare, Monitorizare, Avizare, Prognoză și Proiecte în Comunicații – Direcția Comunicații ElectroniceIdentificator unicNr. dosar de înscriereProba scrisăMotivul respingeriiNSDZFCQ43ADMIS GTYSTHW15ABSENT ULYKC3JT2ABSENT MDQ2WUO84ABSENT  Conform prevederilor art. 97 din anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în…

Rezultatele probelor suplimentare de testare a competențelor de limba engleză și de testare a competențelor în domeniul tehnologiei informației pentru concursul (etapa selecției) privind ocuparea posturilor aferente funcţiilor publice vacante de consilier debutant în cadrul Serviciului de Evaluare a Calitatii Cercetarii Știintifice, Contractare, Monitorizare – Direcția Finanțare Programe de Cercetare și Serviciului de Implementare a Proiectelor Strategice in Cercetare din data 18.09.2023 (proba scrisă)

 2.Consilier, clasa I, grad debutant– id post: 551941, Serviciul de Evaluare a Calitatii CercetariiȘtiintifice, Contractare, Monitorizare – Direcția FinanțarePrograme de CercetareIdentificator unicNr.dosar de înscriereProba suplimentară de testare a competențelor de limba englezăProba suplimentară de testare acompetențelor în domeniul tehnologiei informațieiGTYSTHW13ABSENTABSENTULYKC3JT2ABSENTABSENT  6.Consilier, clasa I, grad debutant- id post: 567632, Serviciul deImplementare a…

Rezultatele Etapei de Selecție a dosarelor de concurs organizat în data de 15.09.2023 (interviu) pentru ocuparea a 9 posturi contractuale vacante, în afara organigramei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cadrul proiectului de asistență tehnică “Sprijin pentru creșterea capacității administrative a Organismului Intermediar pentru Cercetare”, Cod proiect 2.1.093/ SMIS2014+: 128087, Contract de finanțare nr. 2.1.093/23.05.2019

Expert verificare financiară – 2 posturi cu 8 ore/zi – la sediul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării–Direcția Generală Organism Intermediar Cercetare, str. D. I. Mendeleev nr. 21–25 sector 1, București: Postul vacant conform cererii privind  înscrierea la concurs Candidatul care a depus dosar de concurs (număr înregistrare MCID- DGOIC) Rezultatul…

Rezultatele soluționării contestațiilor privind verificarea eligibilității candidaților din etapa de selecție a proiectului - pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante de grad profesional debutant (proba scrisă 18.09.2023)

1.Consilier, clasa I, grad debutant- id post: 567546, Serviciul Reglementare, Monitorizare, Avizare, Prognoză și Proiecte în Comunicații – Direcția Comunicații Electronice Identificator unic Nr. dosar de înscriere Contestație la verificarea eligibilității Motivul respingerii NSDZFCQ4 3 ADMIS     Afișat astăzi: 11.09.2023, ora 16:00

Rezultatele probei de verificare a eligibilității candidaților din etapa de selecție a proiectului – pilot al concursului de ocupare a unor funcţii publice vacante de grad profesional debutant (proba scrisă 18.09.2023)

1.Consilier, clasa I, grad debutant- id post: 567546, Serviciul Reglementare, Monitorizare, Avizare, Prognoză și Proiecte în Comunicații – Direcția Comunicații Electronice Identificator unic Nr. dosar de înscriere Verificarea eligibilității Motivul respingerii NSDZFCQ4 3 RESPINS Dosar incomplet potrivit dispozițiilor art. 81 alin. (2) din Anexa nr. 9 la Ordonanța de urgență…
Sari la conținut